Tønder svigter stadig sine børn

26. aug 2008
Flere hundrede gange er udsatte børn i Tønder det seneste år blevet ladt i stikken uden at få den hjælp, som de ifølge loven har krav på.

Forargelse og vrede fyldte mange danskere, da historien om systematisk voldtægt af to børn i Tønder Kommune kom frem i 2005.

I dag, tre år efter den såkaldte Tøndersag, svigter kommunen stadig de børn og unge, der har brug for hjælp. Det viser dokumenter, som Nyhedsavisen har fået aktindsigt i.

Fra begyndelsen af 2007 til og med april i år har kommunens børn- og ungeafdeling haft 237 tilfælde, hvor der ikke blev fulgt op på sager inden for den tid, som loven kræver.

Det er ulovligt og har desuden konsekvenser for den hjælp, der skal forhindre, at børn får for lidt mad, forsømmer deres skolegang og bliver udsat for vold og sexmisbrug.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

»Som socialrådgiver kan man ikke vide, om den hjælp, man har sat i værk, er den rigtige. Derfor er det utrolig vigtigt at følge op for at kunne justere på hjælpen,« forklarer socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde Finn Laursen fra Aalborg Universitet.

Flere problemer

I Tønder hober problemerne sig op. Også når kommunen skal i gang med en sag, halter det. I samme periode har Tønder 35 gange brugt mere end lovens maksimum på fire måneder på at lave den undersøgelse, der skal få hjælpen sat i gang.

»Det efterlader familien og barnet i et tomrum, hvor de ikke ved, hvad der sker. I værste fald bliver forholdene forværret,« siger Finn Laursen.

Formand for Børn- og Skoleudvalget i Tønder Kommune, Kirsten Rasmussen (V), kan ikke fortælle, hvornår kommunens sagsbehandling igen kommer til at overholde loven: »Jeg kan ikke sige, hvornår vi får ryddet op.«

faktaboks

Det viser aktindsigten

I perioden 2007 og første kvartal 2008 har Tønder Kommunes børn- og ungeafdeling:

237 gange ikke kunnet overholde tidsgrænsen for at følge op på en igangværende sag.

35 gange ikke kunnet overholde tidsgrænsen for at færdiggøre en undersøgelse af barnets kår (en såkaldt paragraf 50 undersøgelse), der skal danne baggrunden for eventuel hjælp.

Kilde: 'Redegørelse fra Myndighedsafdelingen for 2007 vedr. generel udvikling på området med tilknyttede kommentarer.'