Det er gift for tilliden til politikerstanden, at de folkevalgte »bevilger sig selv lukrative pensionsvilkår« og samtidig kræver, at alle andre skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det mener SF’s gruppeformand, Jacob Mark, som opfordrer de kommende gruppeformænd til efter valget at tage et opgør med pensionsreglerne i Folketinget. Det skriver Politiken onsdag.

Der er ifølge SF’eren tale om »tjenestemandsvilkår på speed«, som ingen lønmodtager forstår. Rød blok har en opgave i at lave det om, mener han.

»Folk mister tilliden til os, hvis vores vilkår stikker af fra resten af samfundet. Når politikere, som har magten over egne løn- og pensionsvilkår, giver sig selv meget mere lukrative vilkår end resten af arbejdsmarkedet, er jeg bange for, at man mister tilliden til politikerne«, siger Jacob Mark til Politiken.

I dag indebærer pensionsreglerne, at 10 års folketingsanciennitet giver en månedlig udbetaling fra pensionsalderen på 17.342 kroner. Efter 20 års folketingsanciennitet opnås højeste pensionssats på 30.843 kroner om måneden. Sidste år nåede eksempelvis finansminister Kristian Jensen (V) op på den højeste sats.
Gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) har ikke besvaret Politikens henvendelse om at følge SF’s idé.

Præsidiemedlem Henrik Dam Kristensen (S) forklarer i et skriftligt citat til Politiken, at partiet er imod ændringer af reglerne, som blev justeret for to år siden, så folketingsmedlemmers pensionsalder fremadrettet ligestilles med andre borgere.

Enhedslisten og Alternativet er enige. Partiformand Uffe Elbæk (Alt.) bemærker over for Politiken, at han har frasagt sig sin ministerpension, fordi han får løn fra Folketinget. Gruppeformand Peter Skaarup (DF) er »fuldstændig enig« med SF og ønsker politikere på »gode, gamle, funktionærlignende vilkår«, siger han til Politiken.

Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, påpeger, at et folketingsnotat har vist, at danske parlamentarikere har vilkår svarende til de øvrige nordiske lande.
»Det er forkert at tage enkeltelementer ud og prøve at skabe en forargelse omkring det. Man er nødt til at kigge på hele vilkårspakken«, siger hun til Politiken.