Ups! Ministerium forærede penge til ansatte

1. dec 2010, 22:45
Vi får for meget i løn, sagde de ansatte, der blot fik lov til at beholde pengene. Beskæmmende, siger ekspert.

Det er kun få uger siden, at videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) på en konference udtrykte bekymring over, at 100.000 industriarbejdspladser på 10 år er forsvundet til udlandet, hvor lønnen er lavere.

Men medarbejdere i ministerens eget ministerium har kunnet føle sig priviligerede, for de fik for meget i løn.

Avisen.dk kan i dag afsløre, at ansatte i Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet har gjort deres chefer opmærksomme på, at de blev overbetalt.

Beholdt penge

Alligevel lod styrelsen medarbejderne beholde pengene.

Det er en praksis, som Rigsrevisionen kritiserer i sin beretning for statens regnskab for 2009.

Heri fremgår, at Rigsrevisionen har foretaget en omfattende stikprøvekontrol i Forsknings- og Innovationsstyrelsens lønkontor og fundet fejl i 45 ud af 63 sager.

"Jeg ønsker ikke at uddybe kritikken, men blot henlede opmærksomheden på, at også statsrevisor bemærker forholdet," siger rigsrevisor Henrik Otbo.

Men revisor og skatterådgiver Thorbjørn Helmo Madsen fra revisionsselskabet Timevision har læst beretningen, og han vil gerne vurdere alvoren og kritikken.

Beskæmmende

"Det vidner om et helt uacceptabelt lønkaos," siger Thorbjørn Helmo Madsen, der kalder det beskæmmende.

"I en privat virksomhed var det ikke fundet sted uden alvorlige konsekvenser for de ansvarlige," fortsætter han.

Ifølge Thorbjørn Helmo Madsen havde man i erhvervslivet bedt medarbejderne tilbagebetale de penge, som de ikke var berettiget til.

"Når styrelsen tværtimod sidder oplysninger overhørigt og eftergiver pengene, er det udtryk for, at styrelsen ødsler andres – nemlig skatteydernes - penge væk," siger han.

SF’s forskningsordfører Hanne Agersnap er enig.

"Det er en meget høj fejlprocent - og meget grelle forhold, som jeg vil bede ministeren redegøre for. Også for at sikre, at der er blevet strammet op - og for at sikre, at det bliver undgået fremadrettet," siger hun.

"Er det en bogfører?"

Hanne Agersnap hæfter sig ved, at Rigsrevisionen kritiserer, at det ikke fremgår, hvem der har ladet medarbejderne beholde de penge, de uberettiget har fået udbetalt.

"Hvorfor står der ikke, hvem der har eftergivet beløbene," spørger Hanne Agersnap.

Styrelsens administrationschef Søren Munk Skydsgaard bedyrer, at der siden revisionens besøg er rettet op.

"Der er desværre ingen tvivl om, at løn- og personaleforvaltningen ikke var så god, som den burde være. Det bemærker Rigsrevisionen, og det har vi taget til efterretning."

Læs svaret: Ministerium efter kaos: 'Alt under kontrol'

Dokumentation
  • Rigsrevisionen konstaterede videre, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen ikke havde udredt fejl, som var kommet til styrelsens kendskab.
  • I flere tilfælde havde styrelsen tværtimod eftergivet beløb, herunder i tilfælde, hvor medarbejderen selv havde gjort opmærksom på fejludbetalingen.
  • Det fremgik desuden ikke af sagerne, hvorvidt beslutninger om eftergivelse af beløb var truffet af en hertil bemyndiget person.

Kilde: Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2009. Læs den her. (pdf)