Vil spænde ben for firmaers vikarfidus

21. jan 2014, 04:00
Godt nyt for vikarer. Fagbevægelsen går efter at give dem bedre rettigheder ved overenskomstforhandlingerne.

Bedre vilkår for et voksende antal vikarer på industriområdet er blevet et centralt emne i forhandlingerne om en ny overenskomst for industriens område.

Det drejer sig blandt andet om at give vikarerne reelle muligheder for at få uddannelse og bedre pensionsforhold.

Derudover har fagbevægelsen et stærkt ønske om, at arbejdsgiverne denne gang også indgår i et mere forpligtende samarbejde om at sikre, at industrivirksomheder ikke bruger vikarer som billig arbejdskraft og udnytter deres behov for at blive genansat i et nyt vikariat.

”Vikarerne er en stor bekymring for os. De har typisk ingen opsigelsesvarsler. Vi ser desværre, at de accepterer lavere lønninger og alt for ringe vilkår. Vi har svært ved at løfte sagerne, fordi de bliver truet til ikke at få dem løftet,” siger Klara Hoffritz, der er jurist i HK Privat.

240.000 skal have ny aftale

I næste måned skal overenskomstforhandlingerne for 240.000 industri-ansatte falde på plads.

I vikarbranchen har man set en kraftig vækst i 2013. Eksempelvis oplevede vikarbureauet Adecco en 50 procent stigning i vikarer i arbejde i 2013, og det er primært inden for industrien, at de får ansættelser.

I fagbevægelsen mistænker man arbejdsgiverne for at spekulere i vikarer som billig arbejdskraft.

”En større og større andel ansættes som vikarer. Vi er uforstående over for den udvikling, da overenskomsterne allerede er meget fleksible på industriens område i og med, at der ikke er noget opsigelsesvarsel i de første seks måneder (gælder for timelønnede, red.),” siger Bjarne Mortensen, forhandlingssekretær i 3F.

Lovgivningen og overenskomsten stiller i princippet vikarer på lige fod med fastansatte. Men det er ikke fagbevægelsens indtryk, at reglerne altid bliver overholdt.

Ifølge Bjarne Mortensen fastholdes en stor gruppe mennesker i en meget usikker situation som følge af deres vikarstatus. Derfor søger man en løsning ved forhandlingsbordet.

”Vi ønsker et stærkere samarbejde omkring, hvordan vi sikrer, at der ikke sker en udnyttelse på det her område,” siger Bjarne Mortensen, der ikke ønsker at gå nærmere ind i forhandlingerne.

Rettigheder på længere sigt

Et særligt vikarproblem knytter sig til de såkaldte anciennitetsbestemmelser i en overenskomst. Det handler om de rettigheder, som folk optjener efterhånden.

Hvis en vikar har mange korte ansættelser, kan han eller hun eksempelvis blive snydt for retten til fuld løn under sygdom, der optjenes efter seks måneders ansættelse.

Det kan betyde et løntab på 10.000 kroner for en måned i sengen, viser beregninger fra 2012.

Retten til efteruddannelse er også optjent. Timeansatte industrifolk optjener også retten til et opsigelsesvarsel efter seks måneders ansættelse.

”Anciennitetsbestemmelserne er noget, vi ser, om vi kan forbedre for vikarer og vikarbureau-ansatte. De arbejder på en anden måde. Så skal anciennitetskravene også se ud på en anden måde,” siger Klara Hoffritz.

Vikarer afskåret fra uddannelse

Uddannelse er et andet konkret eksempel på, at vikarer er håbløst bagud på point, mener HK Privat.

”Vikarbureauerne indbetaler til kompetencefondene, men som mulighederne er i dag, skal man være i ansættelse for at gøre brug af dem. Men når vikarer er i ansættelse, så er der jo brug for dem. Så giver det ikke mening at sende dem på uddannelse,”  siger Klara Hoffritz og fortsætter:

”Vi må se, om der er en måde, hvor de kan få adgang til uddannelse, mens de er ledige, eller om vi på en eller anden måde kan forpligte vikarbureauet til at have dem ansat i den periode, de måtte være under uddannelse.”

DI, der repræsenterer arbejdsgiversiden i forhandlingerne, ønsker ikke at kommentere overenskomstspørgsmål, så længe der forhandles.

Lektor: Allerede godt i mål

Ifølge Lektor Søren Kaj Andersen fra København Universitet kan en vej i forhandlingerne være en aftale omkring tidligere inddragelse af tillidsrepræsentanterne, når virksomhederne overvejer at bruge mange vikarer.

Det ville tvinge arbejdsgiverne til at argumentere for, hvorfor de valgte vikarer frem for almindeligt ansatte.

Søren Kaj Andersen konstaterer også, at uddannelse er meldt ud, som det helt centrale emne ved disse overenskomstforhandlinger.

Spørgsmålet om vikarer er derfor et af de emner, der ligger i bunken nedenunder.