Venstre: Mette F. skal forklare sygdomsliste

22. feb 2013, 15:30
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen S skal forklare, hvorfor hun har lånt en sygdomsliste uden Lægeforeningens tilladelse. Listen er en bærende del af ministerens oplæg til en sygedagpengereform.

Lægeforeningen har trukket en diagnoseliste på 11 sygdomme tilbage.

Listen - der er en bærende del af regeringens oplæg til en sygedagpengereform - giver syge, hvis sygdom står på listen, ret til sygedagpenge på ubestemt tid.

Tilbagetrækningen får nu arbejdsmarkedsordfører for Venstre, Ulla Tørnæs, til at kræve en forklaring fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

Regeringens oplæg går kort fortalt ud på, at syge deles op i to grupper efter seks måneders sygdom. Syge, der fejler en af de 11 sygdomme på listen, får herefter en ydelse, der er 7.000 kroner højere, end den andre syge får.

Ulla Tørnæs har i denne uge været til de første indledende forhandlinger med beskæftigelsesministeren.

"Ministeren har præsenteret det for os som om, at det er lægefagkundskaben, der har indstillet den diagnoseliste, som er en del af ministerens oplæg. Hvis det ikke forholder sig sådan, så har vi en ny situation," siger Ulla Tørnæs.

Læger: Liste er dårlig løsning

Venstres reaktion kommer efter, at formanden for Lægeforeningens attestudvalg, Jette Dam-Hansen, har meldt ud i en pressemeddelelse, at Lægeforeningen ikke står bag regeringens forslag om en diagnoseliste.

"En firkantet diagnoseliste er en dårlig løsning, som diskriminerer bestemte grupper af patienter," siger Jette Dam-Hansen i en pressemeddelelse.

I beskæftigelsesministerens præsentation af reformforslaget står der ellers, at listen med de 11 sygdomme er "udarbejdet i samarbejde mellem Lægeforeningen og større patientforeninger".

I Lægeforeningen siger man, at man ikke har været inde over det konkrete oplæg til nye sygedagpengeregler.

Minister må forklare sig

Listen er lavet i 2011 til en eksisterende standby-ordning. Ordningen sikrer en periode med "helle" til en række sygdomsramte, der slipper for samtaler på kommunen, hvis deres sygdom er nævnt i ordningen.

Lægeforeningen vil ikke blandes ind i en diskussion om lavere eller højere ydelser.

"Det er selvfølgelig vigtigt, at sygemeldte bevarer kontakten til arbejdsmarkedet, når det er muligt. Men det må komme an på en vurdering af en læge i hvert tilfælde," siger Jette Dam-Hansen.

Udmeldingen får Venstre til at sætte spørgsmålstegn ved udspillet.

"Det er da en interessant ny oplysning, at Lægeforeningen undsiger den liste. Det bliver vi selvfølgelig nødt til at høre ministeren nærmere om, hvad det betyder. Hvis Lægeforeningen mener, at det er bedst med individuelle vurderinger, så er det jo deres pligt at sige fra," siger Ulla Tørnæs.

Hendes parti er generelt positivt over for tanken om en liste. Den tidligere beskæftigelsesminister, Inger Støjberg (V), fremlagde i sin tid en lignende liste.

"Diskriminerende forskelsbehandling"

Gigtforeningen har siden offentliggørelsen af listen været modstander af at opdele syge i grupper. Konsekvensen af opdelingen vil være, at alle gigtpatienter ryger ned på en lavere ydelse.

Gigt er nemlig ikke på beskæftigelsesministerens særlige liste.

"Diagnoselisten, som den er foreslået, vil medføre en diskriminerende forskelsbehandling af syge mennesker, og den vil skabe en helt ny form for ulighed i sundhed. Derfor er det godt – og på tide – at Lægeforeningen nu tager afstand fra listen," siger Lene Witte, der er direktør i Gigtforeningen.

Listen, der giver ret til sygedagpenge

 

Kræft – minus hudkræft og forstadier til kræft

Blodprop i hjertet med efterfølgende nedsat hjertefunktion

Hjertestop med efterfølgende hjerneskade

Sværere hjertesvigt

Ventetid i forbindelse med invasiv behandling (for eksempel hjerteindgreb)

Hjerneblødning eller blodprop i hjernen

Amytrofisk Lateralsklerose

AIDS i udbrud

Større organtransplantationer

Svære psykoser

Komplicerede ulykkestilfælde med behov for genoptræning

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet