V: Minister skal kulegrave brandkræft

27. nov 2012, 13:43
Beskæftigelsesordfører Ulla Tørnæs V er så bekymret på de danske brandmænds vegne, at hun kræver, at beskæftigelsesministeren griber ind i sagen om de kræftramte brandmænd.

Selvom røgen er tyk af giftige gasser og kræftfremkaldende stoffer, tøver brandmænd ikke med at rykke ind for at redde folk ud, når det brænder.

Det samme kan man næppe sige om deres chefer.

I over to årtier har de tøvet med at gøre en indsats for at forebygge den overdødelighed, der har været kendt siden 1988, på grund af kræft.

Men nu skal der handles. Folketingets største parti vil have beskæftigelsesministeren til at gribe ind i sagen om de kræftramte brandmænd.

"Jeg vil opfordre ministeren meget stærkt til at gå ind i sagen. Det er hendes ansvar at få klarlagt, hvad er op og ned. Hvad er det for en viden, vi har? Og hvad er det for en viden, vi mangler?" siger Ulla Tørnæs, der er Venstres beskæftigelsesordfører.

Hun tilføjer:

"Ministeren skal kulegrave sagen om de kræftramte brandmænd, så vi politikere kan blive i stand til at træffe de rigtige politiske beslutninger."

Stærkt bekymrende tal

Det er Avisen.dks historie om - at både private og kommunale brandvæsner tav, selvom de vidste, at deres ansatte havde en forhøjet risiko for at dø af kræft - der får ordføreren op ad taburetten.

"De tal, der har været fremme om overdødelighed blandt brandmænd, er stærkt bekymrende," siger Venstre-kvinden.

Ulla Tørnæs vil ikke alene have svar på, hvad der er sket, siden en forskningsrapport i 1988 fastslog, at danske brand- og redningsfolk overdør af kræft. Hun vil også have svar på, hvordan kræften kan forebygges fremover.

Brandmændene selv er lettede over, at der nu begynder at tegne sig et politisk flertal for en tilbundsgående undersøgelse.

"Mit håb er, at Mette Frederiksen vil inddrage alle relevante parter i en sådan undersøgelse. Her mener jeg de tre fagforeninger - Brandfolkenes Organisation (BO), 3F og FOA," siger Tommy Kjær, der er brandmand i Københavns Brandvæsen og næstformand i BO.

K og SF bakker op

De Konservative mener også, at kræften skal på dagsordenen i ministeriet.

"Hvis beskæftigelsesministeren indkalder os til møde om dette emne, vil jeg møde op og være positiv. Det lyder til at være en alvorlig problemstilling," skriver beskæftigelsesordfører Mai Henriksen.

Venstre og De Konservative har tilsammen 55 mandater ud af Folketingets 179.

SF, der har 16 mandater, mener også, at der skal gøres noget.

"Vi må sætte himmel og hav i bevægelse, så vi fremover kan forebygge, at brandmændene bliver syge," sagde SFs beskæftigelsesordfører, Eigil Andersen, til Avisen.dk for under en uge siden.

Beskæftigelsesministeren har endnu ikke været mulig at træffe for en kommentar om sagen.