kurt_beier
Det var ved Kurt Beier Transport A/S' afdeling i Padborg, at de filippinske og srilanske chauffører ifølge myndighederne levede i containere, der ikke var egnet til beboelse. Foto: Privat/Fagbladet 3F

Udnyttelse, brandfare og kummerlige forhold: Her er anklageskriftet mod berygtet vognmand

23. jul 2020, 06:00
Kurt Beier Transport A/S og ledende medarbejdere står tiltalt for en stribe af lovbrud i forbindelse med den såkaldte Padborg-sag, men nægter sig skyldige. A4 Arbejdsliv gennemgår anklageskriftet i sagen.

Det var med udsigt til at skulle arbejde i Polen på kontrakter, der lovede feriepenge, indkvartering og tillæg, at chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka blev rekrutteret til at køre gods for det danske vognmandsfirma Kurt Beier Transport A/S.

I stedet ventede en tilværelse på vognmandsfirmaets grund i Padborg, hvor chaufførerne blev voldsomt underbetalt og måtte leve under kummerlige forhold i containere, der ikke var egnet til menneskelig beboelse og var rene brandfælder.

LÆS OGSÅ: Danish Crown klar til at droppe Kurt Beier Transport ved dom

Sådan lyder påstandene fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi, der 9. juli rejste tiltale mod Kurt Beier Transport A/S og dets ledelse - næsten to år efter, at Fagbladet 3F i oktober 2018 afslørede den såkaldte slumlejr og Center for Menneskehandel kvitterede med en politianmeldelse.

Anklagerne kræver fængselstraf til tre personer fra vognmandsfirmaets ledelse samt konfiskation af fortjenesten fra den angivelige udnyttelse af chaufførerne. Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som A4 Arbejdsliv har fået aktindsigt i.

De tiltalte nægter sig skyldige og vil frifindes i alle punkter. Det har forsvarsadvokat Anders Németh fortalt til DR.

Grov udnyttelse med henblik på at opnå fortjeneste

Det alvorligste punkt i anklageskriften er tiltalen for åger af særlig grov beskaffenhed. Ifølge anklagerne har Kurt Beier A/S i en periode fra marts 2017 til oktober 2019 udnyttet chaufførernes "betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller bestående afhængighedsforhold". 

Anklagemyndigheden mener, at transportfirmaet har udnyttet, at chaufførerne ikke havde kendskab til dansk sprog, dansk lovgivning og danske forhold. Selvom de op imod 30 chauffører var blevet lovet gratis og passende boligforhold som en del af ansættelsen, blev de huset i containere og lastbiler og måtte lave mad udendørs eller på gangarelaer. I anklageskriftet beskrives chaufførnes forhold som "trange og kummerlige". 

Derudover skulle de opholde sig i lastbilerne - uden løn - mens deres kolleger kørte, og det betød ifølge anklagemyndigheden, at de ikke kunne forlade arbejdspladsen, når de havde fri. Srilankanerne og filippinerne havde heller ikke gældende sundhedsforsikring i Danmark, og deres hjemrejse afhang af, at de blev ved med at arbejde, mener anklagemyndigheden.

Månedsløn på 3200 kroner

Chaufførerne var ansat i et polsk selskab til at arbejde i Polen - og på polske vilkår - selvom chaufførerne reelt set boede og arbejdede i Danmark. Det kunne lade sig gøre på grund af EU's cabotageregler på en måde, der er blevet døbt "Filippiner-finten". Siden da har lovgivning både fra Folketinget og EU gjort det umuligt at lave den manøvre.

LÆS OGSÅ: EU-pakke sætter stopper for filippiner-finte: Store bøder kan vente chauffører

I ansættelseskontrakterne blev de filippinske chauffører lovet en grundløn på 475 amerikanske dollars med feriepenge og et månedligt tillæg på 713,50 dollars - det svarer i alt til en månedsløn på 7.280 kroner. De srilankanske chauffører fik kontrakt på en grundløn på 1.000 polske zloty med rådighedsbeløb og motivationsbonus på 500 zloty hver, svarende til en månedsløn på i alt 3.278 kroner. 

Anklagemyndigheden mener dog, at den reelle udbetaling varierede, og at chaufførerne er blevet snydt for minimum 45.161 kroner i forhold til, hvad der stod i deres kontrakter. De ansatte fik ingen lønsedler.

Ifølge anklagemyndigheden har Kurt Beier Transport A/S og ledelsen dermed opnået en betydelig fortjeneste i form af sparede omkostninger ved at udnytte chaufførerne. Åger af særlig grov beskaffenhed har en strafferamme på op til seks års fængsel

Direktør Karsten Beier og de andre ledende personer i firmaet vil derimod pure frifindes i alle forhold.

- Det er ikke åger, at danske virksomheders udenlandske datterselskaber ansætter folk på andre lønvilkår end dem, der er gældende herhjemme simpelthen, fordi lønvilkårerne rundt omkring i verden er anderledes, siger forsvarsadvokat Anders Németh til DR.

Boede i brandfælde

Anklageskriftet opremser også en stribe af overtrædelser af bygningsreglementet. Det er myndighedernes påstand, at chaufførenes containerlignende boliger var opsat på en måde, hvor sikker evakuering og redning af personer i tilfælde af ildebrand ville være umulig.

Der var heller ikke brandalarmer, røgalarmer eller andre installationer, der kunne gøre beboerne opmærksomme på brand og alarmere redningsberedskabet. I beboelsesvognene var der heller ingen sikker flugtvej, døren var skjult, da den var placeret ind mod en eksisterende bygning, og den ene bygningsgruppe var placeret bag en trailer og en større beholdning af brændbare paller. 

I den gang, der skulle fungere som flugtvej, stod en samling af gasflasker. Der var ikke var noget brandslukningsmateriel på stedet. 

Anklageskriftet anmærker også, at der ikke var nogen form for ventilationsanlæg, hvilket gik ud over containerhjemmenes luftkvalitet og fugtforhold. 

Illegalt arbejde og ulovligt byggeri

Direktøren og de ledende personer er også tiltalt efter udlændigelovens bestemmelser om illegalt arbejde, da de har haft filippinerne og srilankanerne ansat uden dansk arbejdstilladelse. Det er den skærpede version af paragraffen, anklagemyndigheden benytter, da det ulovlige ansættelsesforhold ifølge myndighederne skete helt overlagt og med henblik på at tjene penge. Derudover har virksomheden stillet bolig til rådighed for udlændingene.

Kurt Beier Transport A/S er også tiltalt for brud på byggeloven, da virksomheden ifølge anklageskriftet har opført bebyggelse, der har fungeret som chaufførhotel med soverum og køkken uden at indhente de nødvendige tilladelser. Virksomheden har også overtrådt bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved at indrette soverum til mere end 10 personer uden at anmelde det til kommunen.

A4 Arbejdsliv har forsøgt at få en kommentar fra forsvarsadvokat Anders Németh. Det har ikke været muligt inden deadline.

Transportformand rystet over manglende tiltale for menneskehandel

Kurt Beier Transport var også sigtet for menneskehandel, der har en strafferamme på op til 10 år. Men det forhold er blevet droppet, da anklagemyndigheden ikke kunne finde tilstrækkelige beviser for tvang, som er en betingelse for, at paragraffen om menneskehandel kan benyttes.

- Man har blandt andet haft adgang til egne penge og egne identitetspapirer. Det, man nogle gange ser i sager om menneskehandel, er eksempelvis, at folks pas bliver inddraget, så de bliver frataget muligheden for at gå deres vej. I den konkrete sag har vi ikke dækning for at sige, at chaufførerne er blevet tvunget ind i arbejdet og er blevet tvunget til at blive, har chefanklager Liselotte Bøhm fra Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere forklaret til A4 Arbejdsliv.

At myndighederne har opgivet at få dømt vognmandsfirmaet for menneskehandel har mødt hård kritik fra Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

LÆS OGSÅ: Ny undersøgelse: Sådan ændrede corona-nedlukningen arbejdslivet

- Jeg er rystet over, at denne sag ikke kan forfølges som menneskehandel. For jeg mener, at der her helt tydeligt er tale om handel med mennesker, siger Jan Villadsen til Fagbladet 3F.

Chefanklager Liselotte Bøhm mener tværtimod ikke, at tiltalen for åger af særlig grov beskaffenhed er mindre væsentlig end menneskehandel.

- Derfor er jeg ikke så optaget af, om vi lander på den ene eller det andet, bare vi lander på den rigtige, siger hun.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i en mail, at sagen endnu ikke er berammet til behandling ved en domstol.