Forskningschef Brian Knudsen og NFA præsenterede det nye webpanel under en konference for arbejdsmiljøprofessionelle i Nyborg. Foto: A4 Arbejdsmiljø

Ny virkelighed venter NFA fra nytårsdag: Webpanel er første træk i ny strategi

25. nov 2019, 18:35
Det Nationale Forskningscenter (NFA) skal genopfinde sig selv, når det fra 1. januar 2020 er slut med Videncenter for Arbejdsmiljø. Den brede arbejdsmiljøformidling overgår til Arbejdstilsynet, og NFA skal i højere grad målrette sin forskningsformidling til professionelle aktører. Til det formål har forskningscentret lanceret et nyt webpanel.

I 14 år har Videncenter for Arbejdsmiljø været den centrale aktør i forhold til at klæde arbejdspladserne på med den nyeste forskningsbaserede viden på arbejdsmiljøområdet.

Men når rådhusklokkerne er færdige med at bimle nytårsaften, er det slut. Fra årsskiftet overgår den brede formidling af arbejdsmiljøviden fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som videncentret hører under, til Arbejdstilsynet.

Videncentret nedlægges, men NFA skal fortsat levere forskningsformidling - blot med arbejdsmiljørådgivere, organisationskonsulenter og andre professionelle aktører som den primære målgruppe.

NFA skal med andre ord genopfinde sig selv, og til det formål har det nationale forskningscenter lanceret et nyt tiltag: et webpanel for arbejdsmiljøprofessionelle.

LÆS OGSÅ: Kritik af lukning af videncenter: "Det er meningsløst at hælde så meget ud med badevandet"

Hensigten er, at panelet af arbejdsmiljøprofessionelle skal bygge bro mellem forskere og praktikerne ude på arbejdspladserne.

Det fortæller den konstituerede forskningschef på NFA, Brian Knudsen.

- Panelet skal sikre os en vedvarende dialog med de arbejdsmiljøprofessionelle. Inden vi går ud med nye formidlingsstrategier om forskningen, vil vi spørge panelet, om det er noget, de efterspørger. I det hele taget skal webpanelet bruges til at involvere aktørerne mere i vores formidling, forklarer forskningschefen.

- Vi vil blandt andet sende en række spørgeskemaer ud til panelet, og på sigt kan det være, at vi afholder en række fysiske arrangementer for panelet, hvor de kan komme til orde, uddyber han.

Panel er et eksperiment

Beslutningen om at nedlægge videncentret og ensrette den brede arbejdsmiljøformidling i Arbejdstilsynets regi blev truffet i forbindelse med arbejdsmiljøaftalen i april. Her blev et flertal i Folketinget enige om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats på det danske arbejdsmarked.

NFA har i forbindelse med videncentrets nedlæggelse måttet afskedige en række medarbejdere. Samtidig kigger forskningscentret ind i en ny virkelighed, hvor man skal redefinere sig selv.

- Vi må indrømme, at webpanelet er lidt af et eksperiment. Vi står i et vadested, hvor den brede formidling forsvinder fra os, og nu prøver vi nogle ting af. Hvis webpanelet er en måde, hvor vi kan få en styrket dialog med de arbejdsmiljøprofessionelle, ville det være en stor styrke, fortæller Brian Knudsen og fortsætter:

- God forskning er jo afhængig af, at det er noget, der kan bruges i praksis. Vi vil gerne med det her webpanel styrke dialogen med de arbejdsmiljøprofessionelle. Både for, at vi kan blive bedre til at nå ud til dem, men også for, at vi kan få input fra dem til vores forskning og formidling.

Afskedigelser har gjort ondt

Videncenter for Arbejdsmiljø udgiver i dag Magasinet Arbejdsmiljø, som danske arbejdspladser abonnerer på. Men hvor videncentret fra årsskiftet må lade livet, fortsætter magasinet med at udkomme. Dog bliver indholdet i magasinet i højere grad målrettet professionelle aktører og med et indhold, der ventes at blive mere forskningstungt. Magasinet får i fremtiden NFA som udgiver.

Det er ikke kun i forhold til formidlingsdelen, at der blæser nye vinde hos det nationale forskningscenter. I forbindelse med arbejdsmiljøaftalen blev det besluttet, at Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med forskningsmiljøer og arbejdsmarkedets parter skal udtænke en ny national forskningsstrategi i arbejdsmiljø, som også får betydning for NFA.

Artiklen fortsætter under billedet

Derudover kommer der et øget fokus på kemisk arbejdsmiljø, hvor der fra 2020 til 2022 årligt bliver tilført 10 millioner kroner fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til forskning i det kemiske område. Forskningen bliver forankret hos NFA, og der skal blandt andet forskes i grænseværdier for kræftfremkaldende stoffer.

Derudover får NFA også en anden ny opgave i 2020, når de sammen med Arbejdstilsynet skal understøtte fastsættelsen af de nye nationale arbejdsmiljømål og branchemål med viden og data.

Der er med andre ord nye tider hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og de mange forandringer sætter sine spor hos de ansatte, erkender Brian Knudsen. De allerede eksekvererede afskedigelser af ansatte i videncentret har gjort ondt.

- Det er selvfølgelig følsomt, når der skal afskediges kolleger. Men vi har som organisation gjort rigtig meget for at få det til at glide, men afskedigelser er aldrig sjove. Det er en del af en politisk aftale, og det er ikke noget, vi har besluttet, siger Brian Knudsen.

Læs mere om NFA's webpanel her.

FAKTA: 14 år med Videncenter for Arbejdsmiljø

  • Videncenter for Arbejdsmiljø (VfA) blev oprettet i 2005 som en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Videncenter for Arbejdsmiljø arbejder for, at både private og offentlige arbejdspladser har adgang til den nyeste forskningsbaserede viden og de bedste værktøjer, der kan sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.
  • VfA udgiver Magasinet Arbejdsmiljø 11 gange om året. Fra 2020 får NFA ansvaret for at udgive magasinet.
  • I forbindelse med beslutningen om at nedlægge videncentret er en række medarbejdere blevet afskediget, mens andre er blevet forflyttet til NFA.

Kilde: amid.dk