Undgå at få ødelagt hørelsen på jobbet

12. mar 2011
Omkring 1.500 arbejdsbetingede høreskader anmeldes hvert år. Men du behøver ikke at finde dig i at have ringen for ørerne, når du går hjem fra arbejde

Høreskader har i en årrække ligget på tredjepladsen over arbejdsbetingede lidelser.Hvert år anmelder knap 1.500 en høreskade, der i langt de fleste tilfælde kunne undgås.

I Europa er en tredjedel af arbejdstagerne udsat for farlige støjniveauer i mindst enfjerdedel af arbejdstiden – især i den tunge industri.Men du kan gøre flere ting for at sikre et godt arbejdsmiljø uden risiko for nedsat hørelse eller tinnitus.

Det handler om at kortlægge støjen og bruge den teknologi, der i dag gør høreværnettil den sidste løsning, fortæller Michael Knakkergaard Jensen, der er tilsynsførende iArbejdstilsynet.

5 gode råd til at værne om hørelsen

1. Minimer den tid, du opholder dig i støjende omgivelser

Vinkelslibere eller betonstøbere larmer meget, og det er et problem, hvis du opholder digi nærheden af de støjende maskiner over en hel arbejdsdag. En del af støjen kan desudenafhjælpes ved at vedligeholde maskinerne.

2. Få målt støjniveauet med en støjmåler

Ifølge Arbejdsmiljøloven må du ikke opholde dig i støj på mere end 85 decibel igennemsnit over en otte timers arbejdsdag. Ved impulsiv støj som f.eks. mejsling måstøjen ikke overstige 130 decibel.

3. Dæmp støjkilden

De fleste maskiner kan isoleres, så de ikke larmer så meget. Arbejder man f.eks. tæt påen hydraulikpumpe, så kan den ofte afskærmes eller stå helt uden for arbejdsrummet.Sørg for, at der bliver købt støjsvage maskiner.

4. Høreværn

Teknologien er i dag så god, at høreværn bør være sidste løsning, hvis ikke det kan ladesig gøre at dæmpe omgivelserne. Det kan være den eneste løsning, hvis man brugervinkelsliber eller slagboremaskine. Selvom det kan være irriterende at have på i mangetimer, så er det trods alt bedre end ikke at kunne høre.

5. Gå til ledelsen

Tal eventuelt med din sikkerhedsrepræsentant, hvis der er problemer med at få dæmpetstøjen. Hvis ledelsen ikke anerkender problemet, så kan du påklage det over forArbejdstilsynet.

Sådan gør du

Få hjælp gennem 3F

Din lokale fagforening kan hjælpe dig, hvis dit arbejdsmiljø ikke er i orden eller hvis du har pådraget dig enarbejdsskade.

Læs mere her om 3F og arbejdsmiljø og trivsel og se hvor du kan få hjælpLæs også 3F's vejledning om arbejdsmiljø og støj her