Uligeløn: Her tjener kvinderne mindst

31. okt 2013, 09:00
Jo mindre virksomheden er, jo større er uligelønnen mellem mænd og kvinder. Det viser ny rapport om løn i industrien

Løngabet mellem industriens kvinder og mænd vokser, jo mindre virksomheden er.

Det viser en ny rapport om løn blandt 86.000 industriarbejdere, lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

"Det bekræfter behovet for, at vi får lønforskellene på de små virksomheder frem i lyset," siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, S.

Ifølge rapporten fra SFI, der er bestilt af fagforbundet 3F, får kvinder på de store industrivirksomheder 91 procent af den løn, deres mandlige kolleger får.

Men ser man på de små virksomheder, så falder kvindernes løn til blot 86 procent af de mandlige kollegers løn.

Også selv om de mandlige og kvindelige medarbejdere laver det samme eller sammenligneligt arbejde.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil med et nyt lovforslag, som fremsættes til december, udvide lovkravet om at lave statistikker over løn for mandlige og kvindelige medarbejdere.

Lovkravet har indtil nu kun gældt for virksomheder med over 35 ansatte, men til december vil regeringen inkludere virksomheder på ned til ti ansatte.

"Virksomhederne får statistikkerne per automatik fremover, men det er vigtigt, at statistikkerne også bliver brugt til at diskutere løn ude på arbejdspladserne. Den del er op til medarbejderne og virksomhederne," siger Mette Frederiksen.

Mænd scorer konsekvent højere løn

Mona Larsen, der er forfatter til rapporten mener, der er god grund til at kræve lønstatistikker fra de små virksomheder.

Hun er overrasket over, at mændenes højere løn nærmest er en naturlov blandt de undersøgte industriarbejdere.

"Det er velkendt, at mænd generelt tjener mere end kvinder, men selv når de tilnærmelsesvis laver det samme arbejde, er det altid mændene, der tjener bedst," siger Mona Larsen, seniorforsker på SFI.

Lønforskel ikke nødvendigvis uligeløn

Forskeren påpeger dog, at al lønforskel i rapporten ikke nødvendigvis er et tegn på uligeløn. Der kan også være tale om, at virksomhederne belønner mænd for visse uformelle kvalifikationer, som for eksempel at stå til rådighed for arbejdspladsen.

"En forklaring kan være, at mænd i højere grad står til rådighed for deres arbejdsplads, end kvinder gør. Men det er netop belønningen for sådan en kvalifikation, vi skal have frem i lyset via lønstatistikker. For samtidig kan der være tale om, at kvinder regnes for ufleksible af arbejdsgiverne, og derfor aflønnes de måske ikke ordentligt for den fleksibilitet, de rent faktisk udviser," siger Mona Larsen.

Underdirektør i Dansk Industri Steen Nielsen er overrasket over, at kvinder i små virksomheder får lavere løn, end i store virksomheder, i forhold til mændene.

Lavest løn i små virksomheder overrasker DI

"Forskel i aflønning skal selvfølgelig være saglig begrundet, og det tror jeg den er, også i de små virksomheder, hvor der ifølge rapporten er større forskel mellem mænd og kvinders løn. Muligvis er der større forskel på de jobfunktionerne, de fleste mænd eller kvinder udfører i de små virksomheder, end på store virksomheder," siger Steen Nielsen.

Han peger dog på, at det regerings lovede udvidelse af krav om lønstatistik ikke nødvendigvis vil løfte diskussion om løn ude på virksomhederne.

"Jeg hører ofte, at virksomheder har svært ved at skaffe de rigtige data til grundlag for statistikkerne. Derfor bliver samtalerne om løn på virksomhederne ofte ikke meningsfulde," siger Steen Nielsen.

Derfor ønsker DI, at regeringen, med det nye lovforslag, stadig vil lade virksomheden bestemme, hvordan de vil skrue statistikken sammen.

Ifølge Steen Nielsen er det vigtigt, at virksomhederne fortsat kan bruge de data, som de arbejder med i forvejen, og som de selv og medarbejderne  er trygge ved.

Kvindeløn vs. mandeløn
SFI's resultater om størrelse af kvinders løn i industrien opgjort i procent af mænds løn, fordelt på virksomheder af forskellig størrelser.
 • Store virksomheder (mindst 300 ansatte): 91 procent

 

 • Mellemstore virksomheder (mellem 50-299 ansatte): 87 procent

 

 • Små virksomheder (under 50 ansatte): 86 procent

 

Disse brancher er tjekket for ligeløn:

 • Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
 • Tekstil- og læderindustri
 • Træ- og papirindustri, trykkerier
 • Olieraffinaderier mv.
 • Kemisk industri
 • Medicinalindustri
 • Plast-, glas- og betonindustri
 • Metalindustri
 • Elektronikindustri
 • Fremstilling af elektrisk udstyr
 • Maskinindustri
 • Transportmiddelindustri
 • Møbelindustri og anden industri mv