Ulovlig strejke forsinker statsansattes løn

15. apr 2011
Statens lønudbetalinger er forsinket, og samtidig har SKAT store itproblemer, efter at 15 itansatte hos itgiganten CSC har nedlagt arbejdet.

15 it-ansatte hos it-giganten CSC har i tre dage nedlagt arbejdet i protest mod ledelsens udspil til nye løn- og arbejdsforhold.

De er vrede over at skulle oplære vikarer, som skal overtage deres arbejde. Det får nu konsekvenser for en række store offentlige og private kunder, der bruger CSC som it-leverandør. Statens lønudbetalinger er forsinket på grund af konflikten, og SKAT oplyser, at ind- og udbetalinger er ramt.

Arbejdsnedlæggelsen går også udover it-systemerne hos CPR-registret, SKAT og Politi, oplyser de IT-ansattes fagforbund PROSA.

"Det betyder, at de store registre, som CPR, SKAT og Politi nu ikke bliver vedligeholdt. Det samme gælder for TRYG, Codan og løn-kørsler for statens ansatte, der også rammes," siger næstformand for PROSA, Hanne Lykke Jespersen.

SKAT har netop meddelt, at borgere og virksomheder kan opleve problemer med indbetalinger via PBS og med at få udbetalt deres tilgodehavende.

"Vi har søgt at få en garanti for, hvornår borgere og virksomheder kan gennemføre deres betalinger og få udbetalt eventuelle tilgodehavender. Det har CSC ikke kunne give her fredag eftermiddag," siger Peter Loft, der er departementschef i Skatteministeriet.

"SKAT har over for CSC pointeret, at vi finder denne situation aldeles utilfredsstillende. Vi har også gjort det klart for CSC, at såfremt problemet får økonomiske konsekvenser, vil disse i videst muligt omfang blive pålagt CSC," siger departementschefen.

Ansatte vil ikke oplære skruebrækkere

De ulovlige arbejdsnedlæggelser kommer efter ugers udmattende overenskomstkonflikt mellem it-forbundet PROSA og it-virksomheden CSC.

Onsdag eftermiddag besluttede 15 ansatte hos CSC at nedlægge arbejdet. Det sker som protest mod, at de ansatte tvinges til at oplære vikarer, der snart skal overtage deres arbejde under en kommende strejke.

"Medarbejderne har i dag meddelt vores tillidsvalgte, at vi finder arbejdsforholdene i CSC utålelige, det psykiske arbejdsmiljø er helt i bund. Vi finder det uværdigt at skulle oplære 'vikarer' til vores arbejde, for så at se dem forvandle sig til skruebrækkere, når vi evt. starter en konflikt," skriver de strejkende ansatte i et åbent brev.

Rammer SKAT, CPR og Politi

Torsdag fastslog Arbejdsretten, at det er en ulovlig arbejdsnedlæggelse, hvilket fik både fagforbundet PROSA og arbejdsgiveren CSC til at opfordre de ansatte til at gå tilbage i job. Alligevel valgte de 15 ansatte at fortsætte strejken både torsdag og fredag.

Tillidsmanden for de strejkende ansatte, forklarer, at strejken kommer efter "lang tids ydmygelser fra arbejdsgiverens side".

"Forestil dig, at du skal sidde og oplære en skruebrækker, der snart skal overtage dit job, når du strejker. Bagefter skal skruebrækkeren så gå hen til din chef og bedømme din indsats og sige, om du har oplært ham godt nok. Ledelsen har truet med fyringer, hvis de ansatte ikke gør det godt nok," siger Kim Dehn Jørgensen.

CSC: Ulovlig strejke skal stoppe nu

Hos CSC er man helt uforstående overfor arbejdsnedlæggelsen og kritikken. Virksomheden har udsendt et brev til de 33 personers private bopæl. Det samme har PROSA. Her opfordres de ansatte til at vende tilbage til arbejdet.

"Vi er kede af, at konflikten har taget denne drejning, og vi opfordrer de ulovligt strejkende til at genoptage arbejdet hurtigst muligt, ellers tvinges vi til at tage de nødvendige skridt, som de gældende regler giver mulighed for, og som sikrer, at ulovlighederne bringes til ophør," skriver direktør i CSC Lene Christensen i en email.

”Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre vores kunders leverancer i forhold til denne ulovlige arbejdsnedlæggelse og er i løbende dialog med kunderne. Vi mener ikke, det er vejen frem at prøve at ramme CSC og vores kunder gennem ulovlige arbejdsnedlæggelser, når vi samtidig arbejder målrettet på at finde en fælles løsning på konflikten,” siger Lene Christensen.

LÆS BREVET FRA DE ANSATTE HER:

Her er det åbne brev fra de ansatte, der nedlagde arbejdet onsdag:

"Medarbejderne har i dag meddelt vores tillidsvalgte, at vi finder arbejdsforholdene i CSC utålelige, det psykiske arbejdsmiljø er helt i bund.

Vi finder det uværdigt at skulle oplære 'vikarer' til vores arbejde, for så at se dem forvandle sig til skruebrækkere, når vi evt. starter en konflikt.

Kundegrupperne går derfor hjem og kommer først tilbage, når alle disse 'vikarer' er væk fra vores arbejdsplads.

Vi er klar over, at mange kolleger har det rigtig dårligt med den situation de er bragt i.

Dem vil vi opfordre til at passe på deres helbred og lade os tage slagsmålet indtil videre.

Med venlig hilsen
Medarbejderne i kundegrupperne"

FAKTA

Overenskomstkonflikten mellem it-forbundet PROSA og it-virksomheden CSC kulminerer 1. juni. Her kan op mod 400 CSC-ansatte strejke, da PROSA har opsagt fredsaftalen.

Det sker, fordi it-giganten CSC har lockoutet 120 ansatte. Vikarer fra ind- og udland er nu hyret til at overtage konfliktramt arbejde fra 1. juni.

Det blev for meget for godt 15 ansatte, der nedlagde arbejdet onsdag eftermiddag.