Tyskland opfordrer indvandrere til statsborgerskab

13. nov 2008
I Danmark er der strenge krav for oprettelse af dansk statsborgerskab, men i Tyskland vil man lempe reglerne for at skabe bedre integration.

I Tyskland har myndighederne indledt en kampagne for at få flere af landets opmod syv millioner udlændinge til at søge statsborgerskab.

Kampagnen er blandt andet rettet mod de mange, som har boet i Tyskland i årtier og betragter Tyskland som deres hjemland, men som stadig ikke har tysk pas.

Baggrunden for kampagnen er en rapport, der viser, at udlændinge med tysk statsborgerskab er langt bedre integreret end andre udlændinge.

Bl.a. viser undersøgelsen, at unge udlændinge med tysk statsborgerskab i højere grad tager en studentereksamen, end unge udlændinge med et andet statsborgerskab.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Med den nye kurs ligger Tyskland mere på linje med EU, Europarådet og de øvrige nordiske lande, som alle har lempeligere krav end Danmark.

Flere danske politikere afviser, at en lignende kampagne kan komme på tale herhjemme.

-Newspaq

faktaboks