Tommys kværn ruster: Byrådet æder al min tid

3. sep 2013, 12:00
For privat ansatte er det hundesvært at kombinere job og politik, siger vagtmand fra Mors. Stort tidsforbrug og lavt vederlag skræmmer mange fra at tage en tørn i byrådet, siger DFpolitikeren.

Det kræver en stærkt kop kaffe at holde øjnene åbne til møde i Børne- og Kulturudvalget, når man har spurtet over en pløjemark om natten for at få fat i kraven på en "tyveknejt".

Det fortæller Tommy Bach, der ved siden af fuldtidsjobbet som vagtmand har siddet i byrådet for Dansk Folkeparti i Morsø Kommune siden 2009.

Han er én af de mange kommunalpolitikere, som mener, at stigende tidsforbrug og lave vederlag gør det alt for svært at kombinere lokalpolitik med job, familie og fritid.

"Som privat ansat er det hundesvært at få livet som byrådspolitiker til at hænge sammen. Det kræver en enorm arbejdsindsats, og økonomisk rækker kompensation jo ikke til, at du kan købe dig fri fra arbejde eller gå på deltid," siger han.

Kræver tålmodig arbejdsgiver

Som menigt medlem af kommunalbestyrelsen med en enkelt udvalgspost modtager 57-årige Tommy Bach omtrent 100.000 kroner om året i vederlag.

For at øge vederlaget en smule har han benyttet sig af muligheden for at fravælge det faste vederlag og blive kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste i stedet.

Til gengæld bruger han 15-20 timer om ugen på møder og politiske aktiviteter, som ligger spredt ud over døgnet fra otte morgen til sent om aftenen.

"Det kræver en enorm tålmodig arbejdsgiver. Det er nok ikke tilfældigt, at vi ud af 21 medlemmer i kommunalbestyrelsen kun er to privatansatte," siger Tommy Bach, som efterlyser større forståelse fra det private arbejdsmarked.

Ingen fede politiske ben

For at skabe mere tid til arbejdet, har Tommy Bach valgt kun at sidde i ét politisk udvalg. Men her følger der automatisk syv poster i lokale bestyrelser med.

Dog ikke af de såkaldte 'politiske ben' - for eksempel bestyrelsesposter i energiselskaber, som kaster fede vederlag af sig.

"Det er ganske gratis. Du får en kop kaffe og en bid brød, hvis du er heldig" fortæller Tommy Bach.

Kværnen samler støv

Egentlig havde han tænkt at trække stikket efter en enkelt valgperiode for at skabe bedre tid til arbejdet og den motorcykel, som har samlet støv i stuen hele sommeren.

Men det er blandt andet på grund af vederlagets størrelse har det været svært at skaffe nye kandidater op til kommunalvalget den 19. november.

"De har enten ikke tid eller ikke råd," forklarer Tommy Bach.

Da to andre kandidater på listen faldt fra, meldte han sig alligevel til en tørn mere i byrådet.

Så hvis ellers Dansk Folkeparti har vind i sejlene omkring Limfjorden, kommer motorcyklen nok ikke ud at køre foreløbig.

Tommy Bach hører dog ikke til dem, der mener, at højere vederlag i sig selv vil gøre det nemmere at kombinere karriere med en skammel i det lokale byråd.

"Det må aldrig blive sådan, at folk går ind i lokalpolitik for pengenes skyld. Men som arbejdsvilkårene er i dag, mener jeg, at vi har et problem i forhold til sammensætningen af kommunalbestyrelserne," han.