Ulovligt arbejde med lim gør ansatte invalide

25. jun 2012, 06:00
Hævelser, væskende blærer og sår sender arbejdere ud i arbejdsløshed og pension. Helt unødvendigt, siger forsker

Ulovligt eller sjusket arbejde med industriens superlim, epoxy, sender hvert år over 100 danskere hjem med væskende blærer, hævelser og store sår. Hver femte mister jobbet eller ender på pension på grund af allergien.

Det viser en ny undersøgelse fra Videncenter for Allergi, der sammen med et netværk af hudlæger har kortlagt årsager og konsekvenser af epoxyallergi på jobbet.

”Den lovgivning, der skal beskytte personer, som arbejder med epoxy, overholdes tilsyneladende ikke altid med store konsekvenser for dem, der udvikler allergi over for epoxy,” siger Jeanne Duus Johansen, professor og centerleder for Videncenter for Allergi på Gentofte Hospital.

Epoxy bruges mange steder i industrien i lim og overfladebehandling. Det er stærkt allergifremkaldende, og det er ulovligt at arbejde med det uden at have fået et to-dages AMU-kursus om farer og sikkerhed.

Hver femte bliver fyret

Men halvdelen af de 95 allergiramte i undersøgelsen havde ikke fået noget kursus, og en tredjedel havde arbejdet uden handsker. Over halvdelen fik allergi indenfor det første år af deres ansættelse.

Allergien har haft store konsekvenser. 20 procent af patienterne i undersøgelsen blev fyret på grund af allergien eller måtte gå på pension. Yderligere 20 procent led et økonomisk tab.

”Det er helt unødvendigt, at de får allergi, for de fleste kan arbejde med epoxy i mange år, hvis sikkerheden er i orden. Nu ender de i en situation, der er svær for den enkelte og også medfører et tab for samfundet.,” siger Jeanne Duus Johansen,

Halvdelen af de undersøgte havde arbejdet ulovligt med stoffet. De havde ikke fået det lovpligtige AMU-kursus, hvor de ville have lært om farer, og hvordan man sikrer sig i arbejdet med epoxy.

”Kurset giver et certifikat, du skal kunne fremvise, hvis Arbejdstilsynet kommer fordi til kontrol. Det er ligesom et kørekort. Du må ikke arbejde med epoxy uden,” siger Christina Stougaard Hansen, chefkonsulent på Industriens Uddannelser.

Kursus koster få hundrede kroner

Selve kurset koster arbejdsgiveren nogle få hundrede kroner, og der er også refusion for en stor del af løntabet. I perioden 2004-2011 har der været cirka 3-5000 medarbejdere på det lovpligtige epoxykursus årligt.

Arbejdstilsynet mener ikke, at undersøgelsen peger på behov for at sætte nye tiltag i værk.[pagebreak]

"Når halvdelen, der får epoxyallergi, ikke har fået det lovpligtige AMU-kursus, og når så høj en andel af dem, der får allergi, ikke har brugt handsker, så viser det først og fremmest, at der er en god grund til, at vi har de regler, vi har, for arbejde med epoxy," siger Jens Skovgaard Lauritsen, kontorchef i Arbejdstilsynet.

Han mener, at undersøgelsen kan bruges til at fortælle arbejdsgivere, at kurset og værnemidler er vigtige.

"Epoxy-området er ikke et lovløst område, vi har forsømt. Det bliver især brugt i industrien, som er den type arbejdspladser, vi oftest fører tilsyn på, og vi spørger ind til både uddannelse og arbejdspladsbrugsanvisninger for epoxy," siger han.

Epoxy er meget udbredt

Jens Skovgaard Lauritsen mener også, at så længe, man ikke ved, hvor mange der faktisk arbejder med epoxy, kan man heller ikke ud fra undersøgelsen her sige noget om størrelsesordenen af problemet.

"Epoxy er meget udbredt i industrien. De 100 personer om året, der får allergi, kan være en promille af dem, der arbejder med det. Hvis der skulle laves en særlig tilsynsindsats med Epoxyuddannelse ud fra denne undersøgelse, så kan man risikere at skulle kontrollere rigtig meget, uden det rigtig hjælper noget," siger Jens Skovgaard Lauritsen.

Arbejdstilsynet har ingen tal for hvor mange kontroller, der er udført på arbejdspladser med epoxy, eller hvor mange påbud på området, der er givet.

Epoxy

Epoxy bruges i lim og overfladebehandling. Det er stærkt allergifremkaldende.

Epoxyallergi ses oftest blandt fabriksarbejdere, i vindmølleindustrien, blandt malere og ved arbejde med gulvlægning.

Tallene er fra en ny undersøgelse fra Videnscenter for Allergi, der sammen med et netværk af hudlæger fra Dansk Kontaktdematitis Gruppe har kortlagt årsager og konsekvenser.

Netværket udgør 20 procent af de danske hudlæger. Videncenter for Allergi estimerer, at der reelt er fem gange flere, der får epoxyallergi på jobbet. Altså over 100 om året.