Vraget: Sad på lokum under en jobsamtale

16. dec 2010, 11:30
Chefer bliver kimet ned af folk, der søger job, mens de sidder på toilet, er på druk, eller skændes med ægtefællen.

De fleste jobsøgende er gode til at stramme sig an, klæde sig behørigt og tale pænt - når de møder fysisk op til en jobsamtale.

Men ifølge amerikanske chefer kniber det med pli og rettidig omhu hos et stigende antal ledige, der modigt griber chancen og ringer og spørger til et job.

Glemmer forberedelse

For det første glemmer de at forberede sig på, hvordan de vil præsentere sig selv – samt på, hvordan de vil svare på de spørgsmål, som de burde have regnet ud ville komme.

For det andet befinder de sig et sted eller i en situation, hvor det er upassende at føre en samtale med en potentiel fremtidig arbejdsgiver.

Derfor bliver de vraget for manglende situationsfornemmelse.

Herunder er, hvad nogle af 700 adspurgte chefer mener at have hørt under en telefonisk jobansøgning.

  • Sad på toilettet
  • Snøvlede beruset
  • Smaskede i et måltid mad
  • Luftede en løbsk hund
  • Skændtes med et familiemedlem
  • Lå og pjaskede i et badekar
  • Blev under bilkørsel stoppet af politiet og sigtet for at tale i telefon

Kilde: Changeboard