Som kredsformand for Socialpædagogerne Nordjylland er Peter Kristensen indigneret over, at omkring 60 socialpædagoger på fuldtid nu får væsentligt færre penge udbetalt for det samme arbejde, som de plejer at lave. Foto: Socialpædagogernes Landsforbund  

Vrede socialpædagoger føler sig presset ned på deltid

9. jan, 16:40
En stor gruppe socialpædagoger i Frederikshavn er sure over, at fuldtidsansatte på kommunens specialtilbud nu skal afspadsere de timer, som de før fik udbetalt. Konsekvensen er, at flere vælger deltid, mener kredsformanden for Socialpædagogerne Nordjylland. Men det er en misforståelse, lyder det fra kommunens HR-chef.

Ansatte på botilbud for handicappede voksne i Frederikshavn Kommune har fra 1. januar fået deres arbejdsvilkår ændret. Det er dog kun de ansatte, der arbejder på fuldtid, som er berørt, og derfor oplever medarbejderne, at de bliver presset til deltid.

Det fortæller Peter Kristensen, der er kredsformand for Socialpædagogerne Nordjylland.

- Kommunen har i lang tid gerne ville have alle medarbejdere på specialtilbuddene ned på deltid. Det har været forhandlet, men det gav man op på, for det ville blive for besværligt for kommunen selv. Så fandt man på det her i stedet for, siger han til A4 Arbejdsliv.

Frederikshavn Kommune har to specialtilbud for handicappede borgere, Koktvedstien og Koktvedparken, og det er på de to institutioner, at omkring 60 fuldtidsansatte fra årsskiftet har fået nye arbejdsvilkår.

LÆS OGSÅ: Ny analyse: Jobfest er funderet på stigning i deltidsjob 

Konkret kan de ikke længere få udbetalt tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde. I stedet skal de fuldtidsansatte afspadsere tillæggene for at arbejde på skæve tidspunkter af døgnet. Derimod får medarbejdere på deltid ikke ændret deres vilkår - de får fortsat udbetalt deres ulempetillæg.

- Det er grov forskelsbehandling, mener Peter Kristensen.

Han mener ikke, at der er nogen tvivl om, at beslutningen, som er truffet af ledelsen på Frederikshavn Kommunes Center for Handicap og Psykiatri, kun handler om én ting.

- Ledelsen har direkte sagt, at hvis folk ønsker at komme ned på 35 timer, så kan de komme det. Intentionen er ikke til at tage fejl af. Samtidig snakker både regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) hele tiden om, hvordan får vi folk fra deltid op på fuldtid. Det er besynderligt, at man i en kommune går den modsatte vej, siger han.

At KL ønsker at få flere kommunalt ansatte op på fuldtid, fastslog Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, torsdag over for A4 Arbejdsliv.

Han ser en række fordele i at få medarbejderne i kommunerne op i tid. Læs interviewet med Michael Ziegler her.

Kommune forstår ikke kritik

Kritikken fra socialpædagogerne har dog intet på sig, for der er tale om en misforståelse, mener Jan Nørgaard, der er HR-chef i Frederikshavn Kommune. Han mener ikke, at de fuldtidsansatte får dårligere betingelser, da de fortsat får en fast løn og pension for 37 timer.

Han henviser til, at der intet overenskomststridigt er i aftalen, da beslutningen om at lade medarbejderne afspadsere for vagter på skæve tider af døgnet er i overensstemmelse med arbejdstidsaftalen mellem KL og flere faglige forbund.

Det er ikke ordentligt, at man bruger sådan nogle metoder til at få folk ned i tid
Peter Kristensen, kredsformand i Nordjylland, Socialpædagogernes Landsforbund  

Ifølge HR-chefen strider beslutningen heller ikke imod KL’s ønske om, at flere skal fra deltid til fuldtid.

- Der er slet ikke noget nyt i det her. Det har eksisteret i mange år, og i regioner og andre kommuner gør man det også. Men her på stedet har man været vant til at få udbetalt tillæggene. Der bliver vi nødt til at se på en driftsmæssig situation, så vi udnytter de timer, vi betaler for, siger Jan Nørgaard.

Kommunens HR-chef: Jeg forstår ikke kritikken

Jan Nørgaard, kredsformanden for Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen, siger, at det her handler om, at kommunen gerne vil have de ansatte på de to institutioner fra fuldtid til deltid. Hvad siger du til det?

- Jeg forstår ikke Peters kritik. Jeg kunne forstå, hvis vi havde gjort noget, vi ikke måtte og kunne. Men der er en arbejdstidsaftale inden for det pædagogiske døgnområde. I den aftale står der under arbejdsbestemte ydelser, at honorering for arbejde på særlige tidspunkter enten kan indregnes i beskæftigelsesgraden, betales som tillæg til timelønnen eller afspadseres i en efterfølgende tjenesteperiode. Og det er det sidste, vi gør nu. Vi gør det blandt andet, fordi vi vil gerne vil bibeholde de kvalificerede medarbejdere, vi har, og beholde dem på 37 timer. Vi sætter ikke nogen ned i tid, siger Jan Nørgaard.

Peter Kristensen siger også, at det er en urimelig forskelsbehandling, der rammer de fuldtidsansatte. Forstår I den kritik?

- Nej ikke helt, Det er jo fordi, at vi har svært ved at udnytte alle de timer, som dem på 37 timer har. Sådan er det bare. Hvis vi skal indfri ønsket om, at vi har fuldtidsansatte medarbejdere derude, benytter vi os af muligheden for at give dem afspadsering. Det er også af hensyn til borgerne og ud fra et økonomisk hensyn, og fordi vi heller ikke vil sætte folk ned i tid.  

Men kommer I ikke netop til at give dem, der er på fuldtid, dårligere betingelser?

- Nej, fordi de får jo en fast løn for 37 timer. De får pension for 37 timer, så det er ikke en deltidsansættelse. Det eneste, vi siger, er, at nogle af deres tillæg får de som frihed i stedet for penge i hånden. Det indgår i arbejdstidsaftalen, og det er trist, at aftaleparterne ikke står inde for den aftale, man selv har været med til at indgå.

Går jeres beslutning ikke imod et centralt ønske i KL om, at flere kommunale medarbejdere skal gå fra deltid til fuldtid?

- Det synes jeg faktisk ikke, at det gør, fordi det er muligheden for, at vi bruger arbejdstidsaftalens bestemmelser, og så har flere på fuldtid. Der er slet ikke noget nyt i det her. Det har eksisteret i mange år, og i regioner og andre kommuner gør man det også. Men her på stedet har man været vant til at få udbetalt tillæggene. Der bliver vi nødt til at se på en driftsmæssig situation, så vi udnytter de timer, vi betaler for. Vi har en forpligtigelse til ikke at bruge flere timer, end de visiteringer, der nu engang er. Sådan hænger det sammen.

Påvirker lønnen

Morten Stig Hedemann, der er tillidsrepræsentant for socialpædagogerne på specialtilbuddet i Frederikshavn, siger i en pressemeddelelse, at medarbejderne på Koktvedstien og Koktvedparken er oprørte og frustrerede over den måde, som de bliver behandlet på af ledelsen.

- For mange bliver der tale om en betydelig lønnedgang. De medarbejdere, som har mange aften- og nattevagter, vil gå næsten 3.000 kroner ned i løn efter skat om måneden, fordi de ikke længere får udbetalt deres ulempetillæg, siger han.

LÆS OGSÅ: Sygeplejersker og sosu'er får særlig ret: Kan kræve fuldtid

Peter Kristensen mener, at det er paradoksalt, at man på to døgnåbne institutioner ikke vil sikre bedre rammer for fuldtidsansatte.

- Det her er et tilbud, der har åbent 24 timer i døgnet året rundt, så hvis ikke man skulle have fuldtidsansatte der, så får vi et helt arbejdsmarked med deltidsansatte, siger han.

Han er vred over, at beslutningen kan få flere til at vælge at gå ned i tid. 

- Det er ikke ordentligt, at man bruger sådan nogle metoder til at få folk ned i tid. Hvad sker der så næste gang? Det handler også om, at vi skal have et arbejdsmarked, hvor man skal have mulighed for fuldtid, da det også har betydning for ens pensionsopsparing og livssituation. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her