Udsatte unge bliver fanget hos mor og far

7. jul 2012, 06:00
Får ikke råd til at flytte hjemmefra

Da regeringen i samarbejde med de borgerlige partier vedtog en reform af førtidspensionen besluttede de samtidig, at unge med særlige behov er tvunget til at blive boende hjemme hos mor og far.

Det mener tre lokalformænd i Landsforeningen Ligeværd, der har pårørende til mennesker med særlige behov som medlemmer.

"Vi frygter, at vores unge mennesker bliver fanget i et spil. De bliver de nye fattige i vores samfund," siger Jørn Trane, som er lokalformand i Sønderborg.

Kritikkerne peger på, at de unge ikke vil kunne klare sig som udeboende for de 5.660 kroner, som er kontanthjælpens startbeløb. Det er nemlig en hjørnesten i reformen, at hovedparten de cirka 4.000 unge under 40 år, der årligt får tildelt førtidspension, ikke længe skal have ydelsen på godt 17.000 kroner om måneden.

"Man kan jo ikke betale husleje, mad og andre udgifter for godt 5.600 kroner. Og så bliver de jo fanget hjemme hos mor og far," konstaterer Jørn Trane.

Derfor har de sendt et åbent brev til De Radikales gruppeformand Marianne Jelved, som samtidig er formand for paraplyorganisationen Ligeværd, der bl.a. har Landsforeningen Ligeværd som medlem.

Spild af tid for alle parter

"Risikoen er, at de unge vil spilde både deres egen og samfundets tids fra de er 18 til 40 år. De vil blive sendt fra det ene tossede jobtilbud til det andet. Og samtidig får de et liv i fattigdom," siger Jørn Trane.

Han stoler på ingen måder på, at kommunerne vil kunne varetage opgaven med de såkaldte ressourceforløb, som ifølge reformen skal give de unge et mere meningsfyldt liv.

"Min tillid til kommunerne er lig nul. De vil bruge det her som en spareøvelse. Jeg er simpelthen bange for at det går op i hat og briller, når vi nu ved, at kommunerne i forvejen sparer," siger han.

Jelved forsvarer sin reform

Marianne Jelved afviser dog kritikken fra egne rækker. Kritikkerne over ser, at reformen netop forsøger at give de unge mere kontrol over egen tilværelse.

"Jeg er meget ærgerlig over, at der er medlemmer af Ligeværd, som undsiger den måde, vi arbejder på i Ligeværd. For hvis kommunerne får det her til at fungere og arbejdsmarkedet er parat til at være lidt mere rummeligt, så bliver det her en kæmpe succes," siger hun.

Kritikken lyder jo på, at de unge ikke vil have råd til at flytte hjemmefra. Det ændrer et ressourceforløb vel ikke på?

"Jeg synes ikke, kontanthjælp er et dårligt niveau at være på. Lige så snart de er over 24 år, så kommer de jo på voksen-kontanthjælp. Og under 24 år har de den kontanthjælp, der matcher SU'en og andre ungeydelser i uddannelsessystemet. Dertil kommer, hvis de har et særligt boligbehov, så skal de jo have særligt tilskud til det, så på den måde kommer de ikke i klemme."

Gruppeformanden påpeger, at de unge udsatte vil blive tildelt en personlig vejleder, som "skal gelejde dem gennem systemet."

"Det har de ikke i dag, og det er en mangel. Dertil kommer et ressourceteam i hver kommune, hvor der sidder en kompetent person fra hver fagområde, som den unge har brug for. Så de bliver altså ikke bare sendt ud i det ene og det andet og tredje tilfældige praktiksted eller lignende," siger hun.

Marianne Jelved understreger, at hun fremover vil følge meget tæt, hvordan kommunerne implementerer reformen. Inden da skal aftalen dog igennem lovarbejdet i Folketinget.