Unik itforsker: Jeg er åbenbart ikke god nok

15. aug 2011
Jeg forstår slet ikke, hvorfor man smider en som mig ud af landet, siger Bipjeet Kaur, der er ITingeniør.

”Jeg har kæmpet så hårdt for at nå hertil, og nu føles det umådeligt svært at skulle tilbage til Indien og starte helt forfra.”

Sådan siger 39-årige Bipjeet Kaur, der står til at blive udvist fra Danmark. Selvom hun forsker indenfor et avanceret området på Ingeniørhøjskolen i København, kan hun ikke få nok point i regeringens pointsystem til at måtte blive i landet.

Nu står hun til at skulle forlade landet sammen med sin seksårige søn, der har været alvorligt syg, siden han blev født. Han lider af to forskellige blodsygdomme og en leversygdom. Bipjeet Kaur har fået udskudt sin udvisning midlertidigt, mens Udlændingeservice behandler en ny ansøgning fra hende.

Hun står til at skulle forlade landet på trods af, at hun ifølge sin egen chef arbejder indenfor et område med gode vækstmuligheder, og at hun vil være nærmest umulig at erstatte. Det undrer hende:

”Jeg har et arbejde, jeg har lært dansk, og jeg har taget videreuddannelse. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg bidrager endda til samfundet med forskning og ved at betale skat, og jeg har aldrig været en byrde for samfundet. Hvorfor skal jeg så ud?” siger hun.

Flygtet til Danmark

Efter at have flygtet fra Indien kom Bipjeet Kaur til Danmark i 2002. Hun fik humanitær opholdstilladelse, fordi hun led af posttraumatisk stresssyndrom som følge af oplevelser i Indien, som hun ikke vil nærmere ind på.[pagebreak]
I begyndelsen levede hun her i landet sammen med sin indiske mand, der også er ingeniør. Han blev dog udvist fra Danmark i 2006 – et år efter, at Bipjeet Kaur havde født deres søn.

Samme skæbne er ifølge Bipjeet Kaur overgået flere andre udenlandske ingeniører, hun kender, i løbet af det seneste årti.

Stærkt eftertragtet

Bipjeet Kaur havde allerede i Indien opnået to akademiske grader indenfor ingeniørvidenskab samt fire års praktisk erfaring fra erhvervslivet. I Danmark læste hun videre på Ingeniørhøjskolen i København og fik i 2008 en bachelorgrad.

Efter flere jobtilbud blev hun kort tid efter ansat på Ingeniørhøjskolen, hvor hun lige siden har været ansat som ”research engineer”, en form for forskningsassistent.

”Jeg har arbejdet så hårdt, og alligevel mener samfundet ikke, at jeg er god nok til at være her. Det er virkelig trist.”

Højt specialiseret

På Ingeniørhøjskolen forsker Bipjeet Kaur i radio- og telekommunikation. Hun har specialiseret sig i sikkerhed indenfor ”software-defined radio”. Hvor vi i dag bruger 3G-netværk i mobiltelefoner, sigter Bipjeet Kaurs forskning mod 5G- og 6G-netværk. Anvendelsen ligger langt ude i fremtiden, og ifølge hendes chef er der gode vækstmuligheder på området.[pagebreak]
Bipjeet Kaur bliver jævnligt kontaktet af myndigheder og forskningsinstitutioner i både Danmark og det øvrigt Europa, fordi hun besidder en ganske særlig viden.

Derfor undrer hun sig også over, at hun ikke kan få lov til at blive:

”Som indvandrer synes jeg, lovene er blevet voldsomt strenge. Som jeg ser det, lukker det dørene for dem, der har en god uddannelse og et godt arbejde.”

Forlad landet

Bipjeet Kaur modtog afslaget fra Udlændingeservice for præcis en måned siden. Udlændingeservice har afgjort, at hun hverken kan få humanitær opholdstilladelse eller green card.

”Jeg blev chokeret. Jeg troede ikke, det kunne ske. Jeg kan godt forstå en del dansk, men jeg blev pludselig så stresset, at jeg ikke kunne forstå et ord,” fortæller hun.

Her en måned efter er hun stadig stresset over afgørelsen.

”Det påvirker mig meget, at jeg skal forlade landet. Jeg har svært ved at koncentrere mig om mit arbejde, og min søn kan slet ikke forstå, hvad det er, der foregår. Han er virkelig stresset,” siger Bipjeet Kaur.

Sønnen er seks år gammel og er lige startet i børnehaveklasse.

Indtil videre har de fået afslag på at blive i Danmark. Bipjeet Kaur har indsendt endnu en ansøgning i håb om, at Udlændingeservice denne gang vil træffe en anden afgørelse. Bipjeet Kaur og hendes søn får formentlig lov at blive i landet, mens Udlændingeservice behandler sagen.