V og K: Unge ledige vil snyde sig dummere

23. mar 2013, 06:00
V og K kræver ens lav ydelse til kontanthjælpsmodtagere under 30. Hvis der er flere penge i at være svag, vil stærke snyde, mener de to partier. Absurd tanke, mener Landsforeningen Sind.

Alle kontanthjælpsmodtagere under 30 skal ned på en lav SU-lignende ydelse - uanset om de er parate til at tage en uddannelse eller ej.

Sådan lyder et nyt krav fra Venstre og Det Konservative Folkeparti.

De to partier mener, at der er et hul i regeringens udspil til en reform af kontanthjælpen. Hullet er, at ydelsen til de svage såkaldt aktivitetsparate unge er væsentligt højere end ydelsen til de stærke såkaldt uddannelsesparate unge.

"Vi frygter, at en forskel på cirka 5.000 kroner vil tilskynde de unge til at gøre sig dårligere - hvis jeg må bruge det udtryk - end de reelt er. At de vil undervurdere deres egne evner til at gennemføre en uddannelse for at få en højere ydelse," siger Ulla Tørnæs, der er Venstres beskæftigelsesordfører.

Beskyldningen om snyd forarger Landsforeningen SIND, der arbejder for bedre forhold for sindslidende.

"Hvis man tror, at unge vil lyve sig psykisk syge, så har man vist aldrig været i nærheden af en psykisk syg," siger formand Knud Kristensen.

De passive skal ikke belønnes

Regeringen har foreslået, at ydelsen for stærke 25-29-årige skal sættes ned på SU-niveau. Det vil sige cirka 5.000 kroner om måneden. Den lavere ydelse skal motivere de unge til at tage en uddannelse.

De svage 25-29-årige, der typisk har et misbrug eller psykiske problemer, skal derimod have en ydelse, der ligner den nuværende kontanthjælp. Det vil sige cirka 10.500 kroner om måneden.

Men det er forskelsbehandling, der belønner de unge for at være passive, mener Venstre og Det Konservative Folkeparti.

"Det kommer til at give nogle skævheder og nogle uhensigtsmæssigheder," siger Venstres Ulla Tørnæs.

"Hånden på hjertet når vi nu skal lave en reform, så kan vi jo lige så godt gøre det grundigt. Der skal ikke være indbygget incitamenter, der fremmer en forkert adfærd," tilføjer hun.

Den konservative beskæftigelsesordfører er enig.

"Vi er heller ikke tilhængere af at have to forskellige ydelser til de unge. Hvis der er forskel, kan det skabe en motivation for at være aktivitetsparat i stedet for at være uddannelsesparat," siger Benedikte Kiær.

Skubbes ud i prostitution

Men en lavere ydelse skubber bare svage unge længere væk fra arbejdsmarkedet.

Sådan lyder advarslen fra Landsforeningen SIND. Ifølge formanden vil kravet fra V og K få uoverstigelige sociale konsekvenser for de unge, der rammes.

"Det er den helt forkerte vej. Hvis folk af forskellige grunde ikke er i stand til at gå i gang med en uddannelse, er det eneste, man får ud af det, at man straffer dem økonomisk. Det er helt urimeligt," siger Knud Kristensen.

Tidligere undersøgelser har vist, at en stor del af de svageste kontanthjælpsmodtagere kæmper med psykiske problemer.

En halvering af kontanthjælpen kan ifølge Landsforeningen SIND skubbe dem ud i hjemløshed, kriminalitet eller prostitution.

"Da man sænkede ydelsen for dem under 25, så vi, at det havde nogle meget voldsomme konsekvenser. Nogle vil fravælge deres medicin, fordi de ikke har råd. Andre vil blive tvunget ud i kriminalitet for at få deres hverdag til at hænge sammen," siger Knud Kristensen.

"De skal jo i gang"

Venstre fastholder, at en lav kontanthjælp er vejen frem også for unge med psykiske problemer.

"De psykisk syge skal ikke fastholdes i kontanthjælp. Det er ikke en hjælp. De skal jo i gang med et eller andet. Der skal i hvert fald ikke være en tilskyndelse til, at de bliver fastholdt på kontanthjælp. Så skal de jo i behandling, hvis det er det, der gør, at de ikke kan komme videre," siger hun.

De konservative er parate til at se på, om psykisk syge unge skal have økonomisk hjælp til medicin og transport oven i den nedsatte ydelse.

"Jeg ved godt, at der er unge, der har det svært, som måske er fysisk syge eller har en psykisk lidelse, der betyder, at de hverken er uddannelses- eller jobparate. Jeg vil gerne diskutere, hvad kan vi gøre for dem," siger Benedikte Kiær.

faktaboks

 

I dag er det sådan, at enkelte psykiske sygdomme er på en undtagelsesliste. Det vil sige, at kontanthjælpsmodtagere under 25 med de sygdomme, der står på listen, får ret til en højere ydelse.

 

Skizofreni, psykoser og borderline er på listen.

 

Men en række andre psykiske lidelser som angst, autisme og depression er ikke på listen. Unge, der har psykiske problemer men (endnu) ingen diagnose, har heller ikke ret til højere ydelse.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti vil lade listen gælde for kontanthjælpsmodtagere under 30.

 

Kilde: Lov om aktiv socialpolitik