Tæt på verden: Tvunget til livsfarligt job i mørk tunnel

14. jun 2013, 14:30
Arbejdere i Palæstina har ingen alternativer udover arbejdsløshed. Økonomien i de besatte områder kollapser.

Israel har besluttet at øge antallet af nye bosættelser i de besatte palæstinensiske områder med 1.000 nye huse, skriver Reuters. Netop de stadige nybygninger af israelske huse forhindrer seriøse forhandlinger med palæstinenserne, der kræver et stop for denne aktivitet først.

Yderligere bosættelser, som de netop annoncerede, risikerer at blive dødsstødet for fredsprocessen, mener FNs arbejdsorganisation ILO. Der bor nu en halv million israelere i Østjerusalem og på Vestbredden. Den palæstinensiske befolkning tæller omkring 2,5 millioner.

De stramme vilkår for palæstinenserne under Israels besættelse og de øgede bosættelser på besat område, saboterer den palæstinensiske økonomi og private sektor. Palæstinensiske myndigheder kan ikke udføre deres opgaver og mister tillid i befolkningen.

ILO fastslår, at Israel må ophøre med bevidst at kvæle den palæstinensiske økonomi og indgå i en ærlig fredsproces.

Arbejderne

Trods de politiske forhold er bygningsarbejdere i forbindelse med bosættelser for det meste palæstinensere, som foretrækkes fremfor indvandrere. Vilkårene for disse arbejdere er blandt andet vanskelige på grund af transportforhold og gener ved kontrolposter.

Arbejdernes rettigheder bliver ikke respekterede, der er ingen kontrol med lønningerne, sikkerhed eller sundhed og forsikringsforhold. Israels ombudsmand har kritiseret forholdene. De palæstinensiske arbejdere har ingen alternativer og tjener dobbelt så meget i Israel eller bosættelserne som i den private sektor på Vestbredden.

Arbejdsløsheden er stigende og har nået 23 procent i 2012. Under halvdelen af befolkningen er aktive på arbejdsmarkedet. Kun 17,4 procent af kvinderne deltager. Manglen på job rammer især unge, hvor hver tredje mand er uden job. For unge kvinder er forholdene endnu værre. I Gaza er 88 procent arbejdsløse.

Sammenbrud

Palæstina blev sidste år anerkendt af FNs Generalforsamling som medlem med status som observatør. FN har nu gennemført endnu en analyse af forholdene for arbejdere i de besatte arabiske territorier.

Konklusionen er, at forholdene er bekymrende og kan ødelægge de sociale og økonomiske fremskridt, verden har søgt af fremme de sidste 20 år.

I en tidligere rapport, skriver FNs arbejdsorganisation, ILO, var der godt nok en farlig politisk stilstand, men dog visse fremskridt økonomisk, socialt, med lighed og jobskabelse. Fremskridtene er nu ophørt, og områderne synker ned i økonomisk og social krise.

Proces død

Fredsprocessen, hvor usynlig den end synes, er i fare for helt at fordufte. Ikke alene har Israel blokeret for overførsler af internationale økonomiske midler til palæstinenserne, men donorlande mister interessen og sender end ikke de lovede bidrag. Omkring 200 millioner dollars blev aldrig overført sidste år.

Der synes ikke at være et brugbart status quo at søge at bevare. Ikke alene fortsætter de israelske bosættelser men arrestationer af palæstinensere, destruktion af private huse og bygninger, og begrænsning af bevægelsesfrihed og økonomiske muligheder gælder næsten alle.

For to år siden mente FN, Verdensbanken og Valutafonden, at palæstinensiske institutioner var modne nok til at understøtte en selvstændig nation. Trods international god vilje synes denne mulighed for at skabe en to-stats løsning at forsvinde.

Gaza håbløs

Situationen er akut i Gaza, hvor yderligere begræsninger mod arbejdere og erhvervliv har gjort "forholdene ubærlige," hedder det i ILOs rapport. Der tænkes ikke bare på høj arbejdsløshed men decideret fattigdom og afhængighed af maddonationer.

De økonomiske og humanitære vilkår for befolkningen i Gaza er nu værre end i 1990, hedder det. Livsvilkårene understøttes at handel gennem tunneller fra Egypten, der drives at myndigheder og beskattes trods værende illegale.

Tusinder af arbejdere risikerer liv og sundhed i tunnellerne og adskillige dødsulykker er forekommet. Egypten agter at stoppe for denne handel og vil måske tillade handel over landjorden. Tre-fjerdedele af befolkningen Gaza er nu afhængige af fødevarehjælp.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.