Vi bryder lige reglerne så ved I det!

6. apr 2011
Hvorfor ikke lukke alle vuggestuer og ansætte dagplejemødre i løntilskud i stedet? Seks af de ni kommuner, der har ny status som frikommune, har ikke drøftet planerne med medarbejderne, som de ellers ifølge overenskomsten er forpligtiget til, mener fagforbund. Det har negative konsekvenser, advarer eksperter

Hvorfor ikke lukke alle vuggestuer og ansætte dagplejemødre i løntilskud i stedet?

Det kan landets kommuner nu få lov til. Ni kommuner er torsdag blevet valgt som frikommune. Det giver kommunerne ret til at bryde loven i en fireårig periode.

Men seks af ni kommuner har bare glemt at spørge medarbejderne, om de nu synes, det er en god ide. Det viser en rundspørge, som hovedorganisationen FTF har lavet. Og det er et brud på overenskomsten, mener FTF.

Kommunerne er nemlig i en såkaldt MED-aftale forpligtiget til at sikre de ansatte medindflydelse, men den aftale har kommunerne altså kastet bort. Det chokerer formand i hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, som mener, at medarbejderne har den vigtigste viden.

"Det strammer til ude på de offentlige arbejdspladser. De glemmer at inddrage medarbejderne, og så er der stor risiko for, at de nye måder at gøre tingene på slet ikke fører til det løft i kvaliteten og effektiviteten, som man gik efter", siger Bente Sorgenfrey.

Formanden i HK/Kommunal, Bodil Otto, mener, det er et udtryk for dårlig ledelse.

"Kommunerne mister det bedste kort, nemlig muligheden for at få del i de mange gode ideer, der kommer fra dygtige og kompetente medarbejdere. I stedet risikerer kommunerne, at medarbejderne mister tilliden til ledelsen og til det projekt, man er i gang med at sætte i søen. Og det er både ærgerligt og dumt, for så er det svært at se, hvordan kommunerne skal komme igennem de aktuelle store økonomiske udfordringer," siger Bodil Otto.

Det bekræfter forskning fra Göteborg Universitet, som Jørgen Winkel, dansk professor i produktionsergonomi har lavet.

"Arbejdsgiverne er desværre alt for sjældent opmærksomme på medarbejderne og går i stedet efter kortsigtede og hurtige løsninger uden at involvere medarbejderne. Forskningen viser tydeligt, at det i det lange løb får negative konsekvenser", siger Jørgen Winkel.

Det er blandt andet, at ansatte bliver mindre effektive. Ifølge Jørgen Winkel er viden om smarte løsninger hos medarbejderne og ikke hos cheferne.

Frikommuneforsøgene er en fantastisk mulighed for at skabe systemer, som både er effektive og har et godt arbejdsmiljø, mener Jørgen Winkel.

"Men de ansvarlige bag de indledende initiativer bør vide, at det har fået en skæv start," siger Jørgen Winkel.

Samarbejde giver godt arbejdsmiljø

Og sandsynligheden for et godt arbejdsmiljø er gennem samarbejde, lyder det fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

"Hvis der er brud på tillid, kan det også give et dårligere arbejdsmiljø. Et norsk studie viser, at hvor medarbejdere blev involveret, fastholdt de et godt arbejdsmiljø, mens der hvor de ikke involverede de ansatte, blev det dårligere," siger Ole Sørensen, der er seniorforsker i NFA.

Han uddyber, at når samarbejdsånden fra start er brudt, er det vigtigt at medarbejderne i den efterfølgende tid bliver involveret i at udarbejde perspektiver og mål for forandringerne.

Det regner Kommunernes Landsforening også stærkt med vil ske. Til gengæld afviser de kritikken fra FTF og HK.

"Man kan ikke over én kam skære, om kommunerne har eller ikke har skullet behandle ansøgningerne i kommunens hovedudvalg. De her ansøgninger er overordnede skitser, som først senere skal endeligt vedtages," siger Michael Ziegler, der er formand for Løn- og Personalegruppen i KL.

Han afviser en generel overtrædelse af overenskomsten for offentligt ansatte.

"Det må bero på en vurdering af den enkelte kommune, om de skulle det eller ej," siger Michael Ziegler.

Frikommuner

Frikommunerne sættes fri for stort set al statslig regulering. Det er kun Grundloven, menneskerettighederne og velfærdsrettigheder, som at børn skal undervises og ældre passes, der skal leves op til.

Ud af de kommuner, der har ansøgt om at blive frikommuner på forsøgsbasis:

- vil 16 gennemføre forsøg med beskæftigelsesindsatsen og fritages for en lang række krav til rettidighed og central styring af jobcentrenes arbejde.

- ønsker 13 friere tøjler, så de kan forsøge sig med at afskaffe klassen, droppe de nationale tests og elevplaner og lade andre end lærere undervise.