Ung på kanten: Det er min egen skyld

7. nov 2013, 13:28
Unge reagerer på samfundets krav med angst, frygt for ikke at slå til og selvdestruktiv adfærd. Ny, frivillig rådgivning samler op.

I tidligere generationer har det været ’samfundets skyld’, og unge har reageret med vrede og protester, når livet ikke har flasket sig for dem. Men i dag retter de unge vreden og bebrejdelserne mod sig selv, hvis livet går dem imod.

Det fortæller centerchef i headspace København Hallur Thorsteinsson. Headspace er et privat rådgivningstilbud til unge med ondt i livet. Og det har oplevet en massiv og voksende tilstrømning, siden det slog dørene op i seks danske byer efter sommerferien.

”Op mod en femtedel af de unge mistrives. De er meget indadvendte og nedtrykte. De tvivler på sig selv og på at kunne slå til og er mærket af angst og selvdestruktiv adfærd,” fortæller Hallur Thorsteinsson.

Store krav

De unge er ifølge ham presset af et samfund, hvor der stilles store krav til den enkeltes præstationer. Det gælder både i forhold til kompetencer, karriere og materiel standard.

”De unge får at vide, at deres muligheder er uendelige, og at de kan gøre, hvad de vil. Men desto større er nederlaget, hvis de ikke slår til,” siger Hallur Thorsteinsson.

Ugebrevet A4 fortæller i dag om det voksende antal psykisk sårbare unge, der udfordrer ungdomsuddannelserne, som i mange tilfælde ikke har ressourcerne til at hjælpe de unge med at få livet og uddannelsen til at hænge sammen.

Massive problemer

Hallur Thorsteinsson genkender problemet med manglende rettidighed i tilbuddene til de sårbare unge.

”Det har været slående, hvor massive problemer de unge har, og bekymrende, hvor lidt hjælp de har fået i den situation, de står i. Nogle falder igennem sikkerhedsnettet i vores velfærdssamfund, fordi systemerne ikke har lavtærskel-tilbud. Problemerne skal være store, før man får hjælp. Det betyder desværre, at nogen venter rigtig lang tid og først får hjælp, når de har fået det rigtig dårligt,” siger han.

Derfor glæder det også lederen af headspace, at rådgivningen i stigende grad bliver brugt af unge, som stadig har fat i en normal tilværelse. For eksempel af elever på ungdomsuddannelser i ledtog med vejledere og mentorer. Den første bølge af unge i rådgivningen kom med massive misbrugs- og psykiatriske problemer.

Alene i den første måned efter åbningen henvendte omkring 120 unge med ondt i livet sig til headspace. Projektet er et forsøg finansieret af fondsmidler efter australsk forbillede og er blevet til på initiativ af Det Sociale Netværk, der har Poul Nyrup Rasmussen som formand. Som noget hidtil uset indgår kommunerne i partnerskabet med den private organisation.

Bemandingen består af få ansatte og derudover et større antal frivillige med relevante uddannelser. Rådgivningen er anonym og hjælper med kontakt til det traditionelle behandlingssystem, når det er nødvendigt.