Udskældt firma: Vi bliver årets arbejdsplads

28. jan 2014, 14:42
Den nye chef for Københavns Postcenter, Michael Hermann, vil rette op på arbejdsmiljøet, blandt andet ved et farvel til den hårde ledelsesstil.

Københavns Postcenter skal forvandles til landets bedste arbejdsplads.

Sådan lyder ambitionen fra Michael Hermann, der overtog stillingen som centerchef i april sidste år.

"Vores ambition er, at vi vil udnævnes til Årets Arbejdsplads af 3F," siger Michael Hermann.

Avisen.dk har de seneste uger beskrevet, hvordan postcentrets knap 1.000 ansatte igennem en årrække oplevede store problemer med det psykiske arbejdsmiljø, blandt andet med fyringstrusler, overvågning og ydmygende afskedigelsesmetoder.

I april 2013 blev den tidligere chef for postcentret afskediget, og Michael Hermann overtog stolen. Han medgiver, at det kan tage tid at rette op på et skrantende psykisk arbejdsmiljø, men mener selv, han har skabt store forandringer allerede.

"Det er rigtigt, at der har været problemer med det psykiske arbejdsmiljø under den tidligere ledelse, men min tilgang til er helt anderledes," siger han.

Blandt andet derfor stoppede han som noget af det første den udprægede brug af vikarer på postcentret, og genansatte i stedet nogle af de ansatte, der var blevet afskediget under den tidligere ledelse.

Og i løbet af sommeren 2013 afskedigede han en del af de mellemledere, der kørte en hård ledelsesstil.

"Der var behov for strukturelle ændringer, men som i så mange andre sammenhænge var det også naturligt for mig at sætte det ledelsesteam, som jeg vurderede, var det bedste til at løse de aktuelle udfordringer. Derfor kom der også ændringer på en del andre chefpladser umiddelbart efter min tiltræden som chef for Københavns Postcenter," siger Michael Hermann.

Hvad har du konkret gjort for at rette op på det psykiske arbejdsmiljø?

"Jeg har først og fremmest sat det psykiske arbejdsmiljø og trivsel på dagsordenen. I maj sidste år meldte jeg ud, at der var behov for at højne både postkvaliteten, humøret og trygheden hos de ansatte, blandt andet ved at udvide bemandingen, hvor der var behov for det. I august lavede jeg en undersøgelse af mellemledernes stress og trivsel. Og jeg har holdt personalemøde over flere dage, hvor jeg har talt med sort set samtlige ansatte."

Michael Hermann fortæller, at han går rundt i postcentrets forskellige afdelinger og snakker med de ansatte, i stedet for at holde sig på kontoret. Endelig har han meldt ud, at han vil bestræbe sig på, at der ikke kommer fyringer i produktionen i 2014.

"Det er ikke godt for hverken de ansatte eller Post Danmark, hvis medarbejderne går rundt og er utrygge," siger Michael Hermann, der selv har været både almindelig postarbejder og arbejdsløs.

En stor del af kritikken fra de ansatte i Avisen.dk's artikler går på de nærmeste lederes tone og ledelsesstil. Efter den nye centerchef er kommet til, fortæller nogle ansatte, at tonen fra mellemlederne er blevet meget bedre, mens andre stadig oplever den som problematisk.

"Jeg har sørget for at få et godt chefteam, som har en ledelsesstil, der passer til min. Vi har blandt andet været på et seminar, der handlede om, hvilken ledelsesretning, der skal være i fremtiden.," siger Michael Hermann.

Michael Hermann fortæller, at det skal være de gode eksempler, der inspirerer.

"Jeg prøver at fremstå, som jeg gerne vil have, ledelsen fremstår. Det er jo en proces, men den må starte fra toppen, så derfor er jeg nødt til at gå forrest."

Tillidsrepræsentanter på postcentret har i flere år efterspurgt en uvildig undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, men den tidligere ledelse nægtede at gå med til det. I december 2013 gentog de opfordringen for den nye centerchef.

Fra Michael Hermann lyder det, at han ikke ser grund til at påvise problemer, som han har anerkendt, er til stede. Han vil hellere i dialog om, hvordan man løser problemerne i fremtiden.

Han mener, at noget af kritikken bunder i, at nogle tillidsrepræsentanter kan have deres årsager til at fastholde en kritik af ledelsen, uanset hvem der sidder i chefstolen.

"Der er nogle, der kan have en interesse i at fastholde den agenda og billedet af, at ledelsen og medarbejderne er på hver deres side," siger han og fortsætter:

"Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanter og ledelse står sammen om at løse problemerne. Jeg tror, at medarbejderne bliver bange og nervøse, hvis de er ansat på en arbejdsplads, hvor mængderne forsvinder så voldsomt, som de gør hos os. Så bliver man bange, når man oplever, at man har en ledelse og nogle tillidsrepræsentanter, som er uvenner."

Hvordan går det så med den nye ledelsesstil? Giver det resultater på bundlinjen også?

"Helt bestemt. Vores kvalitet er så god som aldrig før. Siden maj måned 2013 har vi haft den bedste kvalitet i postcentrets samlede historie."

Men at vende skuden er en lang proces, lyder det fra centerchefen.

"Jeg oplever selvfølgelig også, at der fra tid til anden er nogle uhensigtsmæssigheder. Det vil enhver virksomhedsleder opleve, og selvfølgelig kan det tage noget tid at få vendt skuden helt, men mit indtryk er, at vi er kommet rigtig langt allerede."

POST DANMARK - ARBEJDSMILJØ PÅ RETUR?

Hvorfor ligger postbranchen nummer sjok, når det gælder arbejdsmiljø?

 

Avisen.dk beskriver i en række artikler, hvordan arbejdsmiljøet i Københavns Postcenter indtil for nyligt var præget af en ledelsesstil med tvang, kontrol og frygt. Det sker på baggrund af interviews med mere end 25 nuværende og tidligere ansatte, tillidsfolk og mellemledere i postcenteret.

 

Journalist Eline Svendsen arbejdede selv i Københavns Postcenter indtil 2010.

 

Nu vælger en række medarbejdere at fortælle deres historie til Avisen.dk.

 

Nuværede ansatte udtaler sig anonymt af hensyn til deres jobsikkerhed, mens tidligere ansatte står frem. Alle medvirkendes sande navne er redaktionen bekendt.