I kommunerne har der længe været tradition for, at mange kun er ansat på deltid. I dag er 40 procent af de kommunalt ansatte i en deltidsansættelse, og zoomer man ind på SOSU’er og pædagoger, er mere end 65 procent på deltid.

Den udvikling har fået alarmklokkerne til at bimle hos de kommunale arbejdsgivere, da der samtidig er mangel på arbejdskraft og rekrutteringsudfordringer på flere velfærdsområder. 

Når Kommunernes Landsforening (KL) i dag i Aalborg indleder en to-dages konference om den kommunale økonomi, skal det derfor blandt andet debatteres, hvordan man kan få flere ansatte op i arbejdstid.

Tilmeld dig nyhedsbrevet A4 Morgen her

KL har i samarbejde med Forhandlingsfælleskabet, der repræsenterer 51 faglige organisationer, besluttet at lave et fælles projekt, hvor man sammen lægger sig i selen for at få flere medarbejdere op i tid. En række kommuner skal fungere som pilotkommuner, hvor der skal udvikles løsninger, der senere kan deles med de øvrige kommuner. 

LÆS OGSÅ: Ny analyse: Jobfest er funderet på stigning i deltidsjob

A4 Arbejdsliv har spurgt Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, hvordan han anskuer deltidsdebatten.

- Nu har vi snakket deltid i al den tid, jeg har været formand for Løn- og Personaleudvalget, men nu er vi derude, hvor vi af rekrutteringsmæssige årsager virkelig har et stort behov for, at flere er på mindre deltid, end de er nu.

Hvorfor er det godt at få flere på fuldtid?

- Det er godt af mange årsager, men lige nu er det især rekrutteringsbehovet, der trænger sig på. Der bliver flere ældre og flere børn, vi skal tage os af, og der er et pres på børneområdet med krav om højere normeringer. Samtidig har vi en skæv aldersprofil blandt de kommunalt ansatte, hvor flere går på pension.

Kultur ændrer du ikke med rettigheder. Kultur ændrer du ved at arbejde med kultur 
Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup og formand, KL’s Løn- og Personaleudvalg

- Får man flere op i tid, har det også en positiv afsmitning på kvaliteten i opgaveløsningen. Borgerne oplever færre ansigter, og det giver tryghed. Vi får typisk også et højere kompetenceniveau. Der er også et ligestillingsaspekt i det, fordi flere kvinder arbejder deltid. Hvis du er på deltid hele livet, har det en betydning for din livsindkomst. Det smitter også af på din pension.

En ting er, at det er en god idé, men hvad vil KL konkret gøre?

- Kernen i det er, at vi skal gøre det sammen. Det er derfor, vi har den aftale med Forhandlingsfællesskabet omkring det her fuldtidsprojekt. Men der er også på begge sider et væsentligt element af kultur i det her. Der er med garanti kommuner, der har fundet på smarte løsninger, og det er dem, vi skal have bredt ud. Hvordan kan man vagtplanlægge klogt, så man rent faktisk både imødekommer behovet for, at borgerne bliver hjulpet på bestemte tidspunkter, og samtidig gør det muligt at få flere op i tid? 

LÆS OGSÅ: Sygeplejersker og sosu'er får særlig ret: Kan kræve fuldtid

Regionerne har for nylig besluttet at give plejepersonalet ret til fuldtid. Og i Sverige er arbejdsmarkedets parter blevet enige om, at alle ansatte på velfærdsområdet har ret til at gå på fuldtid. Er det en mulighed med sådan en ret i kommunerne?   

- Nej, det er ikke vores tilgang. Vi har ikke nogen stærk tro på, at det vil gøre en stor forskel. Det viser konkrete kommunale erfaringer. Der kan godt være snak om, at det vil være godt at give medarbejderne den ret. Men når det kommer til stykket, er der alligevel ikke så mange, der melder sig til at gå op i tid. Set med mine øjne er det for nem en løsning i den forstand, at jeg ikke tror på, at den har nogen virkning, for det er meget kulturbåret. Og kultur ændrer du ikke med rettigheder. Kultur ændrer du ved at arbejde med kultur. Men som sagt på begge sider. Kultur handler også om, at der måske nogle gange er en tradition for at slå stillinger op, som ikke er fuldtid.

I dag er 60 til 70 procent af de stillinger, som kommuner, regioner og private virksomheder slår op, på deltid. Vil kommunerne gå forrest og begynde at slå flere fuldtidsstillinger op?

- Det vil være en god idé at slå flere fuldtidsstillinger op, men hvis man beslutter, at nu må vi kun slå op på fuldtid, mister man hensynet til driften. Og jeg nægter at skamme mig over, at vi for eksempel gerne vil hjælpe borgerne op om morgenen i stedet for om eftermiddagen. Derfor er der et hensyn til driften, men noget skal udfordres, så vi slår flere stillinger op på fuldtid.

Jeg synes ikke, at man generelt kan sige, at der er et dårligt arbejdsmiljø. Jeg er med på, at der er travlt derude. Det er der sådan set i de fleste job både i den offentlige og private sektor i dag
Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup og formand, KL’s Løn- og Personaleudvalg

Hos Danske Regioner har man en målsætning om, at der i 2021 kun er 2 ud af 10, der arbejder på deltid. I dag er antallet 4 ud af 10. Har I også opsat måltal for indsatsen?

- Nu er vi jo ikke endeligt færdige med rammerne for det her fuldtidsprojekt, men vi har valgt ikke at lave konkrete måltal.

Er det ikke uambitiøst?

- Nej, for det her skal føre til, at tallene ændrer sig. Udviklingen er gået den forkerte vej i ti år, og nu har vi et skrigende behov for, at det går den anden vej, og det skal lykkes denne gang. Og det skal lykkes ved et stærkt commitment centralt, som går ud i den enkelte kommune og arbejdsplads. Her skal det gerne skal være sådan, at både leder og tillidsrepræsentant er enige om den her dagsorden og fortæller medarbejderne, at erfaringerne fra Norge og Sverige viser, at når man går op i tid, er det ofte forbundet med et bedre arbejdsmiljø i modsætning til, hvad man tror.

LÆS OGSÅ: Kommuner og sosu'er i fælles opråb til politikere: Bland jer uden om vores arbejdstid

Du siger, at man får et bedre arbejdsmiljø, men flere faglige organisationer peger på, at mange ikke ønsker fuldtid, fordi arbejdspresset er for stort. Skal I også arbejde med bedre arbejdsvilkår?

- Jeg tror lidt, at det udspringer af en tro på, at sådan må det være. I Norge har man eksempelvis opnået et bedre arbejdsmiljø med de konkrete fuldtidsprojekter, de har kørt. De har øget kompetencerne og fået en mere retfærdig og jævn arbejdsfordeling. De har fået mere forudsigelig arbejdstid, bedre privatøkonomi og større kvalitet i velfærdsydelserne. Man får også reduceret vikarbehovet. Hvis man kigger på dem, der har arbejdet længst med det her, er der ikke noget, der peger i retning af et dårligt arbejdsmiljø. Tværtimod.

Men argumentet er vel også mere, at der allerede i dag er et dårligt arbejdsmiljø. Mener du ikke, at der er en udfordring der?

- Jeg synes ikke, at man generelt kan sige, at der er et dårligt arbejdsmiljø. Jeg er med på, at der er travlt derude. Det er der sådan set i de fleste job, både i den offentlige og private sektor i dag. Men jeg kan huske, da Løn- og Personaleudvalget var i Sverige, hvor de fortalte, at når man gik fra deltid til fuldtid, fik man også nogle mikropauser i løbet af dagen, hvor trykket er lidt mindre.

- Hvis man er deltidsansat og kun møder ind, når der er allermest travlt og ser for sig, at man skal gå fra at have rigtig travlt i 28 timer om ugen til at arbejde en tredjedel mere, kan jeg godt forstå, at man kan blive lidt skræmt. Men det er jo i virkeligheden ikke det billede, man skal se for sig. For arbejdsdagen vil blive anderledes, og arbejdsfordelingen vil blive mere jævn hen over dagen.