Unge vil have tjenestepistoler

5. feb 2010
Stigning på 68 procent i antallet af ansøgere sidste år. Men Sarah Lundeffekten er udeblevet.

Udsigten til flyvende brosten, lav løn og forbryderjagt er populært som aldrig før.

Efter en årrække med et dalende ansøgerfelt til Politiskolen er kurven nu vendt, og et rekordstort antal unge drømmer igen om et arbejdsliv i politiuniform.

Sidste år søgte 2479 om optagelse på Politiskolen. Det er en stigning på 68 procent i forhold til 2008, hvor 1477 havde mod på at blive en del af den danske politistyrke.

"Det er det højeste antal ansøgere i nyere tid. Tendensen er helt tydelig. De unge opfatter politiuddannelsen som attraktiv," siger politikommissær Kaj Verner Larsen fra Rigspolitiets Rekruttering.

Han mener også, at det pressede arbejdsmarked har betydning for ansøgerne.

"De unge foretrækker i dag at være offentligt fremfor privat ansat. De tager det sikre valg og fravælger uddannelser, hvor jobmulighederne er usikre," siger Kaj Verner Larsen.

"Kan vælge og vrage"

Formanden for Københavns Politiforening er begejstret for udviklingen.

"Det er ekstremt positivt. Man er heldigt stillet, når man kan vælge og vrage mellem kvalificerede ansøgere," siger Claus Oxfeldt, der også er ansvarlig for personaleforhold i Politiforbundet.

Ifølge politikommissær Kaj Verner Larsen har Rigspolitiet gjort en aktiv indsats for at få flere til at søge ind i politiet.

"Vi har fokuseret på at være talrigt tilstede ude på uddannelsesmesserne rundt om i landet. Og nu hvor politireformen er faldet på plads, har de enkelte politikredse også bidraget med et godt informationsarbejde, der har trukket kvalificerede ansøgere til," siger han.

Sidste år optog Politiskolen 400 elever, og forventningen er, at mindst samme antal i år kan trække i politiuniformen.

Mangel på kvinder

Når det gælder de kvindelige ansøgere, har hverken Anna Pihl eller Sarah Lund haft en markant synlig effekt.

Faktisk har der været et fald i antallet af kvindelige ansøgere i forhold til det samlede ansøgerfelt.

"Der er ikke nogen entydig forklaring, men det er en problematik, vi skal have analyseret nærmere. Der går en masse kvinder rundt, som har kompetencerne, og dem skal vi blive bedre til at prikke til," siger politikommissær Kaj Verner Larsen fra Rigspolitiets Rekruttering.

Der var kun 35 procent flere pigenavne på ansøgningsskemaerne i 2009 i forhold til året før. 417 kvinder søgte sidste år ind på Politiskolen mod 308 kvindelige ansøgere året før.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Kaj Verner Larsen vurderer, at politiets nye professionsbacheloruddannelse, som forventes at træde i kraft i august, fremover vil tiltrække flere kvindelige ansøgere.

"Flere kvinder end mænd har en gymnasial uddannelse, og det er som hovedregel et krav i den nye uddannelse. I de andre nordiske lande, hvor professionsbacheloruddannelsen i politiet er trådt i kraft, har de oplevet en langt højere stigning af kvindelige ansøgere," siger politikommissær Kaj Verner Larsen.

80 af de 400 elever på Politiskolen i 2009 var kvinder.

Nye politi-krav
  • Politiet har pr. 1. januar 2010 ændret på en del krav og prøver. Fremover bliver politi-uddannelsen en professionsbacheloruddannelse, og derfor skal ansøgerne som hovedregel nu have en gymnasial uddannelse bag sig.
  • Den skriftlige prøve er ændret, så der nu lægges mere vægt på kundskaberne i skriftlig formidling i dansk. Ansøgerne skal i denne opgave også løse et samfundsdilemma. Se opgave.
  • Derudover er der indført en engelskprøve, hvor der bl.a. er fokus på læseforståelse. Se opgave.
  • De særskilte prøver i regning og almen viden er udgået.
  • Der er ingen overgangsordning, hvilket betyder, at ansøgere, der indkaldes til prøveforløb i 2010, skal gennemgå de nye regler, uanset hvornår de har søgt.
  • Den nye uddannelse forventes at træde i kraft i august 2010.


Se mere på www.blivpolitibetjent.dk