Tæt på verden: Tusinder af sexmisbrugte børn får ikke hjælp

11. feb 2013, 13:38
Skandalen om dødsvoldtægten i New Delhi åbner for endnu et tabuemne: børn som ofre. Samfundet aner ikke, hvordan det skal forhindre det.

Indien er pludselig blevet kendt for voldsomme voldtægtssager. Det har skabt en heftig debat. Nu viser en ny rapport fra Human Rights Watch, at landet kæmper med mindst lige så forfærdelig en statistik over misbrug af børn.

En brutal voldtægt af en ung kvinde i Indien har skabt debat om kvinders rolle i samfundet og fået diverse politikere og kvinderettigheds aktivister på banen. Sagen har skabt opmærksomhed om et ellers tabubelagt emne og fået indiens middelklasse på barrikaderne. De kræver politiske initiativer. Kvinder skal kunne føle sig sikre på gaden og forbryderne straffes.

Børn misbruges

En ny rapport fra Human Rights Watch med titlen Breaking the Silence viser, at overgreb på børn, et endnu mere tabubelagt område, også er et udpræget problem i Indien. Det fremgår, at mindst 7200 børn og spædbørn bliver voldtaget om året. Eksperter frygter at mange flere voldtægter finder sted, men ikke bliver anmeldt.

Tal fra National Crime Records Bureau viser desuden en kedelig tendens på området. Fra 2008 til 2009 steg antallet af incest voldtægter med over 30 %.

I en undersøgelse foretaget af ministeriet for kvinder og børns udvikling, fra 2007, fremgår det at over 50 procent af de adspurgte børn, havde oplevet sexuelt misbrug i højere eller mindre grad. Undersøgelsen tog udgangspunkt i interviews med 12.500 børn fra forskellige stater i Indien.

Stigmatisering og manglende tiltro til systemet betyder, at langt fra alle overfald bliver anmeldt. Iundersøgelsen fra 2007 beretter børnene, at kun 25 % af dem har fortalt om overgrebet til nogen og kun i 3 % af tilfældene, er politiet blevet involveret.

Hvad gør man?

Rapporten fra HRW kommer med flere eksempler på sager, hvor både myndighederne og omgangskredsen ikke har vist, hvordan de skulle reagere. En far, hvis 12-årige datter er blevet voldtaget, fortæller bl.a., hvordan han efter at være gået til det lokale politi, oplevede at blive udstødt af lokalsamfundet. Hans ældste datters kommende svigerforældre aflyste bryllupsplanerne, og naboerne lagde afstand til familien. Samtidig oplevede han, at politiet ikke ønskede at tage sig af sagen og endda beskyldte ham og hans datter for at lyve.

Det er ikke kun hos myndighederne, at ofrene føler sig dårligt behandlet. Sundhedspersonalet mange steder i Indien aner ikke, hvordan de skal forholde sig i sager om misbrug af børn. Flere beretter også i rapporten om, hvordan de har følt sig udmygede og svigtede af et ufølsomt sundhedspersonale. Sundhedspersonalet er simpelthen ikke uddannede til at tage sig af den slags sager, udtaler Dr. Shaibya Saldanha i HRW rapporten.

Bekendte

Tal fra undersøgelsen foretaget i 2007 af ministeriet for kvinder og børns udvikling, viser at i 50 % af sagerne kender offeret voldsmanden godt.

Rapporten fra HRW vidner om flere sager, hvor ledende politiske personer har været involveret i misbrug. Den slags sager betyder, at det der endnu sværere for offeret at melde overgrebet til politiet, der ofte ikke tror dem. De sager, der reelt bliver anmeldt, ender ofte i hårdknude og kan ende med at tage mange år.

Børnehjem

Rapporten fra HRW viser desuden at misbrug af børn i offentlige institutioner og i særdeleshed på børnehjem, er ekstra slemt. Problemet er ifølge rapporten manglende monitorering med institutionerne.

Et extremt eksempel kom frem i maj sidste år, da tre piger fra et børnehjem i Indien, stak af. To dage efter tog den nationale kommission for beskyttelse af børns rettigheder ud til børnehjemmet. Her berettede piger i alle aldre om sexuelle overgreb og om, hvordan de var blevet tvunget til at have sex med fremmede, der betalte børnehjemmet.

Især skræmmende var det, at børnehjemmet var et respekteret sted, som ofte blev inspiceret af myndighederne, skriver HRW.

Duer ikke

I januar i år, fandt en komite, nedsat af regeringen ovenpå voldtægtssagen i Delhi sidste år, at regeringens beskyttelsesordninger for børn, fra 2009, var mislykkedes. Målet med ordningen var at styrke allerede eksisterende tiltag samt at oprette netværk af socialarbejdere på districts basis.

I maj sidste år vedtog parlamentet i Indien et skelsættende lovforslag, der gør alle overgreb mod børn ulovlige. Det er første gang, at en sådan lov bliver vedtaget i Indien. Tidligere var lovgivningen omkring misbrug af børn en ufremkommelig jungle, skriver HRW.

HRW opfordre på baggrund af rapporten Breaking the Silence, at den indiske regering fremsætter og vedtager love til at beskytte børns rettigheder og hindre sexuelle overgreb. Desuden sender HRW en appel til udenlandske organisationer og andre lande til at række Indien en hjælpende hånd.

Indien har brug for hjælp til at udforme nye praksis og til bedre uddannelse, skriver HRW. Desuden fremsætter organisationen en række løsningsforslag.

Denne artikel er skrevet af Dan Larsen og Kiki Hynding Hansen, Verdensnyt.dk

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.