Udlændingeservice erkender fejl

26. aug 2008
Udlændingeservicer erkender i en foreløbig redegørelse til ombudsmanden, at der er blevet rådgivet forkert to gange.

To gange har Udlændingeservice vejledt forkert om reglerne for familiesammenføring.

Begge gange var, da en journalist fra Berlingske Tidende ringede op til Udlændingeservice for at få forklaret, om reglerne om familiesammenføring har ændret sig som følge af en række EU-domme.

Det skriver Udlændingeservice i en foreløbig redegørelse om sagen til Folketingets Ombudsmand.

- Sammenfattende er det vores opfattelse, at der i disse enkeltstående telefonsamtaler er begået fejl i forhold til den samlede vejledningsindsats, Udlændingeservice er forpligtet til at yde en bruger. Udlændingeservice finder disse fejl særdeles beklagelige, men finder ikke, at disse enkeltstående telefon-samtaler kan begrunde de anklager om vildledning, som Berlingske Tidende har fremført, skriver Udlændingeservice.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Historien var en af sommerens helt store, hvor en lang række artikler i Berlingske Tidende afslørede, at danske statsborgere kunne omgå de stramme, danske udlændingeregler som følge af en række EU-domme. Det oplyste Udlændingeservice bare ikke om, når man ringede for at få vejledning.

Udlændingeservice afviser, at anklager om generelt at skulle have vildledt borgerne er ubegrundede.

Opdateres ...

faktaboks