Ups: Skolechef vil ekskludere brokkere

17. jul 2013, 11:48
Arbejdet med at udvikle nye mål for fagene i folkeskolen skal foregå uden kritiske røster, fremgår det af intern mail, som Politiken er i besiddelse af.

Når den danske folkeskole til næste år skal have nye mål for, hvad eleverne skal lære i undervisningen, skal arbejdet foregå uden ”brokkere”.

Sådan lyder det fra en arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet i en intern skrivelse, som Politiken er kommet i besiddelse af. Mailen er sendt til skolelederne på Frederiksberg, som er blevet bedt om at indstille kompetente lærere til arbejdsgrupper for de enkelte fag.

”Det er en meget uheldig formulering. Man fortsætter krigen, og det er ikke befordrende for arbejdsfreden”, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet til Politiken.

Han hanviser til forårets lockout af folkeskolelærerne, som mange steder skabte et stort modsætningsforhold mellem lærerne på den ene side og ledere, kommuner og regeringen på den anden side.

Danmarks Lærerforening bryder sig ikke om formuleringen.

”Jeg kan kun læse det, som om de ikke er interesserede i kritiske røster og kun søger lærere, som makker ret,” siger Per Sand Pedersen, formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget under DLF, til Politiken.’

Afsenderen af den interne skrivelse er Gorm Bagger Andersen, skolechef på Frederiksberg og repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen i Børne- og Undervisningsministeriets referencegruppe for fælles mål.

”Det var en intern arbejdsmail til mine skoleledere, hvor vi har et vist frisprog. Sådan ville jeg ellers ikke formulere mig,” siger han til Politiken.

”Det er for at sende et signal om, hvad det er for nogle typer af folk, jeg gerne vil have skolelederne til at foreslå. Kræfterne i den faglige diskussion, som skal i gang her, skal ikke spildes på at gå ind i en fagpolitisk diskussion om arbejdsforhold eller ideologiske holdninger, man har til lærerfagets udvikling,” siger han.

Kilde: Politiken