Topdanmark afslog alle forslag til speciallæger, som Danny Pedersen kom med. Nu har han fået bekræftet sin mistanke om, hvorfor Topdanmark fravalgte lægerne. Foto: Privatfoto

Dokument afslører: Topdanmark fravalgte speciallæger, der gav kunderne for meget ret

30. sep 2019
Forsikringsselskabet Topdanmark fravalgte speciallæger, som selskabet syntes holdt for meget med skadelidte i speciallægeerklæringerne, til at undersøge hjernerystelsesramte Danny Pedersen. Sagen møder skarp kritik fra både Danske Patienter, Lægeforeningen og på Christiansborg.

Topdanmark afviste at sende en forsikringskunde med hjernerystelse til en af de speciallæger, han selv ønskede, fordi forsikringsselskabet mener, at de navngivne læger er kendte for at støtte de skadesramte for meget i deres speciallægeerklæringer.

Læs også: Joachim B.: Farvel til velfærden som vi kender den

Det fremgår af et dokument, som A4 har indsigt i.

- Det her bekræfter den mistanke, jeg længe har haft. Jeg har igen og igen spurgt Topdanmark, hvorfor de afslog alle mine forslag til læger og insisterede på, at det skulle være nogle bestemte andre. De ville ikke give nogen begrundelse, men her kan jeg jo se hvorfor. Nemlig at de vælger speciallæger ud fra, om de giver selskabet ret eller ej, siger forsikringskunden Danny Pedersen til A4.

Det begynder at nærme sig en tilståelsessag fra forsikringsselskabets side.
Peder Hvelplund, Sundhedsordfører for Enhedslisten

A4 har i en længere artikelrække afdækket, hvordan danskere, som bliver alvorligt syge med piskesmæld eller hjernerystelse efter en ulykke, riskerer at komme i klemme hos deres forsikringsselskab og ende i økonomisk ruin, fordi de ikke kan få erstatning. I denne type sager har speciallægeerklæringer stor betydning for, om de skaderamte kan få erstatning. Ifølge flere advokater for skaderamte danskere sender selskaberne kunderne til bestemte speciallæger, som ikke anerkender den type skader, hvorpå selskabet afviser sagen eller slipper med at betale mindre i erstatning. 

A4 har talt med en række syge forsikringskunder, som har oplevet dette. For nyligt har en mangeårig ansat i forsikringsbranchen også bekræftet, at det finder sted.

"Lægerne er kendte for at være unuancerede"

Forsikringsselskaberne har imidlertid afvist at have præferencer baseret på, hvor “forsikringsvenlige” lægerne er. De har samtidig afvist at svare på, hvad begrundelsen for at fravælge læger så er, og henvist til at de har ret til at vælge læger fra uden begrundelse.

Danny Pedersens sag blev for få uger siden omtalt i tv-programmet 'Kontant' på DR. Her blev Topdanmark direkte spurgt, hvad de syntes der var galt med de læger, Danny Pedersen havde foreslået. Det ville Topdanmark ikke svare på.

Men i det klagesvar, som Topdanmarks eksterne advokat har sendt ind til Ankenævnet for Forsikring i Danny Pedersens sag, og som han har fået aktindsigt i, står begrundelsen.

Screenshot af klagesvaret. Klager = Danny Pedersen. Artiklen fortsætter under billedet

Om et af Danny Pedersen og hans advokats forslag til læge står "endnu en læge (...), som selskabet ikke kunne acceptere, idet denne ligesom samtlige øvrige læger bragt i forslag af klager (Danny Pedersen, red.) er kendte for at være "unuancerede"."

Det er dybt, dybt problematisk, at et forsikringsselskab i den grad vil styre, hvem patienterne vil få deres lægeerklæringer fra, og vælger speciallægerne ud fra om det, der står i lægeerklæringerne er til fordel for patienten eller selskabet.
Morten Freil, formand for Danske Patienter

Topdanmarks advokat beskylder også de navngivne speciallæger for at "strække sig for langt for at tækkes de skaderamte", og skriver at de "ofte ikke lever op til de krav der med rette kan stilles til en god speciallægeerklæring." 

Der peges ikke i klagesvaret på andre årsager til at de syv læger blev fravalgt, og der fremføres heller ikke dokumentation for, at deres lægeerklæringer ikke lever op til kravene.

Screenshot af klagesvaret. Klager = Danny Pedersen. Artiklen fortsætter under billedet

Danske Patienter: Dybt, dybt problematisk

Sagen vækker skarp kritik hos Lægeforeningen.

- Det er meget problematisk, usagligt og useriøst, at man vælger at hænge en gruppe af navngivne læger ud. Ikke mindst med tanke på, at der ikke er fremlagt dokumentation. Hvis man mener, der er grundlag for det, må man finde de rette klageinstanser, som kan tage stilling. Generelt er det dog vores indtryk, at læger er meget omhyggelige og opmærksomme på deres objektivitet, når de udfærdiger erklæringer, siger Anna Mette Nathan, som er formand for Lægeforeningens Attestudvalg.

Danske Patienter, som er paraplyforening for alle patientforeninger i Danmark, finder den praksis, som sagen giver indblik i, yderst bekymrende for patienternes rettigheder.

- Det er dybt, dybt problematisk, at et forsikringsselskab i den grad vil styre, hvem patienterne vil få deres lægeerklæringer fra, og vælger speciallægerne ud fra om det, der står i lægeerklæringerne er til fordel for patienten eller selskabet. Det stiller patienten virkelig dårligt, og kan gøre det svært at få erstatning, siger direktør Morten Freil og fortsætter:

- Når de beskylder nogle læger for at være for meget på patientens side, kan man i virkeligheden mistænke det modsatte, nemlig at der er risiko for at nogle læger i stedet er på forsikringsselskabernes side. For jeg kan faktisk ikke se ret mange grunde til, at en læge skulle holde for meget med en patient. Jeg kan til gengæld se, at der kan være nogle økonomiske incitamenter for lægerne til at være på forsikringsselskabets side, fordi de så kan få flere sager fra selskaberne.

EL: Det begynder at ligne en tilståelsessag

A4 har forelagt Topdanmark kritikken. Pressekonsulent Maja Korshin fastholder, at Topdanmark følger Forsikring & Pensions retningslinjer for valg af speciallæge, og at både forsikringsselskaber og kunder må fravælge læger uden begrundelse. Hun afviser at svare på, hvorvidt Topdanmark er enig i advokatens udlægning af sagen i klagesvaret. I stedet henviser hun til advokaten, som dog af princip ikke vil udtale sig.

Også Enhedslisten og SF rejser kritik, og mener at sagen understreger behovet for at lave systemet om.

- Det begynder at nærme sig en tilståelsessag fra forsikringsselskabets side. De siger jo her, at de fravælger nogle læger, ikke ud fra nogle objektive kriterier, men alene af den grund at de laver nogle lægeerklæringer, som ikke passer ind i forsikringsselskabets kram, siger Peder Hvelplund, som er sundhedsordfører for Enhedslisten.

Sammen med ordførerne fra SF og Dansk Folkeparti vil han snarest muligt fremlægge et beslutningsforslag, der skal sikre åbenhed og gennemsigtighed i, hvor ofte forsikringsselskaberne bruger hvilke speciallæger, og lade det være op til forsikringskunden at vælge speciallægen, hvis der skal bruges en.

Topdanmark gav forkert forklaring

A4 har tidligere skrevet om Danny Pedersens sag, som begyndte med at han bankede hovedet mod en jernbjælke på en færge. Nu næsten fire år efter kæmper han stadig med både symptomerne og med sit forsikringsselskab, der kun har anerkendt en méngrad på otte procent og udbetalt et mindre beløb i erstatning.

En af årsagerne til, at han har klaget over sagen til Ankenævnet for Forsikring er netop forløbet omkring valget af speciallæger.

Når de beskylder nogle læger for at være for meget på patientens side, kan man i virkeligheden mistænke det modsatte, nemlig at der er risiko for at nogle læger i stedet er på forsikringsselskabernes side.
Morten Freil, formand for Danske Patienter

Danny Pedersen fik først at vide fra Topdanmark, at det ikke var muligt at få tid hos den specialist, han selv havde foreslået. Han opdagede senere, at Topdanmark aldrig havde kontaktet lægen. I stedet sendte selskabet ham til en bestemt speciallæge, som går igen i mange af de sager, A4 har indsigt i. Flere af denne læges speciallægeerklæringer blev i DR-udsendelsen 'Kontant' kritiseret af overlæge Svend Erik Børgesen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Logfil viser hurtigt valg af kritiseret læge

Forsikringsselskaber udbyder opgaven med at lave speciallægeerklæringer i et it-system, Mediconnect, hvor læger med det relevante speciale kan byde ind på en sag. Ifølge retningslinjerne fra Forsikring & Pension skal hver sag udbydes til 5-10 speciallæger. I Danny Pedersens tilfælde blev sagen dog kun udbudt i knap 13 minutter, viser en logfil fra systemet, som A4 har indsigt i. Udbudsrunden blev lukket, så snart lægen omtalt i DR's 'Kontant' (som den eneste) bød på sagen.

Danny Pedersen betalte dernæst selv for at få udfærdiget en lægeerklæring hos den læge, han oprindeligt valgte. Den lægeerklæring ville Topdanmark dog ikke bruge, men tilbød at betale for en erklæring ved en tredje læge.

Derpå fulgte et langt forløb, hvor Topdanmark afslog hans forskellige lægeforslag uden begrundelse. Til sidst var han nødt til at acceptere et af forsikringsselskabets forslag til speciallæge. Formuleringer i den lægeerklæring, han fik fra hende, har i en tidligere artikel på A4 fået kritik af speciallæge Bent Mathiesen, som står bag vejledningen i at lave den gode speciallægeerklæring.

- Det er da tankevækkende, at alle mine andre lægepapirer peger på, at mine symptomer skyldes ulykken, men lige præcis de to læger, som forsikringsselskabet sender mig til, kommer frem til et andet resultat, har Danny Pedersen tidligere sagt til A4.

Topdanmark henviser til advokat, som ikke vil svare

I klagesvaret fastholder Topdanmarks advokat imidlertid, at de to speciallæger, som selskabet udpegede, er upartiske, mens de læger, Danny Pedersen foreslog, er farvede.

A4 har forholdt Topdanmark det klagesvar, deres advokat på deres vegne har indsendt til Ankenævnet for Forsikring, og spurgt om det er korrekt forstået, at Topdanmark mener at de pågældende læger er partiske, hvad de bygger det på, og om de fravælger læger på det grundlag, eftersom formuleringerne i klagesvaret giver indtryk af en generel problematik.

Screenshot af klagesvaret. Artiklen fortsætter under billedet

Screenshot af dokumentet

Topdanmark fastholder, at de følger Forsikring & Pensions retningslinjer for speciallægeerklæringer, og at de ikke begrunder fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagens gang for kunderne. De afviser imidlertid at svare på en stor del af spørgsmålene fra A4, da de mener, at det er mere rigtigt at lade deres eksterne advokat, som har formuleret klagesvaret på deres vegne, svare.

Læs svarene fra Topdanmark ved at klikke her: Afviser bestemte læger: Her er Topdanmarks svar

A4 har været i kontakt med advokaten, Christina Neguebauer fra firmaet JensenNeugebauer, som Topdanmark har hyret i sagen mod Danny Pedersen. Hun vil imidlertid af princip ikke udtale sig om sine sager i medierne. A4 har dernæst foreslået, at advokaten kan forklare Topdanmark, hvad hun mener med formuleringerne, så Topdanmark selv er i stand til at besvare spørgsmålene fra A4. Dette har begge parter dog afvist. Topdanmark mener, at deres svar allerede er fyldestgørende.

A4 har også været i kontakt med et par af de læger, som i klagesvaret bliver beskyldt for at være partiske. De har udtrykt undren over beskyldningerne, men har ikke ønsket at udtale sig til artiklen.