Tæt på verden: Vil undervise andre i at kradse skat ind

6. aug 2013, 12:35
Slut med at alle pengene forsvinder, mener Danida. Svage økonomier skal lære at opkræve skat af Danmark.

Fattige lande skal lære at indkassere skat hos egne borgere for bedre at opbygge deres samfund, services og demokrati. Tungt skattetryk er en dansk opfindelse, og ingen siger, at det samme skal ramme folk i de svage økonomier. Men det vil hjælpe med flere penge i statskasserne.

Gang på gang læser man om uformuende lande, hvor forekomster af olie og naturgas, metaller og diamanter burde lettet trykket på den fattigste del af befolkningen gennem skatter og afgifter, men det sker ikke. Pengene forsvinder i de forkerte lommer eller ud ad landet.

Frugterne væk

”Gennem de sidste 30 år er omkring 6 billarder DKK illegalt fosset ud af Afrika som følge af kriminalitet, korruption og skatteunddragelse. Det har undermineret vækstpotentialet i økonomien,” siger udviklingsminister Christian Friis Bach.

“Frugterne af den vækst, mange afrikanske lande oplever, ender ikke i statskassen, fordi landenes skattesystemer er vage, skatten for lav og evnen til at opkræve skatter og bekæmpe snyd for ringe. ”

“Derfor går udviklingslandene glip af hårdt tiltrængte midler, der kunne have finansiereret udvikling, og de fastholdes i fattigdom og bistandsafhængighed. Målet med udviklingssamarbejdet er ultimativt at gøre bistanden overflødig. Det kan vi kun, hvis vi også hjælper udviklingslandenes med at få deres skattesystemer til at fungere og med at bekæmpe skatteunddragelse.”

Danida vil vende skuden

Den traditionelle opfattelse har været, at den vestlige del af verden hælder penge i Afrika i form af udviklingsbistand og private investering uden at få meget tilbage. Men faktum er, at det afrikanske kontinent har været en nettokreditor til resten af verden i årtier.

Danidas strategi omfatter en forøget indsats imod kriminalitet i form af illegal kapitaleksport, misbrug af skattehuller og ineffektiv opkrævning fra borgere med indkomster. Det er lykkedes før i Tanzania og Mozambique, og nu lægger Danmark altså skulderen hårdere til og investerer 230 millioner kroner i arbejdet.

Tanzanias skatteindtægter er f.eks. steget fra omkring 10 pct. af BNP i 2000 til knap 16 pct. i 2012. En reform af Mozambiques skattesystem og skatteadministration har medført en markant forbedring af skatteopkrævningen, der i år forventes at udgøre op mod 22 pct. af BNP. Det er højt i en afrikansk sammenhæng. Skatteministeriet i det land er i dag en af de bedst fungerende offentlige institutioner.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.