- I den bedste af alle verdener, så er afsnittet på Bispebjerg ikke egnet til covid-10 patienter, vurderer virolog Allan Randrup Thomsen. Foto: Privat

Ansatte skal kigge væk, når de passerer kolleger: Virolog vurderer tiltag på hospital, hvor afdød sosu arbejdede

18. jun 2020, 23:15
Et sengeafsnit med coronapatienter på Bispebjerg Hospital har gennem foråret arbejdet på at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden for medarbejderne. Alligevel har 60 procent af de ansatte været smittet med covid-19, og en sosu-assistent endte med at betale den højeste pris. Ifølge virolog Allan Randrup Thomsen er afsnittet ikke er egnet til at huse coronapatienter.

Bispebjerg Hospital har fået kritik fra Arbejdstilsynet, fordi hospitalet ifølge tilsynet ikke har haft styr på sikkerheden for medarbejderne på Lungemedicinsk afdeling, afsnit L13, hvor covid-19 patienter er indlagt.

Kritikken udløste 26. maj to strakspåbud, men hospitalet er lodret uenig i afgørelserne. Her mener ledelsen, at man havde forbedret sikkerheden tilstrækkeligt, da tilsynet var på besøg 14. maj.

LÆS OGSÅ: Efter sosu-assistents død: Hospital forsøger at udviske Arbejdstilsynets afgørelse

Strakspåbuddene er afgivet i kølvandet på en 36-årig mandlig sosu-assistents død. Han blev i april testet positiv for coronavirus efter at have plejet covid-19 patienter på det pågældende afsnit.

Bispebjerg Hospital har indgivet en klage og forsøger nu at få afgørelserne omgjort.

I et brev sendt til Arbejdstilsynet 2. juni oplister hospitalet en række forhold, som man mener, at man har haft styr på, eller som er blevet forbedret, siden tilsynet var på besøg. En række af tiltagene er blevet implementeret, i takt med at Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet ændret.

Som noget nyt skal personalet på afsnit L13 nu vende ansigtet den anden vej, når de krydser hinanden på gangene. Hvis personalet undlader at gøre det, vil det blive påtalt af ledelse og kolleger, fremgår det af brevet.

12 arbejdsmiljøtiltag på afsnit L13

Her er tiltagene, der er blevet indført på afsnittet L13. En del af tiltagene var allerede implementeret, da Arbejdstilsynet var på besøg i midten af maj:

1. Ledelsen sender nyhedsbreve ud til medarbejdere med opdateret information om retningslinjerne. Medarbejderne har derudover adgang til en såkaldt corona-mappe, og derudover har personalet adgang til information på tavle og plakater.

2. De fysiske rammer på afsnittet er blevet indrettet, så det tager højde for retningslinjerne. Eksempelvis er hver anden plads i personale- og kontorrum blevet fjernet. Aftagning af værnemidler skal nu foretages på isolationsstuerne, og ikke på gangene eller andre lokaler. Kontorområder er blevet fordelt på afdelingen, så hvert team har sit område.

3. Der er indført en teamstruktur for at minimere, hvor mange medarbejdere der er sammen på en vagt.

4. Covid-19 patienter samles på så få stuer som muligt for at reducere antallet af af- og påtagninger af værnemidler.

5. Der er løbende fokus på adfærd og afstandskrav, særligt i gangarealaet. Det er blandt andet blevet indført, at medarbejderne skal vende ansigtet den anden vej, når de passerer kolleger på gangene. Hvis nogen glemmer det, påtales det af både ledelse og kolleger.

6. Der er indført en såkaldt ’kitteskole’, hvor medarbejderne får en-til-en undervisning i på- og aftagning af værnemidler.

7. Fokus på planlægning af passende normering: Antal patienter skal sammenholdes med, at det skal være muligt at holde afstand.

8. Ekstra fokus på rengøring med funktionen ’cleaners’. Det er uvist, hvad det dækker over.

9. Al unødig mødeaktiviteter og kurser er aflyst.

10. Hospitalet har løbende drøftet, om personalet skal bruge mundbind under hele arbejdsdagen, og ikke kun i forbindelse med behandling af patienter med covid-19. Det er dog ikke blevet implementeret, da de nuværende retningslinjer ikke anbefaler det.

11. Dørene ind til patienterne holdes lukket til trods for, at man ifølge retningslinjerne godt kan holde dørene åbne.

12. Arbejdstilsynet kritiserede blandt andet afsnittet for ikke at have udført tilstrækkelig tilsyn med, at retningslinjerne blev overholdt. Afsnittet fik kritik for ikke at have formaliseret tilsynsarbejdet, og ledelsen oplyste til Arbejdstilsynet, at ”vi er hinandens hjælpere” i forhold til at føre tilsyn. Hospitalet har siden forklaret, at de formaliseret ansvaret, og at afdelingssygeplejersken løbende vil føre tilsyn med, at plejepersonalet overholder retningslinjerne, og at alle gennemfører og består den såkaldte ’kitteskole’.

Kilde: Brevudveksling mellem Bispebjerg Hospital og Arbejdstilsynet

Allan Randrup Thomsen, professor i virologi fra Københavns Universitet, vurderer, at en række af tiltagene vil have en effekt. Særligt, hvis virussen skulle blusse op igen med mange indlagte på afsnittet.

Punkt 5 er eksempelvis et glimrende tiltag, lyder det fra virologen.

- Det har en effekt, når man vender ansigtet væk fra hinanden. Hvis ikke, man gør det, går man ind i den andens ånde, og så er man i større risiko for at blive smittet. Vender man ansigtet væk, er der meget lille risiko for at udvikle smitte. Nu har jeg læst Arbejdstilsynets afgørelse, og afstandskrav er noget af det, afsnittet har fået kritik for. På den måde er der et vis ræsonnement i at indføre det her tiltag, siger Allan Randrup Thomsen til A4 Arbejdsmiljø.

Han henviser til et eksempel i Arbejdstilsynets afgørelse, hvoraf det fremgår, at personalet står ganske tæt, når de kigger på skærme med røntgenbilleder.

LÆS OGSÅ: Rengøringsassistent død med covid-19: Gjorde rent på coronaafsnit

I afgørelsen fra Arbejdstilsynet fremgår det, at de ansatte synes, at det er svært at efterleve instruktionerne.

- Ledelsen oplyser, at det er vanskeligt at overholde instruktionerne, og at det stiller meget store krav til den enkeltes adfærd, da det er unaturligt ikke at tale mod hinanden, ikke at gå to og to samt at skulle kigge ind i væggen, når man krydser/passerer hinanden, står der er i afgørelsen.

Virolog: Afsnit ikke egnet til coronapatienter

Allan Randrup Thomsen vurderer også, at det er positivt, at man har ændret proceduren for, hvordan man skal tage værnemidler af og på.

- Generelt, når man snakker om værnemidler, skal man bruge det de steder, der er relevant. Man skal tage mundbind på, inden man går ind på stuen. Men omvendt bør man tage det af, inden man forlader stuer med covid-19-patienter, særligt hvis man befinder sig på en afdeling med pladsmangel, og hvor der ikke er et udslusningsrum, hvor man kan tage det af. Det har der ikke været på det omtalte afsnit på Bispebjerg Hospital, siger han.

I et notat, som A4 Arbejdsmiljø er i besiddelse af, anerkender ledelsen, at det har været svært at leve op til retningslinjerne på grund af begrænset plads på afsnittet.

Ifølge Allan Randrup Thomsen er afsnittet L13 ikke egnet til at have coronapatienter.

- I den bedste af alle verdener, så er afsnittet på Bispebjerg ikke egnet til covid-19-patienter. Men vi skal prøve at huske tilbage på, hvordan situationen var i begyndelsen af marts, hvor vi ikke vidste, hvor mange der ville blive indlagt. Men det er klart, at et afsnit som dette kun bør have covid-19-patienter i det øjeblik, der ikke er bedre egnet lokaler til rådighed, forklarer han.

Siden midten af maj har afsnittet L13 haft ingen eller ganske få patienter indlagt med covid-19. Hele 16 ud af 26 ansatte, herunder den afdøde sosu-assistent, var en overgang test positiv for sygdommen.