Arkivfoto fra Københavns Lufthavn, hvor en betjent ses i uniform. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

Udlændingestyrelsen rejser mistanke om overbetaling af politiets nye tolke

8. aug 2019, 15:08
Udlændingestyrelsen mistænker Rigspolitiets tolkefirma for, i strid med reglerne, at hæve tolkes lønniveau uden at have set relevant dokumentation for tolkenes uddannelsesmæssige baggrund.

Udlændingestyrelsen har gentagne gange advaret Rigspolitiet om, at deres tolkefirma, EasyTranslate, hæver uddannelses- og lønniveau på deres medarbejdere. Flere tolke oplyser, at det, i strid med reglerne, sker på baggrund af blot en enkelt telefonsamtale med tolkefirmaet.

Det viser en aktindsigt, Radio24syv har fra Udlændingestyrelsen.

Det betyder, at både tolken og EasyTranslate kan tjene flere penge per tolkning.

”Jeg håber meget på en hurtig afklaring, idet vi jo i mellemtiden, hvis det skulle vise sig, at tolken ikke opfylder rammeaftalens krav til løft, betaler en forkert takst", skriver styrelsen.

Rigspolitiets kontrakt med EasyTranslate siger, at de er tolkefirmaets ansvar at indhente dokumentation på tolkenes uddannelsesmæssige baggrund.

Allerede den 25. april skriver udlændingestyrelsen til Rigspolitiet og kræver dokumentation for 24 tolke, de kan se, nu er på et højere løntrin, end før de arbejdede for EasyTranslate. To måneder efter skriver de igen:

"Vi oplever, at de nye tolke, som kommer ind i portalen, alle bliver løftet i kategori”, skriver styrelsen den 24. juni og vedhæfter navne på yderligere otte tolke, de er blevet løftet i kategori. Portalen henviser til EasyTranslates online-portal med tolke.

Det, der vækker øget mistanke, er, at tolke oplyser til Udlændingestyrelsen, at deres lønniveau bliver hævet efter en enkelt telefonsamtale med EasyTranslate.

”Nogle tolke oplyser, at de bliver hævet i kategori efter blot en telefonsamtale”, skriver Udlændingestyrelsen og foreslår, at reglerne om dokumentationskrav bliver gentaget over for EasyTranslate.

I mindst 32 tilfælde har Udlændingestyrelsen konstateret, at tolke fra Rigspolitiets tolkefirma EasyTranslate er på et højere løntrin, end de var, da de var på Rigspolitiets gamle tolkeliste, der blev udfaset 1. april, da EasyTranslate overtog opgaven med at levere tolke til Udlændingestyrelsen.

Styrelsen har siden april bedt om dokumentation på tolkenes uddannelsesniveau hos Rigspolitiet. Det er der ikke kommet noget ud af.

”Rigspolitiet foretager sig ikke yderligere i anledning af udlændingestyrelsens henvendelse. vedr. ’nogle tolke oplyser, at de bliver hævet i kategori, blot efter en telefonsamtale’, da Rigspolitiet vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at rejse forholdet over for EasyTranslate”, skriver Rigspolitiet og oplyser, at tolkene indplacering i den rigtige kategori vil indgå i et tilsyn med EasyTranslate.

Tolkenes indplacering i kategorier baserer sig på, hvor meget uddannelse tolken har og er derfor afgørende for, hvor meget tolkene og dermed også EasyTranslate skal betales af Udlændingestyrelsen og dermed skatteborgerne. Jo højere kategori, jo flere penge i lommen på tolken og EasyTranslate.

Der er tre kategorier, og taksterne for henholdsvis kategori 1, 2 og 3 tolke er henholdsvis 500, 320 og 250 kroner per time.

Kategori 1 tolke skal have en kandidatgrad i det tolkede sprog eller være uddannet konferencetolk. Kategori 2 tolke skal have en det tolkede sprog som modersmål og have en gymnasial uddannelse. Kategori 3 tolke skal have det tolkede sprog som modersmål og skal have bestået Prøve i Dansk 3.

Udlændingestyrelsen har konstateret, at mindst tre tolke er rykket fra kategori 3 helt til kategori 1.

Radio24syv har spurgt EasyTranslate, om de har modtaget gyldig dokumentation for, at tolkene kan løftes i lønniveau, og om de har løftet tolkes niveau på baggrund af en telefonsamtale, som Udlændingestyrelsen hører fra tolke. Direktør og delejer for EasyTranslate, Frederik Riskær Pedersen, oplyser følgende i en mail til Radio24syv.

”Dette forventer vi bliver gennemgået på det kommende tilsyn, Rigspolitiet har varslet”.

Rigspolitiet er ikke vendt tilbage på Radio24syvs henvendelse om, hvorvidt de har set dokumentation for, at tolkene er blevet løftet i kategori.
Radio24syv har over de seneste uger afsløret, hvordan en lang række myndigheder oplever store problemer med kvaliteten af EasyTranslates tolke og med overhovedet at skaffe de tolke, der er brug for, og at EasyTranslate sender tolk på job, der ikke har fået den obligatoriske uddannelse eller er blevet sikkerhedsgodkendt.

EasyTranslate har siden 1. april stået for al tolkning under Justministeriet og Udlændinge- og Integrations ministeriet. Kontrakten med Rigspolitiet er 520 millioner kroner værd.

Dansk Folkepartis Retsordfører Peter Skaarup har kaldt justitsminister Nick Hækkerup i samråd om sagen.