Vi skylder 57.240.000.000 kroner i skat

20. nov 2011
På grund af konkursryttere og verserende skattesager kan Skat ikke få fingrene i over halvdelen af gælden, men læs her, hvordan ministeren vil hive de resterende penge hjem.

Hvert år kradser skattefar en milliard kroner ind direkte fra vores lønsedler, fordi mange af os skylder i skat.

Aldrig før har så mange danskere haft løn-indeholdelse, som det hedder, når Skat hæver sine tilgodehavender, før lønnen bliver udbetalt.

90.000 danskere må hver måned se deres nettoløn være lidt mindre, fordi de har skattegæld. En gæld, der stiger kraftigt.

Utilfreds minister

Fra 2009 til 2010 steg den samlede gæld med 3,6 milliarder fra 49,9 til 53,5. Fra 2010 til 30. september 2011 steg den med det samme beløb - men der er stadig tre måneder tilbage af året.

"Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, når pengene mangler i de offentlige kasser. Finanskrisen har medført nogle betydelige udfordringer i forhold til at inddrive restancer. Derfor handler det i høj grad også om at forebygge, at der opstår restancer," siger skatteminister Thor Möger Pedersen (SF).

Ifølge ministeren er forebyggelse især et spørgsmål om at sørge for, at forskudsskatten rammer slutskatten mere præcist og dermed minimere risikoen for, at der opstår store skattegæld.

[pagebreak]

Banker på døren

Den nye skatteminister vil fortsætte med at sætte tommelskruerne på de danskere, der har skattegæld – hvad enten der er tale om privatpersoner eller virksomheder.

"På personområdet har Skat taget de nye regler om særlig løn-indeholdelse hos skyldnere med ubetalte p-afgifter, DSB-bøder og tv-licens i brug. Vi forventer, at cirka 90.000 skyldnere er omfattet af særlig lønindeholdelse før årets udgang," siger Thor Möger Pedersen (SF) til Avisen.dk.

Samtidig er Skat begyndt at jagte de større skyldnere ved at opsøge virksomheder direkte på deres hjemadresse.

"Skat vil i langt højere grad end tidligere indberette virksomhedernes gæld til RKI (red. Ribers KreditInformation), så andre kan se, at de er dårlige betalere," siger skatteministeren.

10.259,50 kroner pr. snude

Målet er at få bragt skattegælden på de 57 milliarder ned.

For det beløb ville staten kunne bygge næsten to forbindelser over Femern Bælt. Sådan en koster cirka 40 milliarder uanset, om det er en bro eller en tunnel.

[pagebreak]

Det vil sige, at hver dansker - uanset alder - i gennemsnit skylder præcis 10.259,50 kroner.

Thor Möger Pedersen har derfor sat sine embedsmænd i gang med at realisere en handleplan, der udpeger nye veje til inddrivelse af skattegælden. Som nævnt er løn-indholdelse et af de konkrete initiativer.

40 milliarder er væk

Men Skat kan næsten droppe at få fingre i 70 procent af gælden.

For 40 af de 57 milliarder er meget vanskelige at kradse ind. Det kan skyldes, at virksomheden, der skylder, er gået konkurs eller at skyldnerne har fået henstand, fordi der f.eks. verserer en skattesag

De resterende 17 milliarder af gælden bør til gengæld være til at få fingrene i for SKATs medarbejdere.

faktaboks

Danskernes samlede skattegæld

 

2009 49,85 milliarder

 

2010 53,54 milliarder

 

2011 57.24 milliarder (de første ni måneder)

 

Kilde: Skat