Tvangsfjernelser bliver mere sikre

27. okt 2008
Samtlige partier i Folketinget står bag aftale, der skal gøre det lettere for kommunerne at lade tvangsfjernede børn blive i pleje.

Børn, der er blevet fjernet fra deres familie, skal ikke længere være kastebold mellem pleje- og biologisk familie.

Velfærdminister Karen Jespersen (V) påpeger, at den brede aftale giver børnene et bedre liv, fordi de nu trygt kan knytte sig til plejefamilien.

"Har barnet for alvor slået rødder hos plejefamilien, kan det være urimeligt at kræve, at det igen skal plantes om. Derfor skal det være muligt at blive hos plejefamilien," siger Karen Jespersen ifølge flere medier.

Aftalen indebærer samtidig, at kommunerne lettere kan skride ind og fjerne børn, som ikke har det godt hos deres familie.

"Der kan meget vel blive flere tvangsanbringelser. Men her må det overordnede være, at man laver den bedste indsats for børnene," siger Karen Jespersen.

Aftalen er en del af den såkaldte satspuljeaftale.

-Newspaq

faktaboks