Uforståelige breve kan koste dig millioner

27. dec 2013, 11:00
Mange går glip af millioner fra deres forsikring, fordi de ikke får svaret på breve fra deres pensionsselskab. Men det er langt fra kun de syges skyld. Se eksempler fra Ankenævnet for Forsikring.

Brev til mand ramt af lungekræft, der ikke har besvaret breve fra pensionsselskabet om at blive ved at betale til forsikringsordning efter han ikke længere indbetalte pension. To måneder for sent beder han om at beholde sine forsikringer og forklarer, hvorfor han ikke har svaret.

"Industriens Pension kan dispensere for en overskridelse af fristen, hvis der er en rimelig begrundelse. En rimelig begrundelse er fx bopæl / ophold i udlandet af længere varighed (dokumenteret) eller indlæggelse på hospital (dokumenteret).

Af dit brev fremgår det, at du har glemt brevet, fordi de sidste måneder har været fyldt med kemobehandling og lungebetændelse.

Vi vurderer, at der med denne oplysning ikke er dokumenteret en rimelig begrundelse."

Hvilende medlem?

Brev fra pensionsselskab til kjensmed, der havde fået svær hjerneblødning året før. Kvinden svarede ikke, og selskabet afgjorde, at hun mistede retten til sin forsikring for tab af erhvervsevne, som hun fik brug for, da hun ikke kom fuldt i arbejde efter blodproppen.

"Hvilende medlem

Du bliver hvilende medlem den 1. marts 2005, fordi din bidragsfri dækning ophører på det tidspunkt.

Det betyder, at nogle af dine forsikringsdækninger bortfalder, mens andre bliver nedsat, fordi der ikke længere bliver betalt pensionsbidrag. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om dine dækninger.

Du får et pensionsbevis, hvor du kan se de forsikringsdækninger, du kan få ret til som hvilende medlem.

Du kan vælge at betale pensionsbidrag for egen regning. På den måde kan du bevare retten til dine forsikringsdækninger og fortsætte opsparingen til din alderspension.

Hvis du ønsker at betale pensionsbidrag for egen regning, får du her en blanket, som vi beder dig sende til os inden den 28. februar 2005."

 

Nu behøver du ikke tænke mere på din pension!

Brev til ansat i virksomhed, der gik konkurs i 2011. Forsikringsselskabet mener, at han ved at sammenligne vedlagte dækningsoversigter skulle have regnet ud, at brevene betød, at han nu var uden forsikring mod erhvervsevnetab og kritisk sygdom. Manden fik en blodprop et par måneder senere. Ankenævnet for Forsikring dømte selskabet til at betale forsikringerne.

"Nyt dækningsbevis - ændring af din pensionsopsparing med investeringsvalg

Vi er glade for, at vi her kan sende dig et nyt dækningsbevis, fordi din pensionsaftale er blevet ændret fra en pensionsordning med arbejdsgiver til en privat ordning. Samtidig er forsikringen ændret til en forsikring uden præmiebetaling.

Dækningsbeviset erstatter det, du tidligere har fået, og er din dokumentation for vores aftale.

Sådan læser du dækningsbeviset

På de første sider kan du se de dækninger, vi har aftalt. Herefter kan du læse om de skatteregler, der gælder ved henholdsvis ind- og udbetalinger.

Pensionstjek

Nu behøver du ikke tænke mere på din pension! Tilmeld dig et automatisk Pensionstjek på

www.sebpension.dk, så tager vi ansvar for at tilpasse din pensionsordning til dine økonomiske og familiemæssige behov - nemt og enkelt.

....................................................................................................................................................

Nyt dækningsbevis - ændring af din livs- og pensionsforsikring

Vi er glade for, at vi her kan sende dig et nyt dækningsbevis, fordi din dækning ved visse kritiske sygdomme er blevet flyttet fra Codan til Forenede Gruppeliv.

Ændringen er aftalt med din arbejdsgiver, og dine nye forsikringsbetingelser er vedlagt.

Ønsker du yderligere oplysninger om ændringen kan du læse mere på www.sebpension.dk \

medarbejder.

Dækningsbeviset erstatter det, du tidlige har fået, og er din dokumentation for vores aftale.

Sådan læser du dækningsbeviset

På de første sider kan du se de dækninger, vi har aftalt. Herefter kan du læse om de skatteregler, der gælder ved henholdsvis ind- og udbetalinger.

Betaling sker gennem din arbejdsgiver ...

Pensionstjek

Nu behøver du ikke tænke mere på din pension! Tilmeld dig et automatisk Pensionstjek på

www.sebpension.dk, så tager vi ansvar for at tilpasse din pensionsordning til dine økonomiske og familiemæssige behov - nemt og enkelt.