Zornig: Vi er ikke en nation af klynkere

6. dec 2013, 13:00
Flere, end vi tror, slæber rundt på tunge problemer, mener Lisbeth Zornig. Hun er ikke overrasket over, at mange føler sig socialt udsat.

Hvis hver 6. dansker har følt sig socialt udsat, er det et realistisk billede af Danmark i dag. Vi stirrer os blinde på hjemløse, alkoholikere og prostituerede og overser mange, som har det svært.

Det vurderer Lisbeth Zornig Andersen, direktør i Huset Zornig og tidligere formand for Børnerådet.

"Hvis man på 15. år er på kontanthjælp, bliver presset på alle mulige måder, ikke har et netværk, ikke har noget at stå op til, men har en lejlighed, hvor man kan sidde og kigge ud på et samfund, som stikker af fra en, så er man socialt udsat," siger Lisbeth Zornig Andersen.

Mange i befolkningen mistrives

Ugebrevet A4 offentliggjorde fredag morgen en undersøgelse, der viser, at hver sjette dansker ser sig som socialt udsat nu eller tidligere – defineret som værende ramt af hjemløshed, misbrugsproblemer, psykisk sygdom, prostitution eller andre tunge problemer på en og samme tid.

Flere eksperter er overraskede over, at så mange mennesker ser sig som socialt udsatte. Lisbeth Zornig Andersen peger da også på, at der ’kun’ er knap 6000 mennesker i Danmark, som lever som hjemløse.

Alligevel der langt flere, som ikke har det godt, vurderer Lisbeth Zornig Andersen.

"Jeg ser ikke, vi er et klynkesamfund," siger hun og fortsætter:

"Vi skal ikke sammenligne med, hvordan man har det i Afrika. Vi skal se det som relativ mistrivsel blandt befolkningen, og den er helt rimelig, synes jeg."

Hver 10. i en klasse er ramt

Lisbeth Zornig Andersen mindes sin tid som formand for Børnerådet, hvor eksperterne anslog, at hvert tiende barn i en 4. klasse var socialt udsat. Og hun peger på, at mange af de unge, som falder fra ungdomsuddannelserne – cirka 20 procent af en årgang – på et tidspunkt risikerer at ende som socialt udsatte.

»Der er et stort sammenfald mellem de to grupper og socialt udsatte,« siger hun.

Især vurderer Lisbeth Zornig Andersen, at mange danskere slås med psykiske problemer, der udfordrer dagligdagen. Disse mennesker bliver ofte overset af politikere og medier.

"De psykisk sårbare er et underbelyst område. Jeg er dybt rystet over nogle af de forhold, som psykisk sårbare lever under," siger Lisbeth Zornig Andersen, der i forbindelse med kampagnen ’Stemmer på kanten’ har rejst rundt blandt Danmarks mest udsatte mennesker i den senere tid.

"Der er rigtigt mange, der har depressioner, forårsaget af udefrakommende ting. Handicap, personlighedsforstyrrelser, diagnosticerede mennesker med skizofreni og andet," siger Lisbeth Zornig Andersen.

Derudover er der andre grupper, som, hun også mener, vi overser, fordi vi kigger efter noget bestemt, når vi taler socialt udsatte.

"Der er en stor gruppe af indvandrere, vi har parkeret på passiv forsørgelse, som ikke har en chance, men også udvikler depressioner og den slags. Og så ser jeg gruppen af tidligere anbragte børn, systemets børn, som også er socialt udsatte. Så jeg ser meget andet end stofmisbrugere og hjemløse, når vi taler om socialt udsatte," siger Lisbeth Zornig Andersen.