Ufaglærte chauffører kører med alvorligt syge

3. okt 2013, 10:32
Selvom en ny analyse viser, at halvdelen af patienterne er stærkt svækkede, forlanger to af landets fem regioner ingen særlig uddannelse af de ansatte, der transporterer dem mellem sygehuset og hjemmet.

Kræftpatienter, KOL-patienter og patienter med syge nyrer, der skal i dialyse, transporteres til og fra sygehuset af chauffører, der teknisk set ikke har anden uddannelse end en taxachauffør.

Sådan er det i to af landets fem regioner.

I Region Syddanmark og Region Nordjylland kræves det ikke, at chaufførerne har andet end et erhvervskørekort, hvilket indebærer et kursus i førstehjælp.

Regionerne kunne kræve både kurser i pleje og hygiejne, men gør det ikke. Der er nemlig ikke noget lovkrav om uddannelse af de chauffører, der kører såkaldt liggende sygetransport.

I Patientforeningen Danmark bekymrer det den fungerende formand, at de to regioner har så lave krav til personalets uddannelse.

"Vi skriver 2013. Det er for fattigt, at vi ikke har råd til at tage os bedre af syge og ældre borgere," siger Anette Ulstrup.

Hun mener, at patienter skal være døden nær for at få en liggende sygetransport.

"Vi hører gyselige historie fra ældre og syge, der for eksempel bliver efterladt på deres rollator, fordi chaufførerne ikke har tid og omtanke til at følge patienten helt til dørs," siger Anette Ulstrup.

Bedre vilkår for svin

Fagforbundet 3F kritiserer også, at der ikke er noget lovkrav, der tvinger regionerne til at forlange, at chaufførerne som et minimum har bestået en kort AMU-uddannelse.

"Du kan ikke transportere svin uden uddannelse herhjemme, men du kan godt transportere syge og ældre mennesker. Det er jo Afrika om igen," siger  forhandlingssekretær Palle Thirstrup.

Han frygter, at manglen på uddannelse vil få konsekvenser både for patienter og chauffører.

"Chaufførerne må ikke lægge så meget som et ilt-kateder. Hvis en patient får behov for ilt, må de kun vise patienten, hvordan han eller hun selv lægger ilt-katederet. Hvis vedkommende ikke har kræfter til det, må de ringe 112 og vente på, at ambulancen kommer," siger Palle Thirstrup.

201.000 syge transporteres rundt

Center for Arbejdsliv på Teknologisk Institut har undersøgt patientsikkerheden i forbindelse med de ca. 200.000 liggende sygetransporter, der gennemføres hvert år.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af patienterne var i stand til at føre en aktiv dialog med chaufførerne, mens halvdelen var for syge.

"Den anden halvdel var stærkt svækkede af sygdom, alderdom, sårbarhed, stor sorg og demens," skriver konsulenterne i rapporten, der blev offentliggjort i maj.

Helikoptere vægtes højere

Det er politikerne i landets regionsråd, der har ansvaret for, at patientsikkerheden i den liggende sygetransport er i top.

Sundhedsøkonom Jes Søgaard, der er adjungeret professor ved Aaalborg Universitet, har en god forklaring på, hvorfor uddannelse af personalet ikke prioriteres så højt i flere kommuner.

"Det er et udtryk for, at den tunge del af den præ-hospitale sektor (området uden for sygehuset, red.) som for eksempel redningshelikoptere vægtes højere end den lettere del herunder den liggende sygetransport," siger han.

Region: Vi skal bare fragte de syge frem og tilbage

I Region Syddanmark ser den præ-hospitale leder, Torsten Lang-Jensen, intet problem i, at regionen primært stiller krav om et erhvervskørekort og et 12-timers førstehjælpskursus.

"Det hedder liggende sygetransport. Det er jo i princippet en siddende transport af en patient, der bare ikke kan sidde oprejst. Det er jo ikke patienter, der fejler noget akut," siger han.

"Dem, der følger de liggende patienter, skal jo ikke kunne andet end dem, der kører med siddende patienter," uddyber Torsten Lang-Jensen.

Hvad er årsagen til, at regionen ikke stiller højere krav, end den gør?

"Vi er ikke stødt på, at det skulle være et problem. Det er Falck, der er vores leverandør i øjeblikket, og i langt de fleste tilfælde er personalet uddannet som enten reddere eller ambulance-assistenter."

Torsten Lang-Jensen erkender dog, at regionen ikke har overblik over, hvor mange transporter der bliver kørt af henholdsvis uddannet og uuddannet personale.

Forskel på syge og svin

 

"Du kan ikke transportere svin uden uddannelse herhjemme, men du kan godt transportere syge og ældre mennesker."

Palle Thirstrup, forhandlingssekretær i fagforbundet 3F.

 

Hvis du transporterer svin, siger loven, at du skal have en AMU-uddannelse.

 

Hvis du derimod skal transportere syge patienter, der skal ligge ned under transporten, er der intet krav om uddannelse.

 

Der findes en AMU-uddannelse, der varer i 20 dage, der er målrettet personale, der arbejder i den liggende sygetransport.