Troels Lund vil have AMUskoler i kort snor

22. jun 2011
Undervisningsministeren vil stramme op på vilkårlig kontrol med AMUskoler. Vi undgår ikke mere kontrol, siger han før afslutningen af ministeriets kulegravning

Vilkårlige stikprøver. Sådan har direktøren for Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov, karakteriseret den kontrol, som der hidtil har været ført med de 120 AMU-skoler.

Men det skal være slut nu. Endnu før kulegravningen af den omfattende svindel med AMU-millioner er afsluttet, erklærer undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V), at erhvervskolerne fremover vil blive kigget mere over skulderen.

"Jeg bliver jo nødt til at se på, om kontrolfaciliteterne er gode nok. Og der tror jeg ikke, vi kommer uden om, at der skal strammes op," siger ministeren fra en skramlende mobilforbindelse på en nordjysk landevej.

Kontrol har sejlet i årevis

Som Avisen.dk har dokumenteret, har ministeriet i årevis kun ført vilkårlig kontrol med, hvordan de selvejende AMU-skoler forvalter AMU-tilskud og VEU-godtgørelser, der tilsammen koster skatteyderne 2,3 milliarder kroner om året.

Ud af de 34 tilsynssager, som undervisningsministeriet nu kulegraver, er kun ni opstået på baggrund af ministeriets egen kontrol. Resten af svindelsagerne bliver kun undersøgt, fordi sagerne har kørt i pressen eller fordi ministeriet er blevet advaret udefra.
Det har blandt andet fået Dansk Folkeparti til at lægge pres på ministeren.
"Det er helt åbenlyst, at vi er nødt til at sikre en bedre konstruktion på det her område," siger uddannelsesordfører Marlene Harpsøe.

Erkender manglende overblik

Troels Lund Poulsen har åbent erkendt, at der kan være masser af svindelsager, ministeriet ikke kender til, og at der ikke føres statistik over omfanget af indberetninger og klager.

Erhvervsskolerne har selv efterspurgt mere systematisk kontrol. Og selv om undervisningsministeren ikke vil gå i detaljer, før han ser resultaterne af kulegravningen, ser det ud til, at skolerne får opfyldt deres ønske.

"Jeg mener, at vi også bliver nødt til at stramme op på nogen af kontrolfunktionerne på det her område," siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

"Hvordan vi præcist skal gøre det, drøfter vi, når jeg ser den rapport. I den har jeg også udbedt mig, at der blivet belyst, hvor vidt kontrollen finder sted, og hvor vidt den er god nok."

Frygter bureaukrati

AMU-systemet er indrettet på den måde, at de godkendte erhvervskoler står for forvaltning og udlicitering af tilskud og VEU-godtgørelser. Skolerne har pligt til at at føre tilsyn med, at de private kursusudbydere følger reglerne og lever op til kvalitetskravene. Til gengæld har de ingen indberetningspligt over for ministeriet.

Det bekymrer Dansk Folkeparti.

"Det er ikke heldigt, at erhvervsskolerne på den ene side står for at udbyde de her kurser – og dermed tjener penge på det, og på den anden side selv skal føre tilsyn. Jeg er bange for, at det giver skolerne en interesse i at dække over tilfælde, hvor der er sket svindel," siger Marlene Hapsøe.

Andre uddannelsesordførere har lagt vægt på, at øget kontrol ikke må drukne skolerne i bureaukrati. Men den risiko mener undervisningsministeren ikke, at han løber.

"Jeg mener ikke, at kontrol og bureaukrati er lig hinanden. Det bør sagtens kunne hænge bedre sammen, uden at man vælter en masse ned over gud og den enkelte," siger Troels Lund Poulsen.