20200617-090848-L-1920x1280we
Skraldemændene er vant til at arbejde på akkord. Det bliver ændret, når deres arbejdsgiver kommer til at hedde ARC i 2022 (arkivfoto). Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Borgmester om nye affaldstider: "Skraldemændene skal ikke længere stresse"

31. aug 2020, 06:00
Skraldemændene i Københavns Kommune ønsker at møde klokken fem om morgenen. Det ønske er ikke blevet imødekommet af kommunen. Til gengæld skal de nu til at arbejde om aftenen. Skraldemændene er utilfredse, men kommunen mener, de viser hensyn: "Ved at udvide tidsrummet for affaldsindsamling skal skraldemænd ikke længere stresse igennem byen, og dermed er vi med til at skabe en sundere arbejdsplads", siger teknik- og miljøborgmesteren Ninna Hedeager Olsen (Ø).

De københavnske skraldemænd har længe ønsket at møde klokken fem om morgenen frem for klokken seks. Under coronakrisen fik de lov til det.

- Det var et kæmpe plus. Vi kunne lettere komme rundt i gaderne. Vi nåede en masse, inden myldretiden startede, fortæller Johnny Povlsen, der er skraldemand gennem 30 år og arbejdsmiljørepræsentant.

LÆS OGSÅ: Frustrerede skraldemænd skal til at arbejde aften: ”Den største gulerod er, at man har tidlig fri”   

Men den løsning bliver ikke permanent. Til gengæld er det blevet besluttet i Københavns Borgerrepræsentation, at skraldemændene skal køre i toholdsskift, når deres arbejdsgiver i 2022 kommer til at hedde ARC (Amager Ressourcecenter). Det betyder, at københavnerne kan få hentet skrald frem til klokken 21. De nye arbejdstider har givet utilfredse skraldemænd. 

De mister det, som Johnny Povlsen kalder guleroden ved jobbet, nemlig at have have tidligt fri. Samtidig påpeger han, at der vil være trafikale udfordringer og problemer med legende børn i gårdene, når affaldet i højere grad skal hentes eftermiddag og aften.

Her kan du læse om, hvorfor Johnny Povlsen ikke mener, det giver mening at hente skrald om aftenen.  

Ved at udvide tidsrummet for affaldsindsamling skal skraldemænd ikke længere stresse igennem byen, og dermed er vi med til at skabe en sundere arbejdsplads
Ninna Hedeager Olsen (Ø), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

A4 Arbejdsliv har fået teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) til at forholde sig til kritikken.

Hvorfor udvides arbejdstiderne? Skraldemændene ønsker selv at køre ud tidligere - fra kl. fem, som de gjorde under coronakrisen. Hvorfor er det ikke en mulighed? 

- Enhedslisten havde gerne set, at indhentning af affald kunne foregå fra klokken fem, da det ville passe godt med, at vores skraldemænd kunne tage en pause lige omkring halv otte-otte, hvor trængslen er stor, og alle skolebørnene cykler rundt i byen. Men det politiske kompromis i Borgerrepræsentationen endte med tidsrummet fra 6-21, og sådan er politik jo. Det vigtigste her er, at vi skylder vores hårdtarbejdende skraldemænd at tage ansvar for deres arbejdsmiljø, og det er på tide, at det sker. I mange år har skraldemændene slidt og slæbt med mange skavanker til følge, og det skal vi have stoppet. Ved at udvide tidsrummet for affaldsindsamling skal skraldemænd ikke længere stresse igennem byen, og dermed er vi med til at skabe en sundere arbejdsplads.

Hvilket hensyn er der taget i forhold til borgerne, når der nu må hentes affald til klokken 21? Her tænker jeg på larm især? 

- Det er jo netop blandt andet hensynet til støjen fra håndteringen af affaldsbeholderne, der gør, at det politiske kompromis endte med, at tømningen skal foregå mellem kl. 6-21, og ikke tidligere end det. Udover det skal arbejdet selvfølgelig tilrettelægges, så de steder, der tømmes i ydertimerne, skal være forbundet med få eller ingen gener. Det betyder, at tømning af glas fx ikke er omfattet af det udvidede tidsrum for indsamling. Normalt får vi dog sjældent klager fra borgerne over tidlig affaldshåndtering i gårdene, og de få klager, der kommer, handler ofte om private vognmænds håndtering af erhvervsaffald, hvor kommunen ikke kan stille krav til tidspunktet.

Uvidelse af zone

Skraldemændene siger, at eksempelvis de røde veje/zoner er forældet, fordi der efterhånden er så meget trafik i byen? Overvejer I at udvide de røde veje? 

- Vi er opmærksomme på ønsket om at udvide de røde zoner, som åbner for tidlig affaldsafhentning, og ARC er i proces med et forslag til, hvordan det kan skrues sammen på en måde, så vi samtidig tager hensyn til borgerne i forhold til støj som førnævnt.

Kan I forstå, at skraldemændene er utilfredse? ”Det er ikke fedt stå med hovedet i en skraldespand, men vi har den gulerod, at vi har tidligt fri"?

Med aftalen her får skraldemændene jo heldigvis bedre tid til arbejdet
Ninna Hedeager Olsen (Ø), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

- Jeg har løbende haft dialog med 3F, der jo også er meget optaget af skraldemændenes arbejdsmiljø og har et stort ønske om, at færre skal få skader af det hårde job. Og jeg er helt opmærksom på ønsket om at kunne arbejde tidligst muligt. Samtidig går en anden vigtig del af beslutningen her ud på, at vi får indfaset el-drevne skraldebiler, som vil reducere støj og udledning af CO2 og andre udstødningsgasser. Det er et vigtigt skridt i arbejdet med at trække København i en grønnere retning. Men el-skraldebiler er dyre, og for at udnytte bilparken bedst muligt giver den nye aftale ARC mulighed for at køre i to-holds-skift, så der både er tidlige og sene renovationshold på de samme biler.

- Skraldemændene mener også, at det er farligt at køre om eftermiddag/aften, for det er der, børnene er ude og lege. Har I haft de overvejelser med i beslutningen?

LÆS OGSÅ: Nye tal: Over 3300 borgere har fået seniorpension

- Med aftalen her får skraldemændene jo heldigvis bedre tid til arbejdet og dermed også bedre tid til at sikre, at de ruller affaldscontainerne frem og tilbage på forsvarlig vis.

ARC: Skraldemændene skal arbejde i fornuftigt tempo

A4 Arbejdsliv har spurgt Helena Nielsen, der er chef for affaldshentningen hos ARC, hvorfor de ønsker at udvide tidsrummet for affaldshentning: 

- Vi har brug for, at skraldemændene har tid nok til at kunne gøre deres arbejde i et fornuftigt tempo. Når man kører med toholdsskift, hvor hver kører syv en halv time, så har vi brug for at vindue på 15 timer.

Skraldemændene er kede af at skulle have nye arbejdstider. Kritikken lyder blandt andet på, at man som skraldemand hverken har god løn eller har gode arbejdsforhold. Guleroden er, at man har tidligt fri. Hvad siger I til det?

- De fleste bliver kede af det, når man ikke kan gøre, som man plejer. Det de er vant til nu, det er at gøre arbejdet meget hurtigt. Vi kunne tænke os at tage toppen af farten for at passe på dem. Det vigtigste for os er at skabe et godt arbejdsmiljø og beskytte dem mod overbelastning.

Som det er nu, holder skraldemændene ikke frokostpause. Det lyder, at det vil tage cirka to timer, hvis der skal køres frem og tilbage til arbejdspladsen, når man er på en rute. Frygter I ikke en masse spildtid?

- Det handler om den måde, arbejdet planlægges på. Nu er de på akkord, og det ønsker vi at ændre til månedsløn.  Det er en opgave for os som arbejdsgiver at planlægge det, så det fungerer. Vi er ude i noget, der er ude i fremtiden. Vi er ikke engang i gang med at forhandle lokalaftaler endnu. Det er først i januar 2022, at vi overtager driften.  

En skraldemand, jeg snakkede med, er bekymret for, at man ændrer gårdene til arbejdspladser, når skraldebilerne kommer om eftermiddagen og aftenen. Han mener, det kan være til fare for børnene, der leger?

- Som det er i dag, skal de også passe på, når de kører rundt i myldretiden. De er vant til at vise hensyn. Så det tror jeg ikke, der er den store forskel på.