Tønders udsatte børn venter på hjælp

26. aug 2008
Børn og ungeafdelingen i Tønder Kommune mangler socialrådgivere, og kommunen ser sig tvunget til at nedprioritere nogle sager frem for andre

Når far og mor svigter, kræver loven, at det offentlige rækker en hjælpende hånd. Men den hånd kan være glat, hvis man er socialt udsat barn eller ung i Tønder Kommune.

Socialrådgivernes arkivskuffer er nemlig så fyldte, at rådgiverne ikke er i stand til at hjælpe inden for de tidsfrister, som Serviceloven fastsætter.

»Vi kan ikke overholde vores opfølgninger,« siger leder af Tønder Kommunes Børn- og Skoleforvaltning Viggo Christensen.

Nedprioriterer sager

En intern undersøgelse fra kommunen fra april 2008 viser, at der i perioden 2007 og første kvartal af 2008 er tale om hundredvis af tilfælde, hvor sager er blevet misvedligeholdt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

»Det er min fornemmelse, at det sker færre gange. Men jeg kan ikke sige, at det sker nul gange,« siger Viggo Christensen.

Arbejdspresset betyder, at socialrådgiverne må tilsidesætte visse sager.

»Socialrådgiverne ved godt, i hvilke sager skoen trykker mest. Så der kan være sager, som vi er nødt til at have lidt mindre fokus på frem for andre,« forklarer Viggo Christensen.

Journalisterne og forfatterne Mads Brügger og Nikolaj Thomassen har efterforsket den såkaldte 'Tøndersag', der så dagens lys i 2005, hvor en far sammen med flere andre mænd havde seksuelt misbrugt sine to piger.

Tønder er et fristed

De to forfattere har skrevet bogen 'Græsenlandet' om sagen. Med den har de forsøgt at finde ud af, hvordan misbruget kunne foregå, selvom familien var i søgelyset hos både Løgumkloster og Tønder Kommune, der i dag er lagt sammen til én kommune.

Mads Brügger er ikke overrasket over, at kommunen har problemer.

»Det er to taberkommuner, som er blevet lagt sammen. Den ny Tønder Kommune er et sted, som tiltrækker socialt belastede familer, der er blevet udstødt fra storbyer. Familierne vil gerne hen, hvor der ikke er en socialforvaltning, der holder dem i ørerne. Det fristed finder de i Tønder,« siger Mads Brügger.

Mangel på rådgivere

Forvaltningschef Viggo Christensen mener, at store omstruktureringer under kommunesammenlægningen og mangel på socialrådgivere bærer en stor del af skylden for den ophobede sagsmængde.

»Vi har manglet socialrådgivere, lige siden den nye kommune blev født, og vi mangler stadig folk,« siger han.

Formand for byrådets Børn- og Skoleudvalg Kristen Rasmussen (V) mener, at kommunen har gjort, hvad den kan, for at trække nyt personale til.

»Vi kan ikke tvinge folk til at søge. Vi har fået ny ledelse, og vi vil give ledelsen tid til at få det her på plads,« siger Kirsten Rasmussen, der ikke tør love eller spå om, hvornår socialrådgiverne i Tønder Kommune igen kan hjælpe inden for lovens rammer.

faktaboks

Det siger loven

Serviceloven stiller bestemte krav til, hvad socialrådgivere skal undersøge, og hvor hurtigt.

Ved de såkaldte paragraf 50-undersøgelser skal socialrådgiverne blandt andet undersøge børn og unges familie-, skole- og sundhedsforhold. Det arbejde skal være færdigt inden for fire måneder.

Socialrådgiverne skal løbende følge op på den hjælp, som er iværksat på baggrund af undersøgelsen. Hvor ofte det skal ske, afhænger af det konkrete initiativ.

Kilde: 'Bekendtgørelse af lov om social service'.