Vanvid! Elendig elsikkerhed på byggepladser

9. mar 2014, 04:00
Hvis du arbejder på en byggeplads, skal du måske lige tjekke ledningerne, før du tænder for strømmen. For der er alt for mange elektriske installationsfejl på danske byggepladser. I værste fald kan det være livsfarligt for de ansatte.

Ledninger der flyder i vandpytter. Fejlstrømsafbrydere der ikke virker. Jordspyd der ikke er banket langt nok ned i jorden.

Der er alt for mange fejl med de elektriske installationer på byggepladser herhjemme. Det kan medføre hospitalsindlæggelser og dødsfald for de ansatte.

Det viser endnu ikke offentliggjorte tal fra Sikkerhedsstyrelsen, som Avisen.dk har fået indsigt i.

Sikkerhedsstyrelsen gennemførte i 2012 tilsyn på 819 danske byggepladser. Her blev i gennemsnit fundet mere end tre el fejl per byggeplads. Men nu viser det sig, at der ingen forbedringer er sket i 2013, hvor styrelsen har besøgt 102 byggepladser.

"Der er alt for mange elektriske fejl derude, og det er en risiko for de ansatte, som skal tages alvorligt," siger Mette Cramon, kommunikations konsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Det er bygherren, der har ansvaret for, at elinstallationerne på byggepladsen lever op til loven. Blandt andet skal en byggeplads gennemgås af en autoriseret elinstallatørvirksomhed hver tredje måned.

"De mange fejl skyldes manglende viden, og at forskellige faggrupper kommer ind over el installationerne. Men det ændrer ikke på, at elsikkerheden skal være i orden," siger Mette Cramon.

Stort mørketal i statistikken

Fra 2007-2012 er der anmeldt 157 arbejdsulykker på byggepladser relateret med elektricitet. Det viser tal fra Arbejdstilsynet.

Men det tal er formentlig en del højere, mener Dansk El-Forbund.

"Vi tror, at der er mange flere, der er udsat for denne form for ulykker," siger Lene Christiansen, forbundssekretær i Dansk El-Forbund.

Ansvaret ligger i sidste ende hos bygherren, mener hun.

"Hvis det er sådan, at en ansat på en byggeplads bliver sat til at rode med en elektrisk installation, er det bygherren der har ansvaret. Selvfølgelig skal det kun være autoriseret personale, der laver el relateret arbejde," siger Lene Christiansen.

"Fejl overalt"

Hos 3F ser man også mange problemer med el sikkerheden.

"Der er stort set el fejl overalt og noget at påtale hver gang, vi besøger byggepladserne," siger Freddy Ridderhaugen, faglig sekretær i 3F's Byggegruppe.

De typiske fejl er ledninger på gangarealer og for lang afstand mellem el tavler og den maskine, der bliver brugt.

"Det betyder, at de ansatte er i fare for at få stød. Og hvis det er rigtig slemt, fører det til en tur på hospitalet eller død," siger Freddy Ridderhaugen.

Han retter en skarp kritik mod bygherrerne, der ikke overholder deres bekendtgørelse.

Her står der klart, at bygherren skal tage stilling til de mulige problemer med sikkerhed, der kan opstå, før byggepladsen starter op.

"Når der ikke er orden i tingene fra start af, så stiger risikoen for ulykker. Der er måske for meget rod på pladsen, og så falder sikkerhedsniveauet. Det kan være farligt," siger Freddy Ridderhaugen.

Sikkerheds koordinatorerne skal stramme op

Hos Dansk Byggeri erkender man, at der er problemer med el sikkerheden.

Særligt sikkerheds koordinatorerne, der står for den overordnede planlægning af arbejdet på byggepladsen og sikkerheden, skal hanke op.

”Sikkerheden skal være i orden fra dag et. Og ofte er bygherren ikke ekspert på sikkerhed, og derfor er det vigtigt, at rådgiverne skal være bevidste om loven og overholde den,” siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljø chef hos Dansk Byggeri.

Derfor bliver der pr. 1. april i år oprettet en hot line, som rådgivere kan ringe til, hvis de er i tvivl om de sikkerhedsmæssige krav.

”Vi har brug for at skabe bevidsthed om det her problem, og vi ved, at det er svært at råbe rådgiverne op. Så derfor tager vi det her initiativ,” siger Mette Møller Nielsen.