Tæt på verden: Totalkrig indtil videre undgået

21. apr 2012
Striden om oliekilder på grænsen mellem Sudan og Syd Sudan tager til.

Jublen ville ingen ende tage, da Sudans kontroversielle leder Omar al-Bashar sent fredag erklærede, at nu havde han igen kontrol over oliebyen Heglig ved grænsen til Syd Sudan.

Modstanderen mod syd påstår sådan set det samme i nogle meddelelser og i andre, at de vil trække sig frivilligt om et par dage, og endelig siger al-Bashar, at han har drevet dem på flugt og befriet byen.

Syd Sudan og Sudan kan ikke blive enig om ejerskabet af Heglig, hvor olie hentes. Begge lander påstår, at de ejer kilderne, og de bruger gerne militær og bombefly for at understrege deres pointe.

Stadig ikke løst

Adskillelsen af Sudan til to nationer går ikke fredeligt for sig. Især kan de ikke blive enige om grænsen mellem de to lande eller deling af olieindtægterne. 
Konflikten er nået så vidt, at et enig sudanesisk parlament enstemmigt har erklæret Syd Sudan for dødsfjende.

Præsident al-Bashar, der har en international arrestordre hængende over sit hoved for folkemord i Darfur regionen, sagde den anden dag, at han ville straffe fjenden mod syd og skære hånden af ham.

De er parate

Mens de to lande således var på kanten af storkrig i stedet for grænsekonflikter påstår de begge, at de sandelig gerne vil forhandle. Bombefly fra Sudan har angrebet landsbyer i områder, der helt sikkert er i Syd Sudan.

Historien bag konflikten bygger på års borgerkrig med to millioner ofre. Den førte til en forhandlet våbenhvilke i 2005 og endelig en statsdannelse i 2011. Tilhængere af Syd Sudan boende i Sudan bliver angrebet.

Torsdag i sidste uge oprustede Sudans al-Bashir i Khartoum med 2.300 frivillige hellige krigere, der er parate til at bekæmpe fjenden. Om de er aktiverede ved grænsen vides ikke.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.