Unge sosuer ryger på førtidspension

30. jan 2012
Næsten hver tiende sosuer, der går på førtidspension, er under 40 år. Psykiske problemer er den hyppigste årsag.

I 2010 måtte 532 sosu'er opgive arbejdsmarkedet og gå på førtidspension. Af dem var hver 10. under 40 år.

Det viser en ny opgørelse fra pensionsselskabet PenSam, der har alle offentligt ansatte sosu'er som kunder.

At en så stor andel af plejepersonalet trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligt i deres karriere, bekymrer Sektorleder for Social og Sundhed i fagforbundet FOA, Karen Stæhr.

"Det er et alt for højt tal. Det er bekymrende, at så unge mennesker går på førtidspension i stedet for at være på arbejdsmarkedet," siger hun.

Høje krav slider på psyken

Sosu'er dækker over social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Avisen.dk skriver i dag, at for mange uegnede unge bliver sendt på sosu-skole af kommunerne. Det sker fordi, der ingen adgangskrav er til uddannelsen og fordi kommunerne skal sende unge under 25 år i uddannelse.

"Vi har et kæmpe arbejde med en del af den gruppe, der starter på grundforløbet. De kræver mange gode støtteforanstaltninger. Det kan være mentorordninger, læsevejlederstøtte eller en ekstra lærer i klassen til at støtte op om personlige og faglige forhold," siger direktøren for SOSU Nord, der dækker sosu-skolerne i Himmerland, Vendsyssel og Jammerbugten.

Tallene fra PenSam stemmer fint overens med den opfattelse Jens Rise Rasmussen, tilsynschef i Arbejdstilsynet, har. Sidste år var han koordinator på en ekstraordinær indsats i plejesektoren.

Psyken giver problemer

"Statistikken siger, at det er en hårdt ramt gruppe."

Hvor det tidligere var rygproblemer, der fik sosu'erne til at gå fra i utide, er det nu i højere grad psykiske vanskeligheder. Og tallet bliver stadig større. I 2003 lå psykiske lidelser til grund for 16 procent af førtidspensioneringerne, og i 2010 lå tallet på hele 27 procent.

Jobbet i ældreplejen tærer på psyken, forklarer Jens Rise.[pagebreak]

"Vi har at gøre med nogle mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe de ældre eller patienterne, men som ikke har mulighederne. De har ikke ressourcer og tid nok. Der er altså et misforhold mellem sosu’ernes ønske og de muligheder, systemet giver."

Psykiske sygdomme topper

Inger Suppli, konsulent på førtidspensionsområdet i Kommunernes Landsforening, mener ikke, at social- og sundhedspersonalet er specielt hårdt ramt.

Hun tror til gengæld, at det er udtryk for en generel tendens i samfundet. Flere psykisk syge får simpelthen en diagnose.

"Til gengæld er sundhedssystemet ikke helt fulgt med i forhold til behandling af især de lettere psykiske lidelser som stress, angst og depression. Hvis der ikke sættes ind med den rette, tidlige behandling, kan det være meget ødelæggende for arbejdsevnen," siger hun.

Bedre nyheder for fysikken

Mens psykiske lidelser tvinger særligt mange unge sosu'er på førtidspension, er antallet af fysiske lidelser på vej ned.

Ifølge PenSams tal gik 21 procent på førtidspension pga. sygdomme i led og muskler, mens problemer med ryggen var synderen i 17 procent af tilfældene. Og de to tal er altså faldende.

"Med hensyn til ergonomien går det den rigtige vej. Der er flere hjælpemidler til rådighed, som ikke var der for 10 år siden," forklarer Jens Rise Rasmussen.

Den psykiske nedslidning rammer oftest den yngre del af plejepersonalet, mens problemer med ryggen og andre fysiske skavanker i højere grad rammer de lidt ældre.