Universiteter forgyldte topfolk ulovligt

8. dec 2010
Rektorer har fået en næse for at være alt for gavmilde, når de uddelte bonusser. Vi retter op, lyder det fra universiteterne.

Rigsrevisionen har under stikprøvekontroller afsløret, at Aarhus Universitet og Copenhagen Business School, CBS, ikke kan styre sig, når det drejer sig om at belønne særlig vellidte eller arbejdsomme ansatte.

Stikprøve: Fandt 5 fejl ud af 14

Revisorerne fandt på de to skoler fejl i 5 ud af 14 udbetalinger af engangsvederlag og overarbejde. En fejlprocent på 36.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Det er tale om fejl, der er så alvorlige, at videnskabsministeren Charlotte Sahl-Madsen (K) har meddelt Rektorkollegiets formand, at ministeriet synes, at Rigsrevisionens konklusioner bekymrende. Så de har fået besked på at stramme op.

CBS belønnede i et tilfælde en medarbejder med ekstra 350.000 kroner oven i årslønnen. Dermed var grænsen på 175.000 kroner overskredet med 100 procent.

Job og ferie samtidigt

En anden CBS-medarbejder fik 245.000 kr. svarende til 40 procent over grænsen.

Aarhus Universitet udbetalte i lodret strid med bl.a. ferieloven ekstra 280.000 kroner og 150.000 for overarbejde til medarbejdere, der blev registreret som værende på job samtidig med, de var på ferie.

Det er typisk forskere, der har fået udbetalt ekstra løn i strid med reglerne, og de penge får de lov til at beholde, oplyser universiteterne, der erkender fejlene, men bedyrer, at den høje fejlprocent ikke er udtryk generelt kritisable tilstande og talrige fejludbetalinger.

Det er isbjerget

"Jeg tror ikke, at der er mange sager. Jeg er overbevist om, at det her er isbjerget og ikke toppen af isbjerget," siger Anders Corell, pressechef for rektoratet, Aarhus Universitet.

Hvordan kan du vide det?

"Det kan jeg heller ikke vide, men det har jeg en klar forventning om. Men jeg kan sige, at efter, vi er blevet opmærksomme på den her problematik, er vi meget mere opmærksomme på udbetalinger. Og det er min opfattelse, at det foregår efter de regler, der nu en gang er på området," siger han.

Enkel løsning

Johannes Kristensen, der er økonomichef på CBS siger, at CBS overvejer en løsning på at undgå i fremtiden at få kritik for at overskride CBS's grænse for engangsvederlag på 175.000 kr.

"Den grænse erkender vi at have overskredet, så vi har indført kontrolforanstaltninger, så det ikke gentager sig," siger økonomichefen.

Han fortæller, at Rigsrevisionen er gået grundigt til værks, hvorfor det er usandsynligt, at der skulle være fejl, der ikke er opdaget.

Og det er ikke rart, når det bliver opdaget.

"Det er ikke specielt rart at optræde navngivet i Rigsrevisionens beretning, og jeg vil bestræbe mig på, at det ikke gentager sig," siger han.