Julie Aaberg Andersen og Kristine Andersen, uddannelsesledere på henholdsvis VIA og Københavns Professionshøjskole

Debat: Få vil klippes af en ufaglært frisør, men det er almindeligt, at ufaglærte passer vores børn

30. jun 2019
Flere end tre ud af ti ansatte i danske vuggestuer og børnehaver har ingen pædagogisk uddannelse. Hvis vi uddanner pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter, kan vi bidrage til et løft af kvaliteten i danske daginstitutioner.

Julie Aaberg Andersen og Kristine Andersen

Uddannelsesledere på henholdsvis VIA og Københavns Professionshøjskole

DE FÆRRESTE VIL klippes af en ufaglært frisør eller have sit hus bygget af en ufaglært tømrer, men det er helt almindeligt at få sine børn passet af ufaglært arbejdskraft. Hvis vi vælger at uddanne flere pædagogmedhjælpere og ufaglærte dagplejere til pædagogiske assistenter, kan børn og forældre hver dag blive mødt af faglært pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Den pædagogiske assistent og pædagogen er et godt supplement til hinanden på det pædagogiske område. Som SOSU-assistenen og sygeplejersken er det på hospitalsområdet og i ældreplejen.
Julie Aaberg Andersen og Kristine Andersen, uddannelsesledere

Minimumsnormeringer for børn og personale i daginstitutioner er en del af aftalen mellem den kommende socialdemokratiske mindretalsregering og Radikale, SF og Enhedslisten. Det viser, at de politiske ambitioner for 0-6-området er høje, og der er stigende fokus på børns læring, trivsel og udvikling i de vigtigste år af et menneskes liv.

TEMAET HAR været en massiv del af valgkampen, hvor både Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr efterlyste kvalitet i dagtilbud gennem uddannet personale. Et oplagt svar på dette kunne være at ansætte og uddanne flere pædagogiske assistenter – en faggruppe man ofte kalder for pædagogiske håndværkere. Uddannelsen til pædagogisk assistent kan løfte den store ufaglærte personalegruppe i dagtilbud – og for den sags skyld på specialområdet – til faglært pædagogisk arbejdskraft. I samspil med pædagogernes faglighed vil flere pædagogiske assistenter kunne bidrage til at løfte kvaliteten på dagtilbudsområdet. Og endda inden for overskuelig tid.

LÆS OGSÅ: Renée Toft Simonsen:Det er sgu et mærkeligt samfund, vi lever i

PROFILEN FOR den pædagogiske assistent er klar: Der er fokus på det pædagogiske håndværk og på handlekompetencer - altså evnen til at planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter både i naturen, på stuen og i lokalsamfundet. På uddannelsen er lærerdækningen høj med 24 timers ugentlig undervisning, hvilket netop giver mulighed for at træne at arbejde med relationer. Det er helt afgørende i en pædagogisk uddannelse og for den pædagogiske praksis. Mere end 50 procent af uddannelsen foregår i praksis, og i løbet af uddannelsen får eleverne et fagsprog, der netop gør dem kompetente til at gå i kvalificeret følgeskab med pædagogerne.

LÆS OGSÅ: Flere småbørnsfamilier dropper vuggestue og børnehave

Det er af afgørende betydning, at den pædagogiske assistent samarbejder og går i følgeskab med pædagogerne. De to fagligheder supplerer hinanden omkring den fælles kerneopgave, men de bidrager forskelligt ind i opgaverne.

Den pædagogiske assistent har blandt andet et stærkt fokus på hverdagspædagogikken: Hun kan løfte de daglige opgaver som fx bleskift, spisesituationer, håndvask mv. til et fagligt niveau ud over den praktiske gennemførsel af opgaverne – og bidrager dermed til et kvalitetsløft af dagligdagen i institutionerne.

Den pædagogiske assistent har også et særligt fokus på viden om og igangsættelse af aktiviteter inden for bevægelse & idræt, sundhed, digital dannelse og natur & udeliv. Den pædagogiske assistent og pædagogen er et godt supplement til hinanden på det pædagogiske område. Som SOSU-assistenen og sygeplejersken er det på hospitalsområdet og i ældreplejen.

Fakta om uddannelsen til pædagogisk assistent:

• Erhvervsuddannelse, som tager 2 år og 1½ måned på fuld tid
• Ufaglærte medhjælpere, dagplejere og omsorgshjælpere kan tage uddannelsen på maximalt 42 uger med merit
• Uddannelsen veksler mellem teori og praksis
• 24 timers undervisning ugentligt
• Uddannelsen til pædagogisk assistent er adgangsgivende til pædagoguddannelsen

Dette er et indlæg fra A4 Nus debattører. Indlægget er ikke udtryk for A4 Nus holdning. Du er velkommen til i en sober tone at kommentere indlægget nedenfor. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her