Unge kvitter smøgerne

7. nov 2008
Antallet af unge rygere på 13 til 15 år er halveret siden 2000. Det skyldes blandt andet forbuddet mod at ryge i folkeskolen.

I 2000 røg cirka ti procent af de 13-15årige dagligt. Seks år senere var det kun halvt så mange - nemlig omkring fem procent. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Blandt de lidt ældre - de 16-20årige - ses der også færre rygere, selvom faldet er knap så markant. I 2000 røg lidt mere end 20 procent - i 2006 var det omkring 17 procent, der røg hver dag.

"Det er dejligt at se, at der er sket så markant et fald blandt de helt unge. Resultaterne viser, at sundheden blandt unge kan forbedres markant, hvis der er politisk vilje til at ændre reglerne," siger Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse i en kommentar til undersøgelsen.

Han henviser blandt andet til, at det i 2001 blev forbudt for eleverne i folkeskolen at ryge. I 2002 blev der indført forbud mod tobaksreklamer og der kom klare advarsler på tobakspakkerne. Og i 2004 blev der indført en aldersgrænse på 16 år for at købe cigaretter.

-Newspaq

faktaboks