Jesper_LArsen
Lejerne står alt for svagt over for udlejerne. Det konstaterer Jesper Larsen, der er tidligere cheføkonom hos Lejernes Landsorganisation Organisation. Foto: Privat

Advarer særlig gruppe danskere: "Mest ekstreme i den vestlige verden"

7. jul 2019, 10:13
Lejere kæmper nu mod den amerikanske kapitalfond Blackstone, der kritiseres for at prøve på at chikanere lejere ud. Men lejerne i Danmark står svagt - kun 3 ud af 100 er med i en lejerorganisation.

Kun 3 ud af 100 lejere i Danmark er medlemmer af en lejerorganisation.

Det er et problem, mener Jesper Larsen. Han er tidligere cheføkonom hos den største lejerorganisation i Danmark, Lejernes Landsorganisation Organisation (LLO).

Problemet er ifølge Jesper Larsen, der til dagligt sidder i Huslejenævnet og tidligere har siddet i Ankenævnet, at de danske lejeorganisationer ikke har indtægter eller medlemmer nok til at få deres egne agendaer på den politiske dagsorden.

- Lejerne står ikke særlig stærkt i Danmark i forhold til at påvirke lejelovgivningen. De kan ikke forsyne politikerne og medierne med materiale og kan ikke så godt som udlejernes organisationer lave analyser eller planer for, hvordan man bedst tilgodeser lejernes interesser, siger Jesper Larsen til A4 Nu.

LÆS OGSÅ: Danske lejere trækker amerikansk kapitalfond i retten

Konsekvensen af de svage lejerorganisationer ser Jesper Larsen meget klart i sagerne omkring den amerikanske investeringsfonds Blackstones behandling af lejere, der føler sig chikaneret til at flytte, så Blackstone kan hæve lejen.

Der findes få steder, hvor fastsættelsen af lejen er så fri og ukontrolleret som i Danmark
Jesper Larsen, tidligere cheføkonom i LLO

Der er en række problemer med lovgivningen på området, som lejerorganisationer ikke har fået gjort opmærksom på, mener Jesper Larsen. 

- Hvis man bor i en privatejet udlejningsejendom, der er opført efter 1991, så har man den mest ekstreme liberale lejefastsættelse, der findes i den vestlige verden. Der findes få steder, hvor det er så frit og ukontrolleret som i Danmark, siger han.

David mod Goliat

Ifølge et notat fra LLO er der 56.112 lejere af private boliger, der er medlem af en lejerorganisation i Danmark. Der er intet samlet tal på, hvor mange i almene boliger, der er medlem af en lejerorganisation.

Hverken LLO eller Danske Lejere regner med, at der samlet er over 20.000. Således er under 80.000 af de 2,8 millioner lejere, der i alt er i dag, medlem af en lejerorganisation. Det svarer til, at 2,8 procent af alle lejere er organiseret. 

I modsætning til de svagt organiserede lejere står udlejerne meget stærkere ifølge Jesper Larsen. Udlejerorganisationerne driver ifølge ham en stærk lobbyvirksomhed, som lejersiden overhovedet ikke kan matche.

Det er ekstern lektor ved København Universitet og direktør i 'DeltagerDanmark' Rune Baastrup enig i.

- Det er tydeligt, at boligejerne er stærke, de har været en faktor i dansk politisk i mange år, som politikerne har været bange for at røre ved. Det kan man se på den økonomiske skævvridning, der er kommet på boligmarked.

- Lejernes interesser er ikke blevet tiltrækkeligt varetaget politisk de seneste ti-tyve år, siger Rune Baastrup til A4 Nu.

Hos Ejendom Danmark, der er Danmarks største organisation for udlejere, oplever man, at der er et godt samarbejde med LLO. Ejendom Danmarks administrerende direktør Jannick Nytoft siger:

- Vi oplever, at vores medlemmer i det daglige generelt har en god og frugtbar dialog med alle deres lejere, hvilket skaber gensidig tillid.

- Om det har indflydelse på antallet af organiserede, ved jeg ikke. Men vi har et godt samarbejde med LLO, der repræsenterer lejerne i huslejenævn med videre. 

Kan næsten kun tjene penge på det

Specielt i forhold til huslejen kan lejeren vinde meget på at være medlem af en lejerorganisation, mener Jesper Larsen. Det er hans erfaring, at i tvister om huslejen falder sagerne næsten altid ud til lejerens fordel.

- De lejere, der indbringer sager, kan vinde en hel del ved det. Da jeg sad i LLO, og vi fik sager omkring huslejen, kunne jeg se, at i 90 procent af sagerne var huslejen udregnet forkert.

- Så min erfaring blev, at lejerne næsten altid kunne tjene noget på at gå til en lejerorganisation og få tjekket deres husleje og andre vilkår, siger Jesper Larsen.

Men den tankegang er faktisk en del af problemet, mener Jesper Larsen. Ifølge bliver de fleste lejere først medlemmer, når de har en konflikt med deres udlejer, og så stopper de igen, når konflikten er ovre.

- Mange enkeltmedlemmer er ikke medlem så længe. Flere og flere opfatter lejerbevægelsen som et ekspeditionskontor og ikke en politisk bevægelse. De er kun medlem i kort tid. Der er gået lidt svingdør i det.

De mest stabile medlemmer er beboer-repræsentationer, hvor hele opgange eller ejendomme er sammen om medlemskabet, forklarer Jesper Larsen.

Det, mener Rune Baastrup, i en vis udstrækning også er lejerorganisationernes eget ansvar. Han peger på, at DeltagerDanmarks arbejde med en lang række forskellige typer af foreninger og organisationer viser, det er et spørgsmål om image, og som ikke mindst fagforeningerne også har kæmpet med.

- Hvis man kommunikerer som om, man er en eller anden form for forsikringsordning, så er det også den organisation, men bliver til i borgernes øjne. Mange fagforeninger har netop derfor udvidet deres perspektiv i dag til også at bygge fællesskaber op af folk, der har noget på hjerte og er villige til at blive aktive, siger Rune Baastrup

Han mener, at de danske lejeorganisationer burde have en lignende strategi for at gøre sig selv relevant og få politisk indflydelse.

Gylden mulighed med kapitalfondene

Derfor mener Rune Baastrup, at al opmærksomheden, der har været på ghetto-pakkerne og de kritiserede udenlandske investeringsfonde som Blackstone, kan veksles til en form for folkelig kapital. Den form for kapital kan være mere effektiv end økonomisk kapital.

- Det klare fjendebillede, den politiske bevågenhed og opmærksomheden fra pressen giver lejerorganisationer en gylden mulighed for at mobilisere og aktivere deres medlemmer, og ikke mindst rekruttere nye. Hvis de klarer at få involveret medlemmer, så kan de løfte disse enkeltsager til at styrke dem som bevægelse, siger Rune Baastrup.

Det kan ifølge ham være lige fra at demonstrere og skrive læserbreve til at tage til beboermøder eller bare snakke med sin naboer om udfordringerne. 

Der er dog også en række tiltag, politikerne kan komme med for at hjælpe med at styrke lejeorganisationer, vurderer Jesper Larsen. Han kommer med en direkte opfordring til den nye socialdemokratiske boligminister.

- Kaare Dybvad (S) burde have øjne på at styrke lejernes indflydelse. Det kunne blandt andet ske ved at give tilskud til grønne tiltag fra udlejers side, hvis beslutningen er taget i samarbejde med lejer. Så kunne man også underbygge udlejernes samarbejde med lejerne og lejerorganisationerne, siger Jesper Larsen.