Den socialdemokratiske skatteminister Morten Bødskov har ikke planer om at ændre reglerne for dobbeltbeskatning. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Føler sig ført bag lyset: Danskere rammes hårdt på pengepungen

28. jan 2020, 05:30
Et stigende antal danskere, som har arbejdet i andre nordiske lande, bliver dobbeltbeskattet af deres udenlandske pension. 'Jeg føler mig ført bag lyset af politikerne', siger 68-årige Bjarne Henrik Hansen, der er blevet ramt af reglerne. Skatteminister Morten Bødskov (S) har ingen planer om at ændre reglerne.

Flere og flere danskere, som har arbejdet i andre nordiske lande, skal også betale skat af deres udenlandske pension i Danmark. 

En af dem er 68-årige Bjarne Henrik Hansen, der i begyndelsen af 1980'erne drog afsted til Norge, hvor han arbejdede som blandt andet elektriker.

Dengang kunne han ikke have forudset, at politikerne næsten 30 år senere ville vedtage en lovændring, som betyder, at han efter først at have betalt skat af sin pensionsopsparing til de norske skattemyndigheder, nu også skal betale skat af sin pension i Danmark.

- Jeg føler mig ført bag lyset af politikerne. Protokolændringen blev gennemført som et tyveri om natten, siger han. 

I alt koster protokolændringen Bjarne Henrik Hansen godt 6.000 kroner i merskat hver eneste måned.

LÆS OGSÅ: Bjarne ramt af dobbeltbeskatning af sin pension

Lovændringen, der i dag rammer ham hårdt på pengepungen, blev vedtaget i 2009 efter et forslag fra daværende skatteminister Kristian Jensen (V) om en protokolændring af Den Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO).

Indtil da var reglen, at pensioner kun kunne beskattes i kildelandet, men med protokolændringen til DBO ændrede man 'kan kun' til 'kan'.

Ændringen betyder, at danskere, som har arbejdet i udlandet, også skal betale skat af deres pension i Danmark, så deres samlede skatteindbetaling svarer til det danske skatteniveau. 

En alvorlig sag

Et tænkt eksempel: Hvis skatten på pension i Norge er 30 procent, og skatten på pension i Danmark er 50 procent, skal danskere, der har optjent pension i Norge, betale differencen på 20 procent til den danske statskasse.

Vi har fået afdækket, at det faktisk handler om rigtig mange mennesker og rigtig mange penge. Det var ikke det, som Folketinget blev forelagt, dengang man vedtog loven i 2009. Det kan vi ikke være bekendt. Jeg synes, at vi står i gæld til de her mennesker, der har arbejdet i udlandet
Karsten Hønge, politisk ordfører, SF

SF's politiske ordfører Karsten Hønge, som sidder i Folketingets Skatteudvalg og er gået ind i sagen, ser den som alvorlig. Han mener, at det er uholdbart, at Bjarne Henrik Hansen og andre udlandsarbejdere uforvarende er blevet 'efterladt på perronen'. 

- Vi har fået afdækket, at det faktisk handler om rigtig mange mennesker og rigtig mange penge. Det var ikke det, som Folketinget blev forelagt, dengang man vedtog loven i 2009. Det kan vi ikke være bekendt. Jeg synes, at vi står i gæld til de her mennesker, der har arbejdet i udlandet, siger han. 

Afviser at ændre aftale

I et skriftligt svar til Karsten Hønge oplyser skatteminister Morten Bødskov (S), at et stigende antal personer er berørt af lovændringen. I 2015 var 5.340 personer ramt af ændringen, mens tallet i 2018 var vokset til 8.500 personer. Det fremgår også af svaret, at lovændringen har ført til et forøget provenu fra 45 millioner kroner til 60 millioner kroner i folketingsåret fra 2018 til 2019.  

LÆS OGSÅ: Guide: Har du ikke styr på din pension? Få hjælp her

I et skriftligt svar til A4 Arbejdsliv slår Morten Bødskov fast, at han har forståelse for, at ændringen kan være svær at forstå for personer, der ligesom Bjarne Henrik Hansen ikke opfylder betingelserne for at blive omfattet af overgangsreglerne, og som derfor skal betale en højere skat af deres pension, end de havde regnet med. 

Overgangsreglerne betyder, at personer, der var skattepligtige den 8. oktober 2008 og senest den 31. januar 2009 modtog pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, får nedsat den samlede indkomstskat.

- Men at pensionister bosat i Danmark beskattes på dansk niveau af deres pension er ikke urimeligt. Jeg har noteret mig, at den tidligere skatteminister har givet tilsagn om mere information ved fremtidige undertegnelser af dobbeltbeskatningsaftaler, der medfører ændringer i pensionsbestemmelserne, står der i svaret fra skatteministeren, hvor han tilføjer:

- Det er et tiltag, som jeg støtter, og som vil give de berørte parter bedre mulighed for at blive hørt, inden lovforslag fremsættes i Folketinget. Jeg har – ligesom den tidligere skatteminister – ikke aktuelle planer om at ændre på reglerne for beskatning af pensioner omfattet af den nordiske aftale.

LÆS OGSÅ:  På overførselsindkomst: Ny pension fra 2020 - det her skal du vide