Truet pipfugl: Færre ledige hos jobfirmaer

6. feb 2014, 10:00
Kommuner har fået frit valg. Nu vælger de i stigende grad private jobfirmaer fra.

Der er tyndet gevaldigt ud i mængden af ledige, der sendes på kurser i jobafklaring og cv-skrivning hos private jobfirmaer.

Det fortæller arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen, som leder en international undersøgelse af kommunernes brug af anden aktør.

"Der er sket en stille revolution. Nogen sender fortsat op imod halvdelen af de forsikrede ledige ud til anden aktør, men generelt er billedet, at der er sket en meget stærk reduktion i brugen af private aktører," vurderer professoren fra Aalborg Universitet.

Venstre kræver flere jobfirmaer

De private jobfirmaer fik medvind under den tidligere borgerlige regering, som for eksempel gjorde det til en pligt for kommuner at aktivere højtuddannede hos private.

Efter massiv kritik af pipfuglekurser og gakkede aktiveringskurser er det i dag frivilligt, om kommunerne vil anvende jobfirmaer.

Men i forbindelse med de forestående forhandlinger om en reform af beskæftigelsessystemet kræver Venstre, at der igen skrues op for brugen af private aktører.

Regeringens ekspertudvalg under ledelse af Carsten Koch anbefaler derimod at bevare det nuværende system, hvor kommunerne selv vælger jobfirmaerne til og fra.

Flemming Larsen finder det spændende, om Venstre gør de private aktører til et kardinalpunkt i de kommende forhandlinger.

"Der er fortsat en voldsom aktivitet af firmaer, som laver jobsøgningskurser og afklaringsforløb for ledige. Det forholder Koch-sig udvalget ikke til. Men det kan selvfølgelig få stor indflydelse på det private marked, hvis Venstre fastholder deres ønske om mere privatisering," siger han.

Ifølge Flemming Larsen forventer de fleste kommuner, at der vil ske et yderligere fald i brugen af private aktører.

"Der er kommet en erkendelse i systemet af, at det kan være godt nok i nogen sammenhænge, men at man generelt set ikke kan revolutionere indsatsen med private aktører," forklarer han.