Total koks i nyt system: Ældre løber zigzag

12. jun 2013, 16:25
Siden marts har Udbetaling Danmark haft ansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension. Uklarheder skaber problemer for særligt ældre, siger borgerrådgiver og Ældre Sagen.

Det kræver godt bentøj og stor tålmodighed at få opklaret fejl eller spørgsmål om folkepension, boligstøtte eller førtidspension.

Den 1. marts overgik ansvaret for disse ydelser fra kommunerne til den nye myndighed 'Udbetaling Danmark'.

Men i øjeblikket løber især ældre zig-zag mellem de offentlige kontorer, fordi hverken kommuner eller den nye myndighed har styr på, hvem der skal svare på hvad.

Både Ældre Sagen og borgerrådgiveren i landets største kommune kritiserer nu det nye smarte system for at være temmelig usmart.

"Det er folk, der kommer i rimelig store vanskeligheder, fordi de bliver henvist fra den ene til den anden og tilbage igen, og fordi deres indgange til det offentlige system er blevet uklare," siger borgerrådgiveren i Københavns Kommune, Johan Busse, som omtaler problemet i sin seneste beretning.

Ældre Sagen: Frem og tilbage

Ifølge Ældre Sagen er problemet ikke bare et københavnerfænomen.

”Vi støder dagligt eller i det mindste nogle gange om ugen på de her sager. Folk har fået at vide i kommunen, at de skulle kontakte Udbetaling Danmark. Så har Udbetaling Danmark sagt, at de skulle kontakte kommunen, og sådan kunne man næsten blive ved," siger socialrådgiver Anne Birgitte Sindahl.

Forvirringen opstår typisk, når borgere skal have omberegnet deres pension eller søger om boligstøtte.

Altså sager med stor betydning for privatøkonomien, hvor mangel på hjælp ifølge Ældre Sagen er et stort problem for de berørte pensionister.

”Det opleves meget frustrerende. Borgerne føler sig magtesløse. De aner ikke, hvad de skal gøre, og hvordan de skal forholde sig," siger Anne Birgitte Sindahl.

Udbetaling Danmark har i slutningen af 2012 overtaget ansvaret for familieydelser og barselsdagpenge. 1. marts fik den nye myndighed også ansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension.

Med overgangen følger en ændring af, hvem der har ansvaret for sagsbehandlingen, og hvem der skal vejlede borgere.

Men fordelingen af opgaver mellem kommuner og Udbetaling Danmark skaber stor forvirring, påpeger borgerrådgiver Johan Busse.

Myndighed: Opstarts-vanskeligheder

Udbetaling Danmark sorterer under ATP, som afviser, at kritikken er udtryk for et generelt problem med det nye system.

”I en opstartsfase vil der være en oplæringstid for rådgiveren både i kommunerne og Udbetaling Danmark, der skal lære den nye fordeling af opgaver at kende i detaljer. Så der vil formentlig være borgere, der vil have oplevelsen af at blive sendt fra den ene myndighed til den anden,” siger Michel Weber, der er underdirektør i ATP og ansvarlig for kunderelationer i Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark og landets kommuner er i tæt kontakt omkring det nye samarbejde, forklarer han. Det sker eksempelvis i form af en såkaldt kviklinje, der bliver flittigt brugt.

Hvornår er de her problemer overstået?

”Vi arbejder på det dagligt, og vi er dagligt i dialog med kommunerne for at håndtere de udfordringer, der er. Men i en opstart på så komplekse områder, vil der naturligvis være behov for tid til, at rådgiverne kommer til at kende den nye fordeling af opgaver 100 procent,” siger Michel Weber.